White Paper

Pfizers utvärderar automatiserad provtagning för förbättrad orenhetsprofilering

White Paper

Oövervakad, representativ provtagning för en mängd olika kemiska reaktioner

pfizer autosampling
pfizer autosampling

Även om provtagning av kemiska reaktioner för offlineanalys är standard, är det inte alltid exakt och reproducerbart. Förseningar i släckningen kan leda till varierande resultat och felaktig analytisk information. I Pfizers syntetiska kemi- och processutvecklingslaboratorier har dessa utmaningar eliminerats med en automatiserad och robust inline-metod för att ta representativa prover från reaktioner, även under svåra förhållanden. Obevakad provtagning användes i långtidsstabilitetsstudier under flera dagar och på reaktioner som kräver omedelbar släckning på plats vid reaktionstemperaturer.

Denna vitbok granskar fyra fallstudier där obevakad, automatiserad kemisk reaktionsprovtagning framgångsrikt användes av Pfizer-forskare för:

  1. Ta bort barriärer för föroreningsprofilering i en Ullman-reaktion
  2. Förbättra förtroendet genom att mäta effekten av processparametrar på en imidazolidreaktion
  3. Utöka produktiviteten med Endpoint Detection i en CH-reaktion
  4. Säkerställa framgångsrik uppskalning av en amineringsreaktion

Reaktioner som Pfizer lyckades ta prov på inkluderar:

  • Tjock uppslamning
  • Mörka blandningar med oorganiska salter närvarande
  • Trefasiska blandningar
  • Syrekänsliga reaktioner