Przetwornik analityczny | Przetwornik in line | Przetwornik on-line
przetwornik

Przetwornik analityczny

Przetworniki analityczne do niezawodnej analizy in-line

Przetwornik analityczny to element systemu pomiarowego, który przekazuje wyświetlane pomiary do użytkownika lub do systemu kontroli wyższego poziomu. METTLER TOLEDO oferuje przetworniki analityczne do szerokiej gamy pomiarów, w tym pH/redoks, tlenu, rozpuszczonego dwutlenku węgla, przewodności oraz rezystywności. Nasze wysokowydajne przetworniki analityczne są zgodne z czujnikami analogowymi oraz cyfrowymi wyposażonymi w technologię zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM).

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Najczęściej zadawane pytania — przetworniki analityczne

Co to jest przetwornik analityczny?

Przetworniki analityczne są krytycznym elementem analitycznych pętli pomiarowych i kontrolnych. Przetwornik przetwarza wyniki pomiaru uzyskany z czujnika analitycznego i przekazuje te dane użytkownikowi lub systemowi kontroli wyższego poziomu.

Jakie parametry pomiarowe obsługuje przetwornik analityczny METTLER TOLEDO?

Firma METTLER TOLEDO oferuje szereg przetworników wieloparametrowych, które obejmują wszystkie istotne parametry analizy procesów i wody, w tym pH, redoks, tlen rozpuszczony, rezystywność, całkowita zawartość węgla organicznego (TOC), rozpuszczony ozon, CO2, tlen, ozon, przewodność i zmętnienie.

Jak działa przetwornik analityczny?

Większość przetworników analitycznych mierzy sygnał pierwotny z czujnika analitycznego (w zależności od czujnika może to być ciśnienie, prąd lub rezystancja) i przekształca go w sygnał cyfrowy, tak aby zaprezentować wynik pomiaru na wyświetlaczu przetwornika. Jest to standardowy proces w przypadku połączenia przetwornika z czujnikiem analogowym. Nowoczesne przetworniki in-line integrują się również z czujnikami cyfrowymi, takimi jak czujniki ISM, które konwertują sygnał na cyfrowy przed wysłaniem do przetwornika. We współpracy z czujnikami cyfrowymi przetwornik pełni głównie funkcję wyświetlacza, przetwarzając dane cyfrowe w informacje użyteczne dla operatora lub przekazując je do innych systemów informatycznych.

Czy przetwornik analityczny może mierzyć wiele parametrów jednocześnie?

Tak, przetworniki analityczne mierzące wiele parametrów jednocześnie są nazywane przetwornikami wieloparametrowymi i wielokanałowymi. Ta kategoria przetworników jest optymalna do zastosowań wymagających pomiaru wielu parametrów, ale przetworniki wielokanałowe mogą się również przydać, gdy są potrzebne pomiary nadmiarowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Niektóre przetworniki wieloparametrowe mogą również wykonywać obliczenia, np. uzyskać pH na podstawie przewodności. Przetworniki wieloparametrowe w ofercie METTLER TOLEDO mogą wyświetlać nawet osiem wyników jednocześnie.

Czy przetworniki analityczne komunikują się za pośrednictwem sieci Ethernet/IP?

Tak, przetworniki analityczne METTLER TOLEDO oferują wszystkie popularne protokoły komunikacji cyfrowej, w tym Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA, FOUNDATION Fieldbus.

Jak wybrać odpowiedni przetwornik analityczny?

Wybór przetwornika analitycznego wymaga określenia wielu różnych kryteriów. Należy między innymi ocenić, czy chcemy, aby w danym zastosowaniu przetwornik mierzył tylko jeden, czy też większą liczbę parametrów. Jeśli trzeba mierzyć wiele parametrów, warto rozważyć zastosowanie przetwornika wieloparametrowego. Przetwornik wieloparametrowy umożliwia używanie tego samego modelu przetwornika do pomiaru różnych parametrów. Jeśli przetwornik ma jednocześnie obsługiwać więcej niż jeden punkt pomiarowy, potrzebny będzie przetwornik wielokanałowy. Należy również rozważyć, czy przetwornik analityczny ma być zintegrowany z systemem kontroli. Aby korzystać z diagnostyki zapobiegawczej czujnika ISM, potrzebny jest przetwornik analityczny, który obsługuje czujniki ISM. Należy też uwzględnić środowisko produkcyjne. Firma METTLER TOLEDO oferuje przetworniki analityczne w różnych obudowach, które są przeznaczone do pracy w strefach Ex. Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest możliwość rejestrowania danych i łatwość obsługi. Firma METTLER TOLEDO zaleca rozmowę z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu oszacowania potrzeb i zaproponowania odpowiedniego przetwornika analitycznego do konkretnego zastosowania.