Poradnik dotyczący dokładności: wskazówki i porady dotyczące poprawy dokładności - METTLER TOLEDO
Przewodniki

Poradnik dotyczący dokładności: wskazówki i porady dotyczące poprawy dokładności

Przewodniki

Pomiar DO i pH

Poradnik dotyczący dokładności czujników pH i DO
Poradnik dotyczący dokładności czujników pH i DO

W produkcji farmaceutycznej najważniejsza jest wysoka jakość i skuteczność produktów oraz wydajność procesu produkcyjnego.

Dla osiągnięcia tych celów niezbędna jest stabilność i przewidywalność procesów oraz utrzymywanie założonego poziomu wydajności.

Bardzo ważną rolę w monitorowaniu produkcji odgrywają czujniki in-line, które umożliwiają analizowanie procesów i utrzymanie niezbędnych warunków procesowych. Rzetelność danych dostarczanych przez czujniki jest oczywiście skorelowana z ich dokładnością.

Z kolei dokładność nie zależy wyłącznie od wysokiej jakości czujników. Na zdolność czujnika do dostarczana niezawodnych wyników duży wpływ ma konserwacja i sposób kalibracji. W procesach fermentacji i hodowli komórek dokładność pomiarów w skali całej partii ma kluczowe znaczenie.

Niniejszy poradnik dotyczy dobrych procedur eksploatacji i zawiera porady na temat konserwacji czujników pH oraz tlenu rozpuszczonego (DO) na linii technologicznej w celu zapewnienia wysokiej wiarygodności pomiarów.