Pipety | Mikropipety | Pipety Rainin pro laboratoře

Pipety

Přesné laboratorní pipety pro přírodovědný výzkum

Pipeta je měřicí nástroj určený k nabírání a dávkování specifických objemů kapalin. Pipety se používají v předních akademických, biotechnologických a farmaceutických laboratořích zabývajících se výzkumem v oblasti přírodních věd. Rainin nabízí široký sortiment ergonomických mikropipet a pipet, včetně jednokanálových, vícekanálových a speciálních pipet.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
jednokanálové pipety
mikropipety

Odborný servis – přizpůsobený vašim pipetovacím potřebám

METTLER TOLEDO nabízí podporu a servis pipet po celou dobu jejich životnosti, od správných pipetovacích technik, preventivní údržby a kalibrace až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je pipeta?

Pipety jsou ruční nástroje, které se obvykle uplatňují v univerzitních, biotechnologických, farmaceutických a dalších laboratořích. Slouží k přenosu přesného množství kapaliny mezi nádobami.

Pipety jsou nejrůznějšího druhu: od obyčejných trubiček z odměrného skla, které mohou při použití pipetovacích špiček nabírat a dávkovat kapaliny, až po důmyslné, přesné přístroje, které dokáží nabírat a dávkovat kapalinu v objemu pouhého zlomku mikrolitru.

Nejčastěji používanou pipetou v přírodovědných laboratořích na celém světě je jednokanálová pipeta. Na trhu lze zakoupit manuální i elektronické pipety Rainin v jednokanálovém a vícekanálovém provedení, jakož i ve vícekanálovém provedení s nastavitelnou roztečí.

Pipety
Co je pipeta?

Jak pipeta funguje?

Existují dva typy pipet: Pipety s přímým posunutím a se vzduchovým polštářem. Pipety s přímým posunutím se používají zpravidla k manipulaci s viskózními vzorky (například glycerolem) a se vzorky s vysokým tlakem par (například těkavé kapaliny typu alkohol apod.), zatímco pipety se vzduchovým polštářem se používají ve většině laboratorních aplikací.

Moderní pipety fungují na principu zdvihu pístu – kapalina se odměřuje v soustavě válce s pístem v rukojeti pipety. Je-li píst stlačen a poté pomalu uvolněn, pohyb pístu vytváří v pipetovací špičce podtlak, při kterém se kapalina nasaje do špičky. Tento postup se nazývá nabírání.

Jelikož dráha mezi pístem pipety a kapalinou je poměrně dlouhá, vzduchový polštář mezi pístem a kapalinou může výrazně ovlivňovat přesnost nabírání. Míra tohoto vlivu závisí na typu kapaliny. Stisknutím pístu při špičce naplněné kapalinou dojde k vytlačení kapaliny ze špičky. Tento postup se nazývá dávkování.

Pipety s přímým posunutím fungují na obdobném principu, avšak špička systému s přímým posunutím obsahuje svůj vlastní píst, takže velikost vzduchového polštáře mezi pístem (který je součástí špičky) a hladinou kapaliny je minimální.

Pipety
Jak pipeta funguje?

Co je mikropipeta?

Mikropipety jsou pipety schopné měřit a dávkovat roztoky kapalin v rozsahu 1 μl až 1 000 μl. Běžně se používají v přírodovědném výzkumu, kde se vyžaduje přesné měření a dávkování roztoků.

Co se rozumí přesností a precizností pipetování?

Přesností pipetování se rozumí schopnost pipety dávkovat nastavený objem. Jinými slovy, věrohodnost měření vůči pravé hodnotě závisí na interakci jednotlivých složek soustavy.

Precizností pipetování rozumíme schopnost pipety stabilně dávkovat stejný objem kapaliny v rámci několika dávek. Pipeta může být precizní, protože dokáže vždy nadávkovat shodný objem kapaliny, avšak může být současně nepřesná, protože dávkovaný objem není správný. Přesná a precizní pipeta dokáže opakovaně dávkovat správný objem kapaliny.

Pipeta, pipetovací špička a obsluha pipety tvoří 3složkovou soustavu. Obsluha pipety, tj. osoba používající pipetu ve výzkumu, významně ovlivňuje přesnost výsledků pipetování. Proto je důležité, aby obsluha byla k pipetování řádně vyškolena. Přesnost pipetování lze výrazně zvýšit několika velmi účinnými a přitom snadnými technikami. Velmi dobrý přehled nabízí plakát Rainin Správná technika pipetování. Společnost Rainin dále nabízí on-line seminář Správná pipetovací praxe, která Vám pomůže osvojit si správný způsob pipetování.

Kde můžeme zakoupit pipetu?

Společnost Rainin nabízí rozsáhlý sortiment manuálních i elektronických jednokanálových a vícekanálových pipet i pipetovacích přístrojů pro velkokapacitní pipetování, jakož i kalibrační služby, které zajistí dlouhodobou přesnost Vašich výsledků. Pipety Rainin jsou k dispozici na celém světě. Máte zájem o zakoupení pipety? Vyžádejte si v horní části této stránky cenovou nabídku.

Pipety
Kde můžeme zakoupit pipetu?

K čemu se při vědecké práci používá pipeta?

Pipeta se používá jako přesný nástroj určený k přesunu odměřeného množství roztoku z jednoho místa na druhé v rozsahu od mikrolitrů po mililitry. Pipety se používají ve všech laboratořích na celém světě, včetně laboratoří zabývajících se přírodovědným výzkumem, chemickými testy, petrochemickou výrobou či výrobou potravin. V zásadě se používají v každém odvětví, kde je třeba provádět biologické testování.