Pipetovací techniky | Rainin GPP – Good Pipetting Practice (Správná pipetovací praxe)
 

Good Pipetting Practice (Správná pipetovací praxe)

Pipetovací techniky k nastartování vaší produktivity

Program Správná pipetovací praxe (Good Pipetting Practice™, GPP™), ucelený a systematický přístup METTLER TOLEDO k maximalizaci přesnosti a reprodukovatelnosti pipetování, vám pomůže zvyšovat kvalitu a reprodukovatelnost dat.

Program GPP pokrývá mnoho témat důležitých pro výzkum v přírodních vědách a pro každého, kdo pravidelně pracuje s pipetami: 

 • získejte přehled o široké nabídce pipet a přístrojů pro pipetování a volitelných doplňků,
 • poznejte, jak optimalizovat pipetovací postupy,
 • získejte dovednosti nezbytné k tvorbě spolehlivých dat,
 • oceníte ergonomické pipety, které vám zajistí kvalitnější data a sníží únavu,
 • rozpoznávejte rizika související s nekalibrovanými pipetami a pochopte roli pravidelné kontroly a profesionálního servisu pipet.

Pět pipetovacích technik k nastartování vaší produktivity

Níže uvedené rady a tipy představují jen stručný výňatek z široké škály témat, kterými se zabývají naše semináře a e-learningové kurzy.

Uvádíme zde několik obvyklých chyb, kterých se často dopouštíme při pipetování, a způsoby jejich prevence.

 1. 1. Nesprávná hloubka ponoření špičky

  Správná hloubka ponoření špičky dokáže zvýšit přesnost až o 5 %. V případě mikroobjemových pipet by špička měla být ponořena 1–2 mm a u pipet s běžným objemem do hloubky 3–6 mm, v závislosti na délce špičky. Je-li špička ponořena příliš hluboko, dojde ke stlačení vzduchu ve špičce, takže naberete nadměrné množství kapaliny.
 2. 2. Nesprávný pipetovací úhel

  Úhel ponoření špičky pipety do vzorku by měl být co nejblíže 90 ° a neměl by se odchylovat od svislého směru o více než 20°. Vodorovnější směr ponoření způsobuje nabrání nadměrného množství kapaliny do špičky, tj. nepřesné nabírání. Například při odchylce 30 ° od svislého směru můžete nabrat až o 0,7 % více kapaliny.
 3. 3. Nejednotné dávkování

  Nejvyšší přesnosti a reprodukovatelnosti mezi dávkováním jednotlivých vzorků dosáhnete, jestliže zajistíte úplné odpojení poslední kapky dávkované kapaliny od konce špičky. Ve většině aplikací se doporučuje provádět dávkování tak, že se konec špičky dotýká stěny nádoby. Tím dochází ke zmenšení zbytkového objemu vzorku ve špičce. Tato technika může zvýšit přesnost o 1 % i více.
 4. 4. Nepropláchnutí špičky před pipetováním

  Při dávkování kapaliny z pipety se na stěnách špičky tvoří povlak dávkované kapaliny, takže dávkovaný objem je o trochu nižší, než by měl být. Jestliže novou špičku alespoň dvakrát propláchnete kapalinou, kterou budete pipetovat, kapalina vytvoří uvnitř špičky optimální podmínky.
 5. 5. Nejednotný rytmus pipetování

  Při práci s různými vzorky používejte ustálený rytmus pipetování. Nesnažte se práci uspěchat a každý krok v pipetovacím cyklu vykonávejte ve stejném rytmu.

Již těchto pět doporučení může výrazně zvýšit kvalitu vašich výsledků, ale obdobných doporučení existuje mnohem více.

V rámci našeho programu METTLER TOLEDO Good Pipetting Practice™ (Správná pipetovací praxe) jsme vyvinuli nástroj Risk Check, který vám pomůže posoudit míru vašich konkrétních rizik souvisejících s pipetováním. Na základě těchto rizik poté nástroj vystaví individuální sadu doporučení. Při použití tohoto nástroje získáte individuální Protokol o analýze rizik, který si můžete i vytisknout.

Program GPP vám pomůže zvýšit přesnost pipetování a upozorní vás na případnou nesprávnou funkci pipet.

Nástroj Good Pipetting Practice Risk Check
Snižte míru rizik souvisejících s pipetováním na naprosté minimum

Posouzení rizik netrvá déle než pouhých několik minut, během kterých získáte i užitečné rady k minimalizaci zjištěných rizik.

Osvědčení GPP

Objednejte si osvědčení GPP

Víte, že pokud jste absolvovali seminář na téma GPP, můžete si objednat příslušné osvědčení?
Klikněte na odkaz a postupujte dle pokynů: získáte své osobní osvědčení o absolvování semináře na téma GPP.

Literatura na téma pipetování  

Přečtěte si prospekty a další informační materiály o pipetování a o programu Good Pipetting Practice (Správná pipetovací praxe).

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.