Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO): pomiar metodą optyczną i polarograficzną

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)

Czujniki optyczne i polarograficzne do właściwego oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego (DO)

Stopień ochrony IP67 – gdy wymagana jest wodoszczelność

Gwarantuje odporność całego przenośnego systemu pomiarowego na wodę i trudne warunki otoczenia.

Zawsze właściwa temperatura

Dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury pomiar jest zawsze przeprowadzany z odpowiednią kompensacją temperatury.

ISM® – Intelligent Sensor Management

Wszystkie ważne dane są przechowywane w głowicy elektrody / czujnika i automatycznie przesyłane do miernika. To doskonały system zapewniający szybkie i pewne wyniki.

 

Mierniki

pH Meters

Oferujemy bogatą gamę mierników laboratoryjnych i przenośnych dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników w zakresie pomiarów elektrochemicznych. W naszej ofercie znajdują się urządzenia opracowane pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami, przeznaczone do pomiarów rutynowych lub adresowane do użytkowników o ograniczonym budżecie.

Mierniki laboratoryjneMierniki przenośne

Bufory, wzorce i roztwory

pH Solutions

METTLER TOLEDO oferuje pełną gamę najwyższej jakości buforów, wzorców, elektrolitów, roztworów do czyszczenia i weryfikacji do pomiarów pH, przewodności, stężenia jonów, potencjału redoks (ORP) i zawartości tlenu (DO). Wszystkie roztwory są dostępne w małych butelkach pakowanych pojedynczo lub w pakietach, a także w saszetkach jednorazowych.

Bufory, wzorce i roztwory — więcej informacji

Usługi

Service for pH meters and sensors

Oferujemy różne pakiety usług dopasowane do potrzeb użytkownika. Obejmują one zarówno profesjonalną instalację i konfigurację w miejscu eksploatacji, jak i dokumentację zgodności z przepisami. Jeśli wymagany jest okres gwarancji dłuższy niż standardowy, oferujemy pakiet usług gwarancyjnych w przedłużonym okresie, obejmujący konserwację zapobiegawczą i naprawy.

Więcej informacji o usługach
 
Sensor ProductGuide

Modele i dane techniczne

Dokumentacja

Broszury

Elektrody InLab®
Produkcja wysokiej jakości elektrod o doskonałej wydajności wymaga nie tylko umiejętności technicznych i specjalistycznej wiedzy, ale także świetnej...

Aplikacje

Biochemical Oxygen Demand From Theory to Practice
One important analysis to assess water quality is determining the BOD (biochemical oxygen demand). BOD is an indicator of the amount of organic matter...

Często zadawane pytania

Jaki jest prawidłowy sposób przechowywania czujników tlenu rozpuszczonego (DO)?

We wszystkich podręcznikach użytkownika podane są potrzebne informacje na temat krótko- i długoterminowego przechowywania czujników i elektrod.

Ogólne wskazówki dotyczące przechowywania długookresowego:

  • Polarograficzne czujniki tlenu rozpuszczonego (DO): z modułem pomiarowym napełnionym elektrolitem i założoną zieloną nasadką ochronną (suchą) zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Galwaniczne czujniki tlenu rozpuszczonego: z fiolką do przechowywania napełnioną roztworem NaCl o stężeniu 10%
  • Optyczne czujniki tlenu rozpuszczonego (DO): w rurce kalibracyjnej — po zwilżeniu gąbki wodą destylowaną; można też przechowywać czujnik w zlewce napełnionej wodą destylowaną.

Jaka jest zasada działania czujnika tlenu rozpuszczonego?

Istnieją trzy typy czujników tlenu rozpuszczonego (DO):

  • Galwaniczne             (LE621)
  • Polarograficzne     (InLab® 605)
  • Optyczne                (InLab® OptiOx™)

Systemy pomiaru galwanicznego i polarograficznego są oparte na metodach elektrochemicznych.

Czujnik galwaniczny

Czujnik galwaniczny jest najprostszy, ponieważ sam wytwarza prąd elektryczny. Dwa bieguny wykonane z różnych metali powodują autopolaryzację czujnika po jego zanurzeniu w roztworze elektrolitu. Bieguny są zazwyczaj wykonane ze srebra i ołowiu, a elektrolitem jest roztwór wodorotlenku potasu.

Polaryzacja generuje potencjał, który prowadzi do redukcji tlenu na powierzchni bieguna ujemnego, pełniącego funkcję zarówno katody, jak i anody. Wytworzony prąd można zmierzyć – jest on proporcjonalny do ilości zredukowanego tlenu, a tym samym do ilości tlenu dostępnego w komorze pomiarowej. Sama komora pomiarowa jest oddzielona od próbki wodoszczelną membraną przepuszczającą tlen. Aby zapewnić jednakowe stężenie tlenu rozpuszczonego wewnątrz i na zewnątrz komory pomiarowej, wymagane jest ciągłe mieszanie.

Czujnik polarograficzny

Ten typ czujnika jest podobny do systemu galwanicznego, z tą różnicą, że polaryzacja biegunów jest wywołana przez zewnętrzne elektroniczne źródło napięcia. Dlatego czujniki polarograficzne muszą być polaryzowane przez 6 godzin przed użyciem.

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)
czujnik polarograficzny

Czujnik optyczny

Jak sama nazwa wskazuje, czujniki optyczne wykrywają światło fluorescencyjne i mierzą jego natężenie.

Niebieskie światło emitowane przez czujnik (1) powoduje wzbudzenie membrany fluorescencyjnej (2), która z kolei emituje fale świetlne w zakresie czerwieni (3). Te fale świetlne stanowią zasadniczy sygnał pomiarowy, wychwytywany przez fotodiodę (4).
Ze względu na efekty wygaszające, natężenie i charakterystyka czerwonego światła fluorescencyjnego zmieniają się w zależności od ilości tlenu obecnego w próbce (5).

Technologia ta jest szybka i stabilna oraz daje odtwarzalne wyniki.

Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO)
czujnik optyczny

Czy można używać czujnika tlenu rozpuszczonego InLab® OptiOx™ razem z ramieniem elektrody uPlace™?

Tak – czujniki InLab OptiOx™ można zamontować na ramieniu elektrody uPlace™ za pomocą adaptera z powlekanego aluminium w kolorze niebieskim w kształcie greckiej litery omega. Adapter można zamontować z przodu głowicy ramienia elektrody uPlace™. Jego numer katalogowy to 30246619.

Adapter umożliwia równoczesne użycie innych elektrod pH i/lub czujników przewodności na tym samym ramieniu elektrody.

Know the Risk of Your pH Measurement
Join the GEP eLearning Program
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.