Analizatory obciążenia biologicznego i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) - Przegląd - METTLER TOLEDO

  Analizatory obciążenia biologicznego i całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC)

  Wykrywanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i analiza TOC w czasie rzeczywistym

   

  Monitorowanie zanieczyszczeń organicznych on-line przy użyciu analizatorów TOC

  Czujniki i analizatory całkowitej zawartości węgla organicznego firmy Thornton umożliwiają szybki, ciągły pomiar na poziomie pojedynczych ppb. Wykorzystują sprawdzoną technologię pomiaru UV utleniania i przewodności w celu skutecznego określania stężeń węgla organicznego.

  Nasza oferta przyrządów do analizy TOC on-line

   

   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  Przenośny analizator zawartości węgla organicznego 450TOC

  Analizator obciążenia biologicznego 7000RMS

  Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego 5000TOCi

  Przenośny analizator zawartości węgla organicznego 450TOC

  Technologia wzbudzania fluorescencji laserem (LIF) umożliwia natychmiastowe wykrywanie i kwantyfikację mikroorganizmów i cząstek obojętnych. To zmniejsza liczbę pomiarów laboratoryjnych i zwiększa bez...
  Zapewnia ciągłe, szybkie i niezawodne monitorowanie zawartości węgla organicznego (TOC) w różnych zastosowaniach. Dzięki ciągłym pomiarom online analizator 5000TOCi zapewnia, że nie zostaną pominięte...
  Analizator zawartości węgla organicznego 450TOC wykorzystuje sprawdzoną technikę pomiaru ciągłego, zapewniając najszybszy czas reakcji wśród przenośnych urządzeń tego typu. Dzięki możliwościom szybkie...
  Wysoka czułość
  Limit wykrywania: 1 jednostka tworząca kolonię (CFU).
  Łatwość użycia
  Bez konieczności przygotowania i barwienia próbek ani stosowania odczynników. Obsługa przez ekran dotykowy.
  Możliwość konfiguracji zgodnie z wymaganiami
  Progi alarmów i ostrzeżeń definiowane przez użytkownika.
  Niewielkie nakłady na konserwację
  Brak części ruchomych. Funkcja automatycznej sanityzacji.
  Zgodność z wymaganiami USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP i JP16
  dla przemysłu farmaceutycznego
  Zdecydowanie ogranicza konieczność rejestrowania działań związanych z uwalnianiem wody,
  dzięki uproszczonemu procesowi gromadzenia danych z innowacyjnymi pomiarami wartości szczytowej i średniej
  Poprawia jakość i niezawodność
  kalibracji oraz testów sprawności systemu (SST)
  Współpracuje z wieloparametrowym analizatorem/przetwornikiem M800
  Skróć czas próbkowania co najmniej o 75%
  dzięki wynikom uzyskiwanym na miejscu, które pozwolą Ci wyeliminować opóźnienia powstające podczas analizy laboratoryjnej
  Podwójny port USB umożliwia jednoczesną obsługę drukarki
  oraz zapis danych na pamięci USB
  Pełna zgodność z USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  oraz JP16, dzięki czemu zapewnione jest spełnienie wymogów regulacyjnych przemysłu farmaceutycznego
  1500RV Rinse Verification System
  4000TOC — czujnik całkowitej zawartości węgla organicznego
  Moduł pompy TOC

  System weryfikacji płukania 1500RV

  4000TOC — czujnik całkowitej zawartości węgla organicznego

  Moduł pompy TOC

  System weryfikacji płukania 1500RV to całkowicie zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do weryfikacji całkowitej zawartości węgla organicznego i przewodności wody do płukania w procesach Clean-In-Plac...
  Wykorzystuje sprawdzoną technologię utleniania przy użyciu promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz przewodności różnicowej w celu skutecznego określania zawartości TOC. Razem z przetwornik...
  Zapewnia bardzo stabilny, mierzony przepływ wody przemysłowej do czujnika zawartości węgla organicznego (TOC) w celu zapewnienia niezawodnego i spójnego pomiaru zawartości węgla organicznego (TOC).
  Zmniejsz koszty procesów CIP
  do natychmiastowej weryfikacji zakończenia płukania końcowego pomiarami TOC i przewodności w czasie rzeczywistym oraz zmniejszenia zużycia wody i energii w procesie płukania
  Zoptymalizuj gotowość operacyjną
  korzystając z natychmiastowych wyników przedstawiających skuteczność procesu płukania, aby bezzwłocznie przywracać system produkcyjny przy minimalnym ryzyku
  Szybka instalacja i uruchomienie
  korzystając z gotowego do użycia i całkowicie zintegrowanego rozwiązania do łączonego pomiaru TOC i przewodności bez skomplikowanych prac inżynierskich
  Stanowi opłacalne rozwiązanie do ciągłego monitorowania zawartości TOC
  w celu spełnienia wymagań farmakopei
  Łatwa i ekonomiczna integracja z systemami oczyszczania i dystrybucji wody
  Zaprojektowany do łatwej współpracy z jednokanałowym przetwornikiem M300
  umożliwiającym pomiar w czasie rzeczywistym
  Do zastosowań, w których ciśnienie w systemie jest zbyt niskie, co uniemożliwia zapewnienie
  odpowiedniego przepływu przez czujnik zawartości węgla organicznego (TOC)
  Do zastosowań niskociśnieniowych, w których ciśnienie w systemie może ulegać regularnym zmianom podczas działania
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.