Analizatory obciążenia biologicznego i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) - Przegląd - METTLER TOLEDO
Analizatory obciążenia biologicznego i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC)

Analizatory obciążenia biologicznego i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC)

Wykrywanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i analiza TOC w czasie rzeczywistym

 

Monitorowanie zanieczyszczeń organicznych on-line przy użyciu analizatorów TOC

Czujniki i analizatory całkowitej zawartości węgla organicznego firmy Thornton umożliwiają szybki, ciągły pomiar na poziomie pojedynczych ppb. W...

Czujniki i analizatory całkowitej zawartości węgla organicznego firmy Thornton umożliwiają szybki, ciągły pomiar na poziomie pojedynczych ppb. Wykorzystują sprawdzoną technologię pomiaru UV utleniania i przewodności w celu skutecznego określania stężeń węgla organicznego.

Nasza oferta przyrządów do analizy TOC on-line

 


 
7000RMS Bioburden Analyzer
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
Przenośny analizator zawartości węgla organicznego 450TOC

Analizator obciążenia biologicznego 7000RMS

Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego 5000TOCi

Przenośny analizator zawartości węgla organicznego 450TOC

Technologia wzbudzania fluorescencji laserem (LIF) umożliwia natychmiastowe wykrywanie i kwantyfikację mikroorganizmów i cząstek obojętnych. To zmniejsza liczbę pomiarów laboratoryjnych i zwiększa bez...
Zapewnia ciągłe, szybkie i niezawodne monitorowanie zawartości węgla organicznego (TOC) w różnych zastosowaniach. Dzięki ciągłym pomiarom online analizator 5000TOCi zapewnia, że nie zostaną pominięte...
Analizator zawartości węgla organicznego 450TOC wykorzystuje sprawdzoną technikę pomiaru ciągłego, zapewniając najszybszy czas reakcji wśród przenośnych urządzeń tego typu. Dzięki możliwościom szybkie...
Wysoka czułość
Limit wykrywania: 1 jednostka tworząca kolonię (CFU).
Łatwość użycia
Bez konieczności przygotowania i barwienia próbek ani stosowania odczynników. Obsługa przez ekran dotykowy.
Możliwość konfiguracji zgodnie z wymaganiami
Progi alarmów i ostrzeżeń definiowane przez użytkownika.
Niewielkie nakłady na konserwację
Brak części ruchomych. Funkcja automatycznej sanityzacji.
Zgodność z wymaganiami USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP i JP16
dla przemysłu farmaceutycznego
Zdecydowanie ogranicza konieczność rejestrowania działań związanych z uwalnianiem wody,
dzięki uproszczonemu procesowi gromadzenia danych z innowacyjnymi pomiarami wartości szczytowej i średniej
Poprawia jakość i niezawodność
kalibracji oraz testów sprawności systemu (SST)
Współpracuje z wieloparametrowym analizatorem/przetwornikiem M800
Skróć czas próbkowania co najmniej o 75%
dzięki wynikom uzyskiwanym na miejscu, które pozwolą Ci wyeliminować opóźnienia powstające podczas analizy laboratoryjnej
Podwójny port USB umożliwia jednoczesną obsługę drukarki
oraz zapis danych na pamięci USB
Pełna zgodność z USP<643>, EP2.2.44, Ch P
oraz JP16, dzięki czemu zapewnione jest spełnienie wymogów regulacyjnych przemysłu farmaceutycznego
1500RV Rinse Verification System
4000TOCe — czujnik całkowitej zawartości węgla organicznego
Moduł pompy TOC

System weryfikacji płukania 1500RV

4000TOCe — czujnik całkowitej zawartości węgla organicznego

Moduł pompy TOC

System weryfikacji płukania 1500RV to całkowicie zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do weryfikacji całkowitej zawartości węgla organicznego i przewodności wody do płukania w procesach Clean-In-Plac...
Wykorzystuje sprawdzoną technologię utleniania przy użyciu promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz przewodności różnicowej w celu skutecznego określania zawartości TOC. Razem z przetwor...
Zapewnia bardzo stabilny, mierzony przepływ wody przemysłowej do czujnika zawartości węgla organicznego (TOC) w celu zapewnienia niezawodnego i spójnego pomiaru zawartości węgla organicznego (TOC).
Zmniejsz koszty procesów CIP
do natychmiastowej weryfikacji zakończenia płukania końcowego pomiarami TOC i przewodności w czasie rzeczywistym oraz zmniejszenia zużycia wody i energii w procesie płukania
Zoptymalizuj gotowość operacyjną
korzystając z natychmiastowych wyników przedstawiających skuteczność procesu płukania, aby bezzwłocznie przywracać system produkcyjny przy minimalnym ryzyku
Szybka instalacja i uruchomienie
korzystając z gotowego do użycia i całkowicie zintegrowanego rozwiązania do łączonego pomiaru TOC i przewodności bez skomplikowanych prac inżynierskich
Stanowi opłacalne rozwiązanie do ciągłego monitorowania zawartości TOC
w celu spełnienia wymagań farmakopei
Łatwa i ekonomiczna integracja z systemami oczyszczania i dystrybucji wody
Zaprojektowany do łatwej współpracy z jednokanałowym przetwornikiem M300
umożliwiającym pomiar w czasie rzeczywistym
Do zastosowań, w których ciśnienie w systemie jest zbyt niskie, co uniemożliwia zapewnienie
odpowiedniego przepływu przez czujnik zawartości węgla organicznego (TOC)
Do zastosowań niskociśnieniowych, w których ciśnienie w systemie może ulegać regularnym zmianom podczas działania
7000RMS Bioburden Analyzer

Technologia wzbudzania fluorescencji laserem (LIF) umożliwia natychmiastowe wykrywanie i kwantyfikację mikroorganizmów i cząstek obojętnych. To zmniejsza liczbę pomiarów laboratoryjnych i zwiększa bez...

Wysoka czułość
Limit wykrywania: 1 jednostka tworząca kolonię (CFU).
Łatwość użycia
Bez konieczności przygotowania i barwienia próbek ani stosowania odczynników. Obsługa przez ekran dotykowy.
Możliwość konfiguracji zgodnie z wymaganiami
Progi alarmów i ostrzeżeń definiowane przez użytkownika.
Niewielkie nakłady na konserwację
Brak części ruchomych. Funkcja automatycznej sanityzacji.
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer

Zapewnia ciągłe, szybkie i niezawodne monitorowanie zawartości węgla organicznego (TOC) w różnych zastosowaniach. Dzięki ciągłym pomiarom online analizator 5000TOCi zapewnia, że nie zostaną pominięte...

Zgodność z wymaganiami USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP i JP16
dla przemysłu farmaceutycznego
Zdecydowanie ogranicza konieczność rejestrowania działań związanych z uwalnianiem wody,
dzięki uproszczonemu procesowi gromadzenia danych z innowacyjnymi pomiarami wartości szczytowej i średniej
Poprawia jakość i niezawodność
kalibracji oraz testów sprawności systemu (SST)
Współpracuje z wieloparametrowym analizatorem/przetwornikiem M800
Przenośny analizator zawartości węgla organicznego 450TOC

Analizator zawartości węgla organicznego 450TOC wykorzystuje sprawdzoną technikę pomiaru ciągłego, zapewniając najszybszy czas reakcji wśród przenośnych urządzeń tego typu. Dzięki możliwościom szybkie...

Skróć czas próbkowania co najmniej o 75%
dzięki wynikom uzyskiwanym na miejscu, które pozwolą Ci wyeliminować opóźnienia powstające podczas analizy laboratoryjnej
Podwójny port USB umożliwia jednoczesną obsługę drukarki
oraz zapis danych na pamięci USB
Pełna zgodność z USP<643>, EP2.2.44, Ch P
oraz JP16, dzięki czemu zapewnione jest spełnienie wymogów regulacyjnych przemysłu farmaceutycznego
1500RV Rinse Verification System

System weryfikacji płukania 1500RV to całkowicie zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do weryfikacji całkowitej zawartości węgla organicznego i przewodności wody do płukania w procesach Clean-In-Plac...

Zmniejsz koszty procesów CIP
do natychmiastowej weryfikacji zakończenia płukania końcowego pomiarami TOC i przewodności w czasie rzeczywistym oraz zmniejszenia zużycia wody i energii w procesie płukania
Zoptymalizuj gotowość operacyjną
korzystając z natychmiastowych wyników przedstawiających skuteczność procesu płukania, aby bezzwłocznie przywracać system produkcyjny przy minimalnym ryzyku
Szybka instalacja i uruchomienie
korzystając z gotowego do użycia i całkowicie zintegrowanego rozwiązania do łączonego pomiaru TOC i przewodności bez skomplikowanych prac inżynierskich
4000TOCe — czujnik całkowitej zawartości węgla organicznego

Wykorzystuje sprawdzoną technologię utleniania przy użyciu promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz przewodności różnicowej w celu skutecznego określania zawartości TOC. Razem z przetwor...

Stanowi opłacalne rozwiązanie do ciągłego monitorowania zawartości TOC
w celu spełnienia wymagań farmakopei
Łatwa i ekonomiczna integracja z systemami oczyszczania i dystrybucji wody
Zaprojektowany do łatwej współpracy z jednokanałowym przetwornikiem M300
umożliwiającym pomiar w czasie rzeczywistym
Moduł pompy TOC

Zapewnia bardzo stabilny, mierzony przepływ wody przemysłowej do czujnika zawartości węgla organicznego (TOC) w celu zapewnienia niezawodnego i spójnego pomiaru zawartości węgla organicznego (TOC).

Do zastosowań, w których ciśnienie w systemie jest zbyt niskie, co uniemożliwia zapewnienie
odpowiedniego przepływu przez czujnik zawartości węgla organicznego (TOC)
Do zastosowań niskociśnieniowych, w których ciśnienie w systemie może ulegać regularnym zmianom podczas działania

Biblioteka

Zwiększ dokładność, produktywność i zwrot z inwestycji

Katalog produktów — kontrola procesów przemysłowych

Usługi serwisowe

Zwiększ dokładność, produktywność i zwrot z inwestycji

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dokumentacja

Broszury

Process Analytical Solutions - Optimizing Pharmaceutical Processes
Procesy produkcji i jakość wody poddawanej procesowi oczyszczania można poprawić dzięki monitorowaniu parametrów analitycznych. Na każdym etapie produ...
Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...
Kontrola procesów przemysłowych — broszura serwisowa
Jednym z celów obsługi w METTLER TOLEDO jest zapewnienie naszym klientom wartości dodanej, w tym między innymi profesjonalnego serwisu i nowoczesnej p...
MT Service brochure: A Partner You Can Trust to Get It Right from the Start
This brochure describes how METTLER TOLEDO support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from setup and configuration...

W praktyce

Turbidity Measurement Improves Beer Quality
W procesie produkcji piwa jakość brzeczki ma wpływ na jakość produktu końcowego. Dla jednego z największych browarów w Brazylii warunkiem spełnienia m...
450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
Ogólnoświatowe przepisy farmakopei powodują pojawianie się nowych potrzeb w zakresie monitorowania TOC, co zajmuje technikom coraz więcej czasu. Nowy,...
In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
Real-time TOC Analysis Safeguards Water Purity
To prevent bacterial growth, pharmaceutical-grade water systems require precise monitoring and control of TOC. A European producer of pure water syste...
Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

Aplikacje

The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
Problem of Organics in Power Plant Waters
While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...
5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.

Więcej informacji o produkcie

Często zadawane pytania nt. TOC (zawartości ogólnego węgla organicznego)
System działający w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastowe wykrywanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Urządzenia do pomiaru zawartości węgla...
Ogólne pytania dotyczące produktów Thornton
Thornton jest liderem w produkcji urządzeń do monitorowania jakości technologicznej wody czystej i ultraczystej w branży półprzewodników, mikroelektro...

Dokumentacja

Kontrola procesów przemysłowych — broszura serwisowa
Jednym z celów obsługi w METTLER TOLEDO jest zapewnienie naszym klientom wartości dodanej, w tym między innymi profesjonalnego serwisu i nowoczesnej p...
5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.

Manuals

Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.