Pipetovací špičky 10 µl | ShaftGard | Rainin

Pipetovací špičky ShaftGard 10 μl

Předcházejte křížové kontaminaci

Univerzální pipetovací špička ShaftGard™ 10 μl chrání konec pipety proti křížové kontaminaci zkumavkami a jinými hranami nádobky. Tím je snížena dekontaminace nebo sterilizace dříku a odhazovače špiček při práci s biologickými, radioaktivními nebo jinými kritickými vzorky. Špičky ShaftGard jsou delší než běžné špičky 10 mikrotrhlinám pipet, takže umožňují snazší přístup do mikrozkumavek a PCR zkumavek. K dispozici jako filtrovaná a nefiltrovaná, sterilizovaná a nesterilizovaná.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody pipetovacích špiček ShaftGard 10 μl

Aplikace

Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...
pipette tip catalog
Rainin manufactures a variety of pipette tips to help with various liquid handling tasks in the laboratory.
špičky rainin bioclean bez kontaminace
Dokonalou čistotu pipetovacích špiček Rainin zajišťují nejpřísnější specifikace zkoušek společně s propracovanými zkušebními postupy. V této bílé kniz...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
V této bílé knize si ukážeme, že špičky Rainin LR dokáží během pipetování “normalizovat” vlastnosti kapalin s různým složením a fyzikálními parametry....
Kvalita pipetovacích špiček
Tato bílá kniha (v češtině) obsahuje úvod do tématu a podrobné rady k výběru vhodné pipetovací špičky, tj. špičky, která neovlivní výsledky experiment...
Why Rainin Does Not Test for RNA
It may appear curious to some customers that Rainin tests its tips for human DNA contamination, but conducts no such tests for contaminating RNA.
+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Odborný servis – přizpůsobený vašim pipetovacím potřebám

METTLER TOLEDO nabízí podporu a servis pipet po celou dobu jejich životnosti, od správných pipetovacích technik, preventivní údržby a kalibrace až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace