Pipetovací špičky | Pipetovací špičky Rainin LTS | Pipetovací špičky BioClean
Pipette Tips

Pipetovací špičky

Tipy pro vzácné vzorky a náročné aplikace

Pipetovací špičky jsou malé, kónické konstrukce, které se umísťují na konec pipety. Vědečtí pracovníci používají pipetovací špičky k přenosu přesného objemu kapalin mezi jednotlivými nádobkami. Pipetovací špičky se obvykle po každém použití vyřazují, aby se zabránilo křížové kontaminaci. Pipetovací špičky Rainin jsou vyrobeny ze 100% čistého polypropylenu a pečlivě testovány a kontrolovány, aby vyhovovaly nejpřísnějším normám čistoty v oboru.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Prodloužené pipetovací špičky
Pipetovací špičky 10 μl
+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Odborný servis – přizpůsobený vašim pipetovacím potřebám

METTLER TOLEDO nabízí podporu a servis pipet po celou dobu jejich životnosti, od správných pipetovacích technik, preventivní údržby a kalibrace až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co jsou pipetovací špičky?

Pipetovací špičky se umísťují na konec pipety, kde vytvářejí vzduchotěsné spojení. Jsou vyrobeny z polypropylenu a jsou určeny k jednorázovému použití. Jsou k dispozici v různých formátech a objemech a jsou vhodné pro specifické aplikace a pipety.

Jelikož přicházejí do přímého styku se vzorkem, mohou pipetovací špičky výrazně ovlivnit výsledky experimentu. Likvidace špiček mezi jednotlivými kroky experimentu pomáhá předcházet křížové kontaminaci.

Co je BioClean Ultra?

Značka BioClean představuje neobyčejně vysoký standard, podle kterého jsou všechny špičky Rainin se vzduchovým polštářem testovány, přičemž bylo zjištěno, že neobsahují žádná zjistitelná množství specifických biologických kontaminantů, jako jsou například DNA (lidská a bakteriální), ribonukleáza, deoxyribonukleáza, endotoxin, protein, proteáza, inhibitory ATP a PCR.

Pipetovací špičky BioClean Ultra se vyrábí v plně automatickém závodu s čistotou třídy 100,000. Aby byla zachována jejich naprostá čistota, nepoužívají se k jejich výrobě aditiva ani barviva. Výrobní postupy v souladu s normou ISO 9001 zcela vylučují veškeré vnější zdroje kontaminace. Od výběru surovin po čistou výrobu a automatizované balení jsou špičky pipet Rainin BioClean Ultra čisté a zcela bezpečné.

Co je sterilita pipetovacích špiček?

Sterilitou pipetovacích špiček se rozumí absence bakterií a jakýchkoli živých mikroorganizmů či spor, avšak bez dalšího ověření (například BioClean) mohou stále obsahovat kontaminanty, které můžou ovlivnit výsledek experimentu. Podmínky reakce a výsledky experimentů mohou znehodnotit organické i anorganické kontaminanty, které necertifikované pipetovací špičky bez vašeho vědomí uvolňují do vzorků. Kontaminanty se mohou projevit nepříznivými a nepředvídanými účinky na aktivitu a životnost enzymů, molekulární interakci, spektrofotometrickou a chromatografickou analýzu atd.