Effektiv design av experimentstudier | White paper
White Paper

Effektiv design av experimentstudier

White Paper

DoE för innovativ kemikalisk utveckling i labbet

Design of Experiment (DoE)-studier
Design of Experiment (DoE)-studier

Design of Experiment-studier underlättar snabb och effektiv upptäckt och utveckling av nya kemikaliska enheter som har varit en ständig utmaning.  Organiska kemister och ingenjörer tillämpar olika tekniker och metoder för att förbättra syntetiska vägar för att bli mer effektivare och minimera förbrukningen av värdefullt start material.  Avancemang i syntesmetoder och verktyg har gjort det möjligt med framstegen.

Det dyker fortfarande upp problem och hinder i syntetiska organiska kemilabb, och de måste tas itu med  En kemisk reaktion påverkas av flera olika parametrar och gör det svårt att snabbt och effektivt hitta optimala parametrar.  Kemi kan påverkas av olika parametrar, däribland koncentration, tillsatshastighet, temperatur, lösningsmedel, katalysator och pH.  Ofta inverkar olika parametrar på varandra. Reaktioner kan också påverkas av omrörartyp eller hastighet vilket inverkar på massaöverföring och ytterligare inverkan på experimentets resultat.

Istället för att använda en metod enligt "försök-och-fel" där varje parameter granskas enskilt och interaktioner mellan dem är svåra att upptäcka, kan forskare applicera metoden Design of Experiments (DoE) i det syntetiska organiska kemilabbet.   Detta white paper beskriver hur Design of Experiments (DoE) fungerar och hur det används för att identifiera relationerna mellan parametrar, fastställer optimala inställningar där svarsvariabeln (inklusive avkastning/selektivitet/renhetsnivå) når det perfekta värdet.

Två fallstudier med Design of Experiments (DoE) presenteras:

 • Forskare vid Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) undersökte styrenpolymerisation för att:
  • Förstå prestanda och exakthet för temperaturkontroll, ett förkrav för pålitliga studier med Design of Experiments (DoE)
  • Spåra utveckling och repeterbarhet
    
 • Forskare hos Lonza SA utforskade en peptidsyntesreaktion för att:
  • Identifiera inverkan från reaktionsparametrar
  • Ge en bättre förståelse av orsak och effekt av processvariabilitet
  • Korta ned kemiska utvecklingscykler
  • Stödja metoden Quality-by-Design (QbD)

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.