Czujnik tlenu rozpuszczonego i sonda tlenu in-line | Sprawdź

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
czujnik tlenu

Czujnik tlenu rozpuszczonego do wody technologicznej i czystej

Czujniki tlenu rozpuszczonego i sondy in-line zapewniają dokładne pomiary i wydajne pomiary tlenu rozpuszczonego

Czujniki in-line tlenu rozpuszczonego są instrumentami analitycznymi przeznaczonymi do ciągłego monitorowania tlenu rozpuszczonego z wynikami w czasie rzeczywistym w wielu procesach przemysłowych. Przemysłowe sondy tlenu rozpuszczonego zapewniają dokładny pomiar w różnych warunkach procesowych. METTLER TOLEDO oferuje czujniki in-line tlenu rozpuszczonego dla branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej i energetycznej, a także do zastosowań związanych z mikroelektroniką oraz wodą czystą.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Increased Reliability Through ISM Technology

Większa niezawodność dzięki technologii ISM

Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) wykorzystują diagnostykę zapobiegawczą do monitorowania potrzeb w zakresie konserwacji czujników, aby zwiększyć dostępność i wydajność procesów.

Accurate In-Line DO Probes with Low Detection Limits

Dokładne sondy in-line tlenu rozpuszczonego z niskimi granicami wykrywalności

METTLER TOLEDO oferuje czujniki in-line tlenu rozpuszczonego, które zapewniają niezmiennie wiarygodną dokładność pomiaru nawet przy śladowych wartościach granicznych wykrywania na poziomie ppb, dzięki czemu nadają się do użycia w wodzie czystej i browarnictwie.

Quick In-Line DO Sensor Start Up

Szybki rozruch czujnika tlenu rozpuszczonego in-line

Technologia „podłącz i mierz” zastosowana w czujnikach ISM in-line tlenu rozpuszczonego umożliwia kalibrację czujnika z dala od procesu w kontrolowanym środowisku. Umożliwia to szybkie i bezbłędne uruchomienie punktu pomiarowego.

In-Line DO Sensor Technology to Meet Your Requirements

Technologia czujników tlenu rozpuszczonego in-line spełniających Twoje wymagania

Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line firmy METTLER TOLEDO są dostępne zarówno w technologii optycznej, jak i amperometrycznej. Dzięki zastosowaniu różnych materiałów membrany można mieć pewność, że do twojego procesu będzie dostępna odpowiednia sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego in-line.

Measurement for a Range of Industrial Processes

Pomiary w różnorodnych procesach przemysłowych

Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line zapewniają niezawodny pomiar w procesach biotechnologicznych, rozwojowych w branży farmaceutycznej, browarniczych, chemicznych i monitorowania czystości wody.

Low Maintenance with Predictive Diagnostics

Niskie koszty konserwacji dzięki diagnostyce zapobiegawczej

Prosta konstrukcja czujników tlenu rozpuszczonego in-line sprawia, że konserwacja jest prosta i bezproblemowa. Diagnostyka zapobiegawcza powiadamia również użytkowników o wymaganej konserwacji, zanim dojdzie do zakłócenia pomiaru.

Hygienic Design for Clean Environments

Higieniczna konstrukcja dla czystych środowisk

Wybrane czujniki tlenu rozpuszczonego in-line są przeznaczone do zastosowań higienicznych. Nadają się do sterylizacji parowej i autoklawowania, dzięki czemu spełniają wymagania przemysłowe w zakresie higienicznej konstrukcji i identyfikowalności.

Zamów
+48 22 440 67 00
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest tlen rozpuszczony (często nazywany DO lub O₂)?

Tlen rozpuszczony to poziom wolnego, niezwiązanego tlenu obecnego w wodzie lub innej cieczy. W procesach przemysłowych lub instalacjach wody czystej zwykle mierzy się go czujnikiem tlenu rozpuszczonego in-line.

Co to jest czujnik tlenu rozpuszczonego in-line?

Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line są przyrządami analitycznymi przeznaczonymi do ciągłego monitorowania i kontroli tlenu rozpuszczonego z wynikami uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym w wielu procesach przemysłowych. Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line firmy METTLER TOLEDO są optymalnym rozwiązaniem do monitorowania i kontroli tlenu rozpuszczonego in-line w produkcji farmaceutycznej, browarnictwie, produkcji chemicznej i monitorowaniu wody czystej.

Dlaczego tlen rozpuszczony jest mierzony za pomocą czujnika in-line?

Monitorowanie poziomu tlenu i zarządzanie nim jest ważne w wielu procesach przemysłowych. Czujniki tlenu rozpuszczonego in-line pomagają zoptymalizować wydajność i jakość produktów, obniżyć koszty i zapewnić bezpieczeństwo produktów.

Jaka jest zasada działania czujnika tlenu rozpuszczonego in-line?

Analizatory tlenu rozpuszczonego działają w oparciu o technologię wybranego czujnika tlenu rozpuszczonego in-line firmy METTLER TOLEDO. METTLER TOLEDO oferuje dwie technologie czujników tlenu rozpuszczonego in-line: amperometryczne i optyczne.

Amperometryczny: Te czujniki tlenu rozpuszczonego in-line wykorzystują przepuszczającą gaz membranę do oddzielenia próbki od wnętrza ogniwa elektrochemicznego. Tlen przenika przez membranę w ilości wprost proporcjonalnej do ciśnienia częściowego tlenu w cieczy poza czujnikiem tlenu rozpuszczonego in-line. Katoda i anoda wewnątrz czujnika są polaryzowane napięciem umożliwiającym reakcję elektrochemiczną tlenu. Tlen jest redukowany na katodzie, zaś anoda jest utleniana, i powstaje niewielki prąd wprost proporcjonalny do ilości reagującego tlenu w próbce. Ponadto czujnik tlenu rozpuszczonego wykorzystuje wartość temperatury do przeliczenia sygnału częściowego ciśnienia tlenu na wartość stężenia tlenu rozpuszczonego, uwzględniając temperaturową zmienność rozpuszczalności tlenu.

Optyczny: Te sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego in-line wykorzystują technologię optyczną. Zawierają one warstwę wrażliwą na tlen, która może fluoryzować. Warstwa ta pochłania światło z diody elektroluminescencyjnej w czujniku, a światło jest uwalniane jako fluorescencja. Żywotność fluorescencyjna zależy od ilości tlenu zawartego w próbce.

Jak skalibrować analizator tlenu rozpuszczonego in-line?

Każdy czujnik tlenu rozpuszczonego in-line ma własny proces kalibracji, który można śledzić na przetworniku lub za pomocą czujników ISM, z dala od procesu. Aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru czujnika tlenu rozpuszczonego in-line, po każdej wymianie części zamiennych czujnika należy przeprowadzać kalibrację. Kalibracja czujnika tlenu rozpuszczonego może być wykonana 1-punktowo lub 2-punktowo. W przypadku kalibracji 1-punktowej normalnym medium kalibracyjnym jest powietrze, zaś dla kalibracji 2-punktowej należy dodatkowo zastosować gaz z 0% zawartości tlenu, którym zwykle jest czysty azot. Czujniki tlenu rozpuszczonego można również regulować za pomocą kalibracji procesowej po próbce procesowej lub gazie.

Czy istnieją czujniki tlenu rozpuszczonego in-line z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM)?

METTLER TOLEDO produkuje szeroką gamę czujników tlenu rozpuszczonego in-line z technologią ISM. Czujniki te oferują silny sygnał cyfrowy, który zapobiega zakłóceniom sygnału, dzięki czemu analizator tlenu rozpuszczonego można umieścić w dowolnym miejscu. Oferują one diagnostykę zapobiegawczą, dzięki której wiadomo, kiedy czujnik tlenu rozpuszczonego in-line wymaga części zamiennych lub kalibracji. Dzięki technologii Podłącz i Mierz można kalibrować czujnik tlenu rozpuszczonego in-line z dala od procesu, co umożliwia szybką wymianę czujnika, gdy jest to konieczne.