analizator pH | pH-metr in-line | pH-metr procesowy | Analizator ORP

Analizatory pH i analizatory ORP

Mierniki pH in-line do zastosowań związanych z procesami i wodą

W skład analizatora pH wchodzi czujnik, przetwornik i przyłącze procesowe, które najlepiej odpowiadają potrzebom w zakresie kontroli pH. Analizatory pH in-line firmy METTLER TOLEDO zapewniają dokładne pomiary pH w różnych środowiskach: od ultraczystej wody po higieniczne pomiary w bioreaktorze oraz brudnej produkcji chemicznej. Analizatory pH i analizatory redoks wykorzystujące technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) pomagają ograniczyć konserwację dzięki zintegrowanej diagnostyce zapobiegawczej.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest analizator pH?

Analizator pH jest systemem stosowanym do pomiarów pH in-line, zwykle w procesach przemysłowych. Analizator pH składa się z trzech elementów: czujnika pH, przetwornika oraz złącza procesowego lub obudowy. Te trzy części razem tworzą analizator pH stosowany do kontroli pH w środowisku przemysłowym. METTLER TOLEDO oferuje szeroką gamę różnych czujników pH spełniających rozmaite potrzeby w zakresie kontroli pH in-line. Ponadto wiele czujników pH oferuje pomiar redoks, dzięki czemu korzystanie z analizatora pH pozwala także zainstalować analizator redoks.

Co to jest pH?

Wartość pH (potencjał wodoru) wyraża kwasowość lub zasadowość wodnego roztworu na podstawie skali logarytmicznej. W tej skali wartość 7 jest obojętna, niższa – bardziej kwasowa, a wyższa – bardziej zasadowa. W zastosowaniach przemysłowych pH mierzy się zwykle za pomocą analizatora pH działającego metodą in-line, który jest najczęściej zintegrowany ze szklaną elektrodą do przemysłowych pomiarów pH. Ponadto analizator pH in-line wymaga adaptacji procesu, kabla i przetwornika.

Czego należy oczekiwać od analizatora pH do zastosowań związanych z wodą czystą?

Pomiar pH w wodzie czystej wymaga zastosowania analizatora pH, który zapewnia spójny i stabilny pomiar. Elektrody pH pHure firmy METTLER TOLEDO mają specjalną szklaną membranę pH, ekranowaną komorę przepływu i stały wypływ elektrolitu. Takie funkcje jak te i inne umożliwiają stabilny i dokładny pomiar pH i potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, który jest wymagany w zastosowaniach związanych z wodą czystą w elektrowniach i zakładach mikroelektronicznych.

Czego należy oczekiwać od analizatora pH do zastosowań przemysłowych?

Pomiar pH w zastosowaniach przemysłowych wymaga zastosowania analizatora pH spełniającego określone potrzeby w miejscu instalacji. Może to obejmować analizator pH, który jest trwały i może działać pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze w trudnych warunkach produkcyjnych, a także wersję z czujnikiem pH, która umożliwia sterylizację parą wodną lub czyszczenie w autoklawie w zastosowaniach farmaceutycznych. 

METTLER TOLEDO produkuje szeroką gamę czujników pH in-line, w tym czujniki do wielokrotnego napełniania InPro 2000, czujniki pH InPro 3250 oraz czujniki pH z bardzo wytrzymałym tytanowym trzonem.

Czym jest analizator pH z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi?

Analizator pH z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) jest zgodny z czujnikami pH i redoks firmy METTLER TOLEDO. Technologia ta zapewnia szereg korzyści dla analizatora pH, w tym: 

Silny sygnał cyfrowy z czujnika pH do przetwornika pH, który zapobiega zakłóceniom pomiaru.

Diagnostyka zapobiegawcza jest wyświetlana na ekranie przetwornika pH lub dostępna w systemie kontroli wyższego poziomu, jeśli analizator pH jest zintegrowany ze sterownikiem PLC. Diagnostyka ta pomaga w planowaniu konserwacji, kalibracji i czyszczenia czujników.

Technologia Podłącz i Mierz umożliwia kalibrację czujnika pH w bezpiecznym środowisku z dala od procesu, a następnie szybką instalację czujnika w analizatorze pH bez konieczności kalibracji na miejscu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.