Rozwiązania dla konstruktorów i producentów maszyn - METTLER TOLEDO
Inżynieria oraz produkcja maszyn i
podzespoły do łatwej integracji, ze wsparciem technicznym na całym świecie
Odbiór materiałów
Terminale wagowe
Terminale wagowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych: od elementarnego ważenia po zaawansowane systemy zintegrowane z systemami sterowania, sieciami zakładowymi oraz innego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi.

Dostępne są różne urządzenia wyświetlające, zapewniające optymalną widoczność w każdych warunkach otoczenia.
Wagi stołowe, przenośne
i kompaktowe

Dostępna jest wszechstronna gama standardowych wag z platformami o różnych wymiarach, przeznaczonych do integracji z systemami i maszynami.

Znajdują one zastosowanie zarówno przy prostym ważeniu i liczeniu sztuk, jak i przy recepturowaniu oraz statycznym ważeniu kontrolnym. Oferowane są specjalne modele do pracy w suchym czy wilgotnym otoczeniu, jak i w strefach Ex.
Wagi podłogowe
Wytrzymałe wagi podłogowe są przeznaczone do dokładnego ważenia w suchym otoczeniu, strefach Ex i trudnych warunkach, a także w miejscach, gdzie muszą być spełnione wymagania związane z higieną.

Oferowane są wagi o różnych standardowych kształtach i wymiarach, wykonane z różnych materiałów oraz opcjonalnie przystosowane do pracy mobilnej. W celu spełnienia określonych wymagań procesów produkowane są modele niestandardowe.
Moduły
i czujniki wagowe

Precyzyjne moduły wagowe umożliwiają dokładne ważenie. Ułatwiają integrację mechaniczną z maszynami lub systemami oraz chronią czujnik wagowy. Wyjątkowe cechy i funkcje gwarantują bezpieczną instalację.

Dostępne są proste czujniki wagowe do bezpośredniej integracji z maszynami. Specjalne wyposażenie dodatkowe zapewnia prawidłowe wprowadzanie obciążenia i dokładne pomiary.
Czujniki wagowe
do wag samochodowych

Ważenie pojazdów ciężarowych to często jeden z nieodłącznych czynników decydujących o efektywności działania i rentowności przedsiębiorstwa. Nasze wysokiej klasy urządzenia i usługi zostały przygotowane pod kątem potrzeb związanych z ważeniem i eksploatacją.

Dokładność i niezawodność systemów przyczyniają się do ochrony interesów firmy, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Magazynowanie
Terminale wagowe
Terminale wagowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych: od elementarnego ważenia po zaawansowane systemy zintegrowane z systemami sterowania, sieciami zakładowymi oraz innego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi.

Dostępne są różne wyświetlacze, zapewniające optymalną widoczność w każdych warunkach otoczenia.
Moduły wagowe
do zbiorników i silosów

Ważenie to dokładna metoda mierzenia zapasów w zbiornikach, silosach czy koszach zasypowych. Jest niezależna od kształtu zasobnika i doskonale sprawdza się w przypadku materiałów, które nie poziomują się samoistnie.

Ponieważ moduły wagowe nie wchodzą w kontakt z mediami procesowymi, zapewniona jest maksymalna precyzja i długa żywotność sprzętu.
Wagi liczące
Dostępna jest szeroka gama wag liczących sztuki, z platformami o różnych wymiarach, przeznaczonych do integracji z systemami i maszynami.

Znajdują one zastosowanie zarówno przy prostym liczeniu sztuk, jak i w systemach z urządzeniami do druku i identyfikacji oraz z zintegrowaną bazą danych.
Analiza zawartości tlenu in situ
Przecieki powietrza do systemów pochodniowych i układów odzysku pary rozpuszczalników organicznych ze zbiorników magazynowych są zjawiskiem groźnym i nie wolno dopuścić, aby przekroczyły wielkość krytyczną. Zwykle służy temu rozcieńczanie gazów wylotowych gazem obojętnym.

Analizatory TDL METTLER TOLEDO z technologią przestrajalnego lasera diodowego zapewniają niezawodny pomiar zawartości tlenu in situ, umożliwiając utrzymanie bezpiecznego stężenia tlenu przez cały czas.
Produkcja
Systemy sterowania procesami porcjowania
Terminal porcjujący IND780batch optymalizuje procesy porcjowania przez zapewnienie niezmiennego i dokładnego transferu materiału, minimalizuje straty materiału i poprawia jakość porcjowania.

Kontrola tolerancji, identyfikacja materiału na podstawie kodu kreskowego oraz wyświetlanie monitów — wszystko to stanowi pomoc dla operatora.
Wagi stołowe, przenośne
i kompaktowe

Dostępna jest wszechstronna gama standardowych wag z platformami o różnych wymiarach, przeznaczonych do integracji z systemami i maszynami.

Znajdują one zastosowanie zarówno przy prostym ważeniu i liczeniu sztuk, jak i przy recepturowaniu oraz statycznym ważeniu kontrolnym. Oferowane są specjalne modele do pracy w suchym czy wilgotnym otoczeniu, jak i w strefach Ex.
Terminale wagowe
Terminale wagowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych: od elementarnego ważenia po zaawansowane systemy zintegrowane z systemami sterowania, sieciami zakładowymi oraz innego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi.

Dostępne są różne urządzenia wyświetlające, zapewniające optymalną widoczność w każdych warunkach otoczenia.
Wagi podłogowe
Wytrzymałe wagi podłogowe są przeznaczone do dokładnego ważenia w suchym otoczeniu, strefach Ex i trudnych warunkach, a także w miejscach, w których muszą być spełnione wymagania związane z higieną.

Oferowane są wagi o różnych standardowych kształtach i wymiarach, wykonane z różnych materiałów oraz opcjonalnie przystosowane do pracy mobilnej. W celu spełnienia określonych wymagań procesów produkowane są modele niestandardowe.
Moduły wagowe
do naczyń i reaktorów

Ciecze, proszki, ciała stałe i gazy gromadzi się, przechowuje i przetwarza w wielu typach zasobników.

Grawimetryczna kontrola poziomu jest bardzo wiarygodna i doskonale nadaje się do ważenia materiałów, które są agresywne, gorące lub nie poziomują się samoistnie. Oferujemy rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi, służące niezmienności produktów i eliminujące straty materiału.
Precyzyjne ważenie
do systemów automatyki

Moduły wagowe z technologią kompensacji siły elektromagnetycznej oferują najwyższy poziom liniowości, powtarzalności i szybkości.

Są indywidualnie dostosowywane do potrzeb producentów maszyn, oczekujących prostej integracji elektrycznej i mechanicznej. Sprawdzona odporność konstrukcji pozwala na wieloletnią niezawodną pracę w środowisku przemysłowym.
Pomiar pH
w reaktorze

Na różnych etapach syntezy, organicznej bądź nieorganicznej, pH często stanowi parametr krytyczny. Czujniki pH METTLER TOLEDO mają bardzo solidną konstrukcję, zapewniającą nieprzerwanie wiarygodne pomiary w najrozmaitszych warunkach przebiegu procesów.
Technologia ISM
ISM (Intelligent Sensor Management) METTLER TOLEDO wykorzystuje możliwości inteligentnych czujników, zwiększa niezawodność systemów pomiarowych, poprawia bezpieczeństwo procesów i znacznie obniża nakłady na konserwację.

ISM zapewnia większą produktywność przy niższych kosztach operacyjnych w przypadku rozwiązań do pomiaru pH, ORP, przewodności oraz tlenu rozpuszczonego i w fazie gazowej.
Kontrola procesów przemysłowych
Do wyboru zintegrowane z linią systemy pomiarowe do efektywnego monitorowania procesów produkcji, czyszczenia metodą CIP i uzdatniania wody oraz sterowania tymi procesami.

Łatwe w utrzymaniu i niezawodne czujniki, przetworniki i obudowy do pomiaru pH, O2, rozpuszczonego CO2, zmętnienia, koloru i przewodności.
Rentowne napełnianie
Terminale do napełniania beczek, worków wielkogabarytowych i butli gazowych
Ręczne i automatyczne napełnianie beczek i butli gazowych wymaga dużej dokładności.

Zarówno wagi autonomiczne, jak i zintegrowane z systemem muszą zapewniać szybkie i precyzyjne osiąganie masy docelowej. Nasze rozwiązania mają wszelkie niezbędne atesty urzędów miar i wag oraz certyfikaty dopuszczenia do stosowania w strefach Ex.
Wagi stołowe, przenośne i kompaktowe
Dostępna jest szeroka gama standardowych wag z platformami o różnych wymiarach, przeznaczonych do integracji z systemami i maszynami.

Znajdują one zastosowanie zarówno przy prostym ważeniu i liczeniu sztuk, jak i przy recepturowaniu oraz statycznym ważeniu kontrolnym. Oferowane są specjalne modele do pracy w suchym czy wilgotnym otoczeniu, jak i w strefach Ex.
Moduły wagowe do niestandardowych wag
Precyzyjne moduły wagowe umożliwiają dokładne ważenie. Ułatwiają integrację mechaniczną z maszynami lub systemami oraz chronią czujnik wagowy. Wyjątkowe cechy i funkcje gwarantują bezpieczną instalację.

Dostępne są proste czujniki wagowe do bezpośredniego zintegrowania z maszynami. Specjalne wyposażenie dodatkowe zapewnia prawidłowe wprowadzanie obciążenia i dokładne pomiary.
Precyzyjne napełnianie
ampułek i strzykawek

Moduły wagowe z technologią kompensacji siły elektromagnetycznej oferują najwyższy poziom liniowości, powtarzalności i szybkości.

Są indywidualnie dostosowywane do potrzeb producentów maszyn, oczekujących prostej integracji elektrycznej i mechanicznej. Sprawdzona odporność konstrukcji pozwala na wieloletnią niezawodną pracę w środowisku przemysłowym.
Wykrywanie ciał obcych
Systemy Safeline do wykrywania zanieczyszczeń pomagają zagwarantować bezpieczeństwo produktów niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest technologia wykrywania metali, czy też kontrola rentgenowska.

Systemy kontroli rentgenowskiej mogą również wykonywać szereg kontroli jakości na linii produkcyjnej, zapewniając integralność produktu i opakowania. Razem zapewniają wysoką jakość całego produktu z zewnątrz i w środku.
Dynamiczne ważenie kontrolne
Automatyczne sterowanie napełnianiem w połączeniu z technologią bieżącej adiustacji napełniarki gwarantuje jednorodny poziom napełniania opakowań. Dzięki temu gotowe produkty spełniają wymagania wynikające z przepisów branżowych.

Dzięki integracji z innymi urządzeniami, takimi jak kamery, skanery, wykrywacze metali i urządzenia rentgenowskie, powstaje wysokiej klasy system kontroli.
Wewnętrzna kontrola jakości
Dynamiczne ważenie kontrolne
Automatyczne sterowanie napełnianiem w połączeniu z technologią bieżącej adiustacji napełniarki gwarantuje jednorodny poziom napełniania opakowań. Dzięki temu gotowe produkty spełniają wymagania wynikające z przepisów branżowych.

Dzięki integracji z innymi urządzeniami, takimi jak kamery, skanery, wykrywacze metali i urządzenia rentgenowskie, powstaje wysokiej klasy system kontroli.
Wagi stołowe, przenośne i kompaktowe
W przypadku ręcznego ważenia kontrolnego i kontroli jakości ważną rolę odgrywają takie czynniki, jak szybkość, wydajność produkcyjna i jakość.

Nasze wagi przenośne i stołowe przyczyniają się do większej efektywności i precyzji procesów ważenia, jednocześnie obniżając liczbę błędów operatora.
Kontrola kompletności ampułek i strzykawek
Moduły wagowe z technologią kompensacji siły elektromagnetycznej oferują najwyższy poziom liniowości, powtarzalności i szybkości.

Są indywidualnie dostosowywane do potrzeb producentów maszyn, oczekujących prostej integracji elektrycznej i mechanicznej. Sprawdzona odporność konstrukcji pozwala na wieloletnią niezawodną pracę w środowisku przemysłowym.
Wykrywanie metali
Wykrywacze metali o maksymalnej czułości i niezawodnym działaniu na linii produkcyjnej, zapewniają zgodność z wymaganiami HACCP, FDA, GMP, BRC oraz IFS.
Wykrywanie ciał obcych
Systemy Safeline do wykrywania zanieczyszczeń pomagają zagwarantować bezpieczeństwo produktów niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest technologia wykrywania metali, czy też kontrola rentgenowska.

Systemy kontroli rentgenowskiej mogą również wykonywać szereg kontroli jakości na linii produkcyjnej, zapewniając integralność produktu i opakowania. Razem zapewniają wysoką jakość całego produktu, od zewnątrz i w środku.
Pakowanie i wysyłka
Terminale wagowe
Terminale wagowe są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych: od prostego ważenia po zaawansowane systemy zintegrowane z systemami sterowania, sieciami zakładowymi oraz innego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi.

Dostępne są różne wyświetlacze, zapewniające optymalną widoczność w każdych warunkach otoczenia.
Wagi stołowe, przenośne i kompaktowe
Dostępna jest szeroka gama standardowych wag z platformami o różnych wymiarach, przeznaczonych do integracji z systemami i maszynami.

Znajdują one zastosowanie zarówno przy prostym ważeniu i liczeniu sztuk, jak i przy recepturowaniu oraz statycznym ważeniu kontrolnym. Oferowane są specjalne modele do pracy w suchym czy wilgotnym otoczeniu, jak i w strefach Ex.
Wagi podłogowe
Wytrzymałe wagi podłogowe są przeznaczone do dokładnego ważenia w suchym otoczeniu, strefach Ex i trudnych warunkach, a także w miejscach, w których muszą być spełnione wymagania związane z higieną.

Oferowane są wagi o różnych standardowych kształtach i wymiarach, wykonane z różnych materiałów oraz opcjonalnie przystosowane do pracy mobilnej. W celu spełnienia określonych wymagań procesów produkowane są modele niestandardowe.
Moduły i czujniki wagowe
Precyzyjne moduły wagowe umożliwiają dokładne ważenie. Ułatwiają integrację mechaniczną z maszynami lub systemami oraz chronią czujnik wagowy. Wyjątkowe cechy i funkcje gwarantują bezpieczną instalację.

Dostępne są proste czujniki wagowe do bezpośredniego zintegrowania z maszynami. Specjalne wyposażenie dodatkowe zapewnia prawidłowe obciążenie i dokładne pomiary.
Czujniki wagowe do wag samochodowych
Ważenie pojazdów ciężarowych to często jeden z nieodłącznych czynników decydujących o efektywności działania i rentowności przedsiębiorstwa. Nasze wysokiej klasy urządzenia i usługi zostały przygotowane pod kątem potrzeb związanych z ważeniem i eksploatacją.

Dokładność i niezawodność systemów przyczyniają się do ochrony interesów firmy, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Wymiarowanie palet i paczek
Wymiary, masa oraz identyfikator to podstawowe informacje, jakie muszą znaleźć się na każdej fakturze i być zawsze prawidłowe. Nasze rozwiązania Cargoscan™ do wymiarowania palet i paczek oferują wysoką wydajność i wytrzymałość.

Wszystkie rozwiązania zostały zatwierdzone przez urząd miar i wag, co gwarantuje maksymalną ochronę przychodów i zaufanie klientów.
Ważenie paczek i skrzyń
Automatyczne kontrole kompletności. Kontrola kompletności przed wysyłką jest kluczowym warunkiem zapewnienia, że nie brakuje żadnych elementów.

Nasze inteligentne rozwiązania do ważenia paczek i skrzyń umożliwiają monitorowanie końcowe zapobiegające wydaniu niekompletnych opakowań.
Sprzedaż detaliczna żywności
Etykietowanie masa-cena
Profesjonalne funkcje za przystępną cenę. Wagi i terminale na ladę bPro.
System pakowania
Duża liczba opakowań produktów świeżych — stacje etykietowania ręcznego i systemy zautomatyzowane
Owijarki
Systemy owijająco-ważąco-etykietujące — od stacji owijania ręcznego do rozwiązań w pełni zautomatyzowanych
Wagi na ladę
Wagi z klawiaturą dotykową lub komputerowym ekranem dotykowym na potrzeby inteligentnych rozwiązań do działów produktów świeżych
Wagi samoobsługowe
Łatwe w obsłudze wagi samoobsługowe z klawiaturą dotykową lub komputerowym ekranem dotykowym
Wagi na stanowiska kasowe
Zintegrowane rozwiązania do ważenia i przyjmowania płatności na stanowisku kasowym
Wagi podstawowe
Kompaktowe wagi kalkulacyjne z drukarką lub bez. Łatwe/proste, wygodne, mobilne
1
Szukasz kompletnego rozwiązania?
W razie pytań skontaktuj się z nami.
2
Podzespoły dla konstruktorów maszyn
i inżynierów
METTLER TOLEDO dostarcza podzespoły, które można łatwo zintegrować z maszynami oraz infrastrukturą fabryki w celu poprawy wydajności i jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się produkcją jednostkową lub procesową, czy też produkujesz maszyny pakujące, znajdziesz podzespoły dostosowane do używanego systemu i środowiska automatyzacji. Obejmują one następujące obszary:
  • pH, CO2, O2 i inne istotne pomiary;
  • wagi samochodowe i kolejowe;
  • wysokoprecyzyjne przemysłowe czujniki wagowe;
  • wysokowytrzymałe moduły wagowe, czujniki pomiarowe i wagi;
  • wykrywanie metali i systemy wizyjne;
  • systemy do ważenia i wymiarowania.


Ściągnij broszurę - Podzespoły do systemów automatyki
Globalna obecność
Sprzedaż i serwis
Dzięki przedstawicielstwom handlowym działającym w większości krajów oraz wybranym partnerom w pozostałych regionach jesteśmy w stanie obsługiwać klientów na całym świecie. Lokalne przedstawicielstwa handlowe i partnerzy odpowiadają za sprzedaż, obsługę i wsparcie w regionie. 5000 specjalistów ds. serwisu i sprzedaży na całym świecie jest gotowych przyjść z pomocą w każdym miejscu i czasie.

Serwis METTLER TOLEDO
Uściślij wybór
w branży inżynierii i produkcji maszyn
Proszę o dodatkowe informacje
Systemy i wyposażenie do sterowania procesami 3 Wyposażenie do fermentorów i bioreaktorów Wyposażenie do systemów uzdatniania wody
 
Inne systemy do przetwarzania cieczy
 
Maszyny do produkcji i montażu
Maszyny do pakowania i napełniania
 
Maszyny do transportu i logistykiWyposażenie laboratoryjne i medyczne
 
Podzespoły do systemów automatyki
 
 
Zgodność, identyfikowalność, spójność i wiarygodność danych pomiarowych mają podstawowe znaczenie. Rozwiązania METTLER TOLEDO obejmują zautomatyzowane opracowywanie leków, efektywne opracowywanie procesów chemicznych oraz zautomatyzowane procesy produkcyjne, jak również usługi uzupełniające, gwarantujące zgodność z przepisami krajowymi, a także spójność i dokładność danych pomiarowych.
45
6