Mierniki i czujniki mętności

Analizatory mętności in line do monitorowania gęstości cząstek

Mierniki mętności firmy METTLER TOLEDO przeznaczone są do pomiaru in line zmętnienia w przemysłowych procesach produkcyjnych. Analizatory mętności umożliwiają ciągły pomiar zmętnienia w celu ułatwienia kontroli procesu w krystalizacji, separacji faz, wzrostu biomasy (cela do gęstości), filtracji piwa i innych zastosowaniach krytycznych. Wybrane mierniki mętności mogą być również wykorzystywane do pomiaru barwy.

Zadzwoń
Czujnik mętności | Mętność in-line
Miernik mętności piwa InPro86x0ie
Przetwornik mętności
Obudowa czujnika zmętnienia
+48 22 691 10 10
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Czym jest mętność?

Zmętnienie to cecha optyczna, która odnosi się do stopnia przejrzystości cieczy. Poziomy mętności można mierzyć za pomocą miernika mętności. Zmętnienie wody jest powodowane przez pojedyncze zawieszone cząstki lub materię koloidalną, które rozpraszają lub utrudniają przepuszczalność światła: im większe stężenie zawieszonych cząstek / materii koloidalnej, tym większe zmętnienie. Cząstki te są zwykle zbyt małe, aby zostały wykryte przez oko ludzkie; dlatego pomiar zmętnienia należy wykonać za pomocą miernika lub analizatora zmętnienia. Najlepszym sposobem kontroli procesów wymagających monitorowania zmętnienia jest zastosowanie miernika zmętnienia in line. Miernik mętności in line umożliwia ciągły pomiar zmętnienia, który można wykorzystać do sterowania procesem. Do codziennych przykładów mętnych cieczy należą:

  • Mleko — zawiera zemulgowane krople białka/oleju w wodzie
  • Ścieki — zawierają zawieszone cząstki
  • Piwo pszeniczne — zawiera komórki drożdży

Czym jest miernik mętności?

Miernik mętności, zwany również analizatorem mętności, to systemem pomiaru stężenia cząstek zawieszonych w obrębie procesu. Zasadniczo, miernik mętności składa się z 3 elementów głównych: czujnika mętności, przetwornika mętności i przyłącza procesowego. 

Co wpływa na pomiary mętności?

Pomiar mętności z wykorzystaniem analizatora mętności pozwala określić stopień rozpraszania światła przez cząstki zawieszone w cieczy. Na rozpraszanie wpływają następujące czynniki:

  • Stężenia cząstek: wyższe stężenie cząstek powoduje większe rozproszenie światła, a tym samym wyższe odczyty na mierniku mętności.
  • Kształtu i rozmiaru cząstek: cząstki mniejsze niż 1/10 długości fali światła widzialnego, światło rozproszone symetrycznie. Większe cząsteczki (o średnicy większej od długości fali światła widzialnego) rozpraszają światło asymetrycznie. Dlatego do pomiaru zmętnienia należy wziąć pod uwagę kąt rozproszenia.
  • Długości fali świetlnej: jak wspomniano powyżej, natężenie rozproszonego światła zależy od wielkości cząstek. Ponadto obecność koloru w cieczy może zmniejszyć ilość światła mierzonego przy detektorze. W związku z tym do pomiaru zmętnienia należy uwzględnić odpowiednią długość fali świetlnej.

Wszystkie trzy punkty świadczą o tym, że zmętnienie może stanowić cechę próbki tylko wtedy, gdy metoda pomiaru jest znormalizowana. Na przykład w wielu zastosowaniach browarniczych mierzona ciecz ma żółtawy kolor i zawiera cząstki drożdży. Dlatego też, aby sprawdzić stopień przebicia filtra, ilość światła rozpraszanego do przodu i na boki, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pomiarów, jest ona mierzona pod kątem 25° i 90° w stosunku do źródła światła. Źródła światła czerwonego (650 nm) i niebieskiego (460 nm) również zostały wyszczególnione w wytycznych dotyczących monitorowania zmętnienia i koloru.