Ograniczenie korozji dzięki szybkiej i solidnej analizie gazów - METTLER TOLEDO
W praktyce

Ograniczenie korozji dzięki szybkiej i solidnej analizie gazów

W praktyce
Ograniczenie korozji dzięki szybkiej i solidnej analizie gazów
Ograniczenie korozji dzięki szybkiej i solidnej analizie gazów

Walka z korozją

W wielu procesach przemysłowych pomiar jakości pary wodnej w strumieniu gazu odgrywa zasadniczą rolę w kontroli jakości oraz w ochronie urządzeń przed szkodliwą korozją. Dlatego szybki i dokładny pomiar jest warunkiem wstępnym działania czujników do analizy wilgoci.

Mokry chlor gazowy wytwarzany w procesach chloro-alkalicznych jest wysoko korozyjny i wymaga natychmiastowego osuszenia. Dla firmy Inovyn, która jest największym w Europie producentem chloru, kontrola sprawności procesu suszenia chloru ma zasadnicze znaczenie. Jednak długi czas reakcji i wysokie wymagania konserwacyjne czujników elektrolitycznych P2O5 używanych w tej firmie nastręczały trudności, więc poszukiwano lepszego rozwiązania.

Bezkontaktowa metoda pomiaru gazów

Czujnik GPro 500 firmy METTLER TOLEDO wykonany w technologii przestrajalnego laseru diodowego (TDL) zapewnia niezawodny sposób pomiaru wielu różnych gazów — bezpośrednio w procesie lub w strumieniu pary. Wiązka laserowa wychodząca z analizatora TDL jest regulowana, tak aby przeskanować długość fal w widmie elektromagnetycznym, tam gdzie występują linie absorpcji zawartości docelowej. Analiza słabej wiązki świetlnej umożliwia pomiar ilości gazu.

Analizatory TDL to bezkontaktowe czujniki przeznaczone do pomiaru gazów, które nie mają żadnych części ruchomych. Dzięki temu są bardzo tanie w utrzymaniu.

Kolejną ważną zaletą analizatorów TDL jest ich szybkość reakcji: czas reakcji t90 analizatora GPro 500 jest krótszy niż dwie sekundy!

Dowiedz się z naszego studium przypadku, w jaki sposób analizator GPro 500 zapewnia firmie Inovyn:

  • Większą pewność prawidłowości procesu
  • Duża dokładność pomiarów
  • Niskie koszty konserwacji