Halogenowanie - METTLER TOLEDO

Halogenowanie

Zadzwoń

Spektrometr ReactIR™ doskonale nadaje się do monitorowania reakcji halogenowania, ponieważ wykazuje dużą odporność w warunkach obecności substancji o właściwościach korozyjnych, pozwalając również monitorować przebieg reakcji w warunkach in situ. Spektrometr eliminuje zatem konieczność ręcznego pobierania próbek z naczyń reakcyjnych.

Halogenowanie
Halogenowanie

Biblioteka