Tekniker för att syntetisera genombrottsmolekyler - METTLER TOLEDO
White Paper

Tekniker för att syntetisera genombrottsmolekyler

White Paper

Fallstudier för att optimera FoU för organisk kemi

Innovativa tekniker för att syntetisera genombrottsmolekyler
Innovativa tekniker för att syntetisera genombrottsmolekyler

Många kemister och ingenjörer måste bli kvar vid bänken när de utforskar en mängd olika experimentförhållanden. På grund av de inneboende bristerna associerade med traditionella metoder, är förmågan att hitta nya syntetiska vägar på ett tidsrimligt sätt begränsade. Reaktionstiden är en kritisk parameter som ofta inte kan studeras med traditionell syntesisteknik och optimeras ofta inte på grund av tidsbrist associerad till forskning och utveckling.  När man utvidgar experimentutvärderingar till andra kritiska processparametrar som doseringshastighet, omrörning och pH, då saknar traditionella syntestekniker kontrollegenskaper och drar ned utvecklingstakten. Vidare kan forskare känna sig belastade av kraven att registrera centrala processer och resultatdata elektroniskt och synkronisera det med andra analysinstrument för historiska eller regelsyften. Traditionell utrustning för att stödja kemisk syntes, såsom värmemantel, isbad och kryostat kombinerat med fristående doseringstrattar och omrörningsmotorer, kräver mycket manuellt jobb och är inte bra på att registrera och rapportera data i realtid längs syntesprocessen.

Idag tillämpar forskarna effektiva tekniska lösningar för att vidga forskningen och utvecklingen av innovativa molekyler och optimerade processförhållanden. Detta white paper behandlar hur forskare skapar nya möjligheter till kontroll, optimering och rapportering av kritiska processförhållanden. Fyra fallstudier beskriver syntesprocesser i laboratoriet hos ledande läkemedelsföretag:

  • Det identifierar perfekta driftförhållanden för framgångsrik triflationsreaktion
  • Parameterkontroll för att undvika uppbyggnad av orenheter under en guanidinreaktion
  • Design of Experiment (DoE) för komposit  för uppskalning med guanidinreaktion
  • Inbyggd reaktionshastighetsmätare som spårar en tvåstegs litiumborohydrid-reduktion

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.