analizator całkowitej zawartości węgla organicznego on-line | analizator TOC on-line

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

analizator TOC on-line

Analiza całkowitej zawartości węgla organicznego w wodzie w czasie rzeczywistym

Analizatory TOC on-line umożliwiają ciągłe monitorowanie całkowitej zawartości węgla organicznego w szerokim zakresie poziomów czystości wody. Dzięki wynikom uzyskiwanym w czasie rzeczywistym analizatory ciągłe TOC umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych w przypadku wykrycia odchyleń, co pozwala skompensować potencjalne zanieczyszczenia oraz zapewnić zgodność z przepisami. Analizatory TOC on-line firmy METTLER TOLEDO zapewniają niezawodne monitorowanie TOC.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Real-time TOC Analysis: Never Miss an Excursion

Analiza TOC w czasie rzeczywistym: precyzyjna kontrola stanu

Aby zapobiec kosztownemu zanieczyszczeniu związkami organicznymi, analizatory TOC działające w czasie rzeczywistym reagują natychmiast po wykryciu odchyleń i dokładnie wiedzą, kiedy się kończą.

Continuous TOC Analysis Guaranteed

Gwarancja ciągłej analizy TOC

Szybkie analizatory TOC firmy METTLER TOLEDO wykorzystują sprawdzoną technologię utleniania UV, oferując precyzyjny pomiar w ciągu niespełna 1 minuty, aby umożliwić maksymalną kontrolę nad instalacją wodną.

Uncomplicated Design for Reliable Measurement

Prosta konstrukcja zapewniająca niezawodne pomiary

Analizatory TOC on-line firmy METTLER TOLEDO charakteryzują się prostą konstrukcją typu czujnikowego i mają tylko 7 kluczowych podzespołów. Jest to solidne i łatwe w konserwacji rozwiązanie do niezawodnych pomiarów TOC.

Predictive Diagnostics for Reduced TOC Sensor Downtime

Diagnostyka zapobiegawcza skraca czas przestoju czujników TOC

Analizatory METTLER TOLEDO do ciągłego pomiaru TOC wykorzystują technologię ISM, aby zapewnić optymalne działanie i zasygnalizować konieczność kalibracji lub wymiany lampy UV.

Monitoring TOC for a Range of Water Purity Levels

Monitorowanie TOC na różnych poziomach czystości wody

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz UPW do produkcji półprzewodników, monitorujesz procesy chemiczne w elektrowni, czy też zapewniasz bezpieczeństwo wody farmaceutycznej, czujniki TOC on-line firmy METTLER TOLEDO spełnią wszelkie wymagania.

TOC Analyzer for Regulatory Compliance

Analizator TOC zgodny z przepisami

Analizatory TOC działające w czasie rzeczywistym pomagają spełnić wymagania światowych farmakopei, w tym USP,<643>EP2.244, ChP i JP16.

Low Water Consumption Reduces Cost-of-Ownership

Niskie zużycie wody zmniejsza koszt posiadania

Aby obniżyć koszt wody oczyszczonej, działające on-line analizatory całkowitej zawartości węgla organicznego firmy METTLER TOLEDO zostały zaprojektowane tak, aby zużywać mniej wody niż tradycyjna technologia separacji membranowej.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)?

Ogólny węgiel organiczny (ang. Total Organic Carbon, TOC) jest parametrem służącym do opisywania zanieczyszczeń organicznych (związków węgla) w systemie wodnym. Zanieczyszczenia organiczne mogą pochodzić z rozmaitych źródeł, ponieważ związki „organiczne” to na przykład cukier, sacharoza, alkohol, ropa naftowa, cement PCW, pochodne tworzyw sztucznych itd.

 • Substancje organiczne mogą istnieć w wodzie zasilającej.
 • Substancje organiczne mogą być efektem wymywania lub złuszczania różnych składników w systemie oczyszczania lub dystrybucji wody.
 • Substancje organiczne mogą być efektem utworzenia się biofilmu (złożonego z bakterii) w systemie wodnym.

Co to jest analizator TOC?

Analizator TOC monitoruje całkowitą zawartość węgla organicznego w instalacji wodnej. Analizatory TOC on-line firmy METTLER TOLEDO oferują niezawodną analizę w czasie rzeczywistym, która pozwala wykrywać wszelkie odchylenia od normy, zachowując zgodność z przepisami.

Do czego służą pomiary TOC?

Na ogół zanieczyszczenia organiczne są związkami niejonowymi i jako takie nie są wykrywane w drodze standardowych pomiarów przewodności. Dlatego pomiary wysokiej rezystywności (niskiej przewodności) w systemie wody ultraczystej mogą nie wykazać wysokich wartości TOC wynikających z wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Możliwe skutki wysokich wartości TOC:

 • degradacja systemów oczyszczania wody,
 • mniejsza wydajność produkcji półprzewodnikowych,
 • zanieczyszczenie partii produktów farmaceutycznych,
 • uszkodzenie generatorów energii i pary.
   

Pomiar TOC służy do monitorowania jakości wielu procesów oczyszczania wody oraz efektywności używanego w nich sprzętu. Jest używany jest w wielu branżach przemysłu i zastosowaniach obsługiwanych przez METTLER TOLEDO:

 • przemysł półprzewodników,
 • Branża farmaceutyczna
 • Power and Steam Generation

Czy analizatory TOC działające on-line są lepsze od pomiarów TOC w procesie okresowym?

Tak. Analizator TOC, który mierzy przepływ ciągły, „widzi” całą reprezentatywną próbkę substancji organicznych w instalacji wodnej. Tak jak w przypadku filmu o ciągłym biegu klatek, analizator TOC działający w przepływie ciągłym nie przeoczy żadnej klatki ani skoku TOC.

Niemniej proces wsadowy przypomina fotografię jednoklatkową, która stanowi „obraz chwilowy” systemu. Jeśli „obrazy chwilowe” wykonywane są okresowo, skoki TOC mogą być mierzone błędnie, jak w części skoku, w której pominięta została szczytowa wartość skoku, a nawet może zostać pominięty cały skok! Jeśli jednostka TOC pracująca okresowo ma czas reakcji wynoszący 30 minut, a może nawet tylko 5 minut, stany istotne i poważne mogą pozostać w ogóle nierozpoznane, aż w końcu będzie za późno.

Jak zapewnić prawidłowe działanie analizatora TOC on-line?

Analizatory TOC on-line firmy METTLER TOLEDO są wyposażone w technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM), która zapewnia niezawodną diagnostykę zapobiegawczą ograniczającą przestoje czujników. Możliwości technologii ISM zapewniają prawidłowe działanie analizatora TOC on-line lub czujnika TOC. Dodatkowo czujniki TOC otrzymują wizualne wskazania, kiedy konieczna jest kalibracja lub wymiana lampy UV.