Senzor rozpuštěného CO2 | Sonda rozpuštěného oxidu uhličitého | Senzor in situ CO2

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Spolehlivá sonda rozpuštěného CO2 pro monitorování CO2 in situ

Senzory rozpuštěného oxidu uhličitého jsou in-line senzory určené ke kontinuálnímu měření rozpuštěného CO₂ v biofarmaceutických aplikacích a pivovarnických procesech. V bioprocesech umožňují sondy pro měření rozpuštěného CO₂ jeho monitorování přímo v bioreaktorech, čímž usnadňují řízení výroby, pomáhají zajistit přesné zvyšování dávek a maximalizují výnosnost. V pivovarnictví lze senzor rozpuštěného CO₂ použít k monitorování klíčových parametrů kvality pro zajištění konzistentní chuti.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Monitorování v reálném čase pro okamžitou zpětnou vazbu

Senzory pro měření CO2 in situ poskytují okamžitou a přesnou zpětnou vazbu akumulace CO2, což Vám umožní rychle reagovat na změny koncentrace rozpuštěného CO2.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Rychlá instalace a výměna

Senzory rozpuštěného CO2 s technologií „Plug and Measure“ poskytují rychlou a bezchybnou instalaci a uvedení do provozu. Aby se minimalizovalo úsilí vynaložené při údržbě, jsou tyto senzory CO2 složeny pouze z několika dílů.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Senzory CO2 s hygienickým designem pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Senzory rozpuštěného CO2 od METTLER TOLEDO jsou konstruovány z materiálů vyhovujících úřadu FDA, aby bylo zajištěno, že všechny sondy CO2 vydrží postupy CIP a jsou plně sterilizovatelné buď in situ, nebo v autoklávu.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Zjednodušte údržbu pomocí diagnostiky ISM

Senzory CO2 s inteligentní správou senzorů (ISM) poskytují pokročilou diagnostiku ke zlepšení spolehlivosti senzorů. ISM pomáhá vyhnout se poruše senzoru a zajišťuje provádění údržby pouze v případě potřeby.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Zvyšte míru růstu buněk v biotechnologických aplikacích

Vysoké hladiny rozpuštěného CO2 způsobují nežádoucí metabolické změny a nižší produktivitu. Senzor rozpuštěného CO2 umožňuje rychlou reakci na změny CO2, což může zvýšit rychlost buněčného růstu až o 30 %.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Rychlá výměna membrány pro odvětví pivovarnictví

Aby se urychlil proces výměny membrány, vyžadují senzory CO2 pro pivovarnictví od METTLER TOLEDO k výměně membrány pouze dva díly a výměnu lze provést za 30 sekund.

Senzor CO2 | Sonda oxidu uhličitého

Sondy CO2 pomáhají splnit regulační požadavky

Tyto senzory CO2 udržují čas vystavení senzorů autoklávovacího cyklu, nabízejí prediktivní diagnostiku stavu senzorů a vedou záznamy o kalibraci, aby pomohly splnit požadavky předpisů.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je rozpuštěný oxid uhličitý?

Rozpuštěný oxid uhličitý je množství CO2 přítomné ve vodě nebo jiné kapalině. Oxid uhličitý se obvykle vyskytuje jako plyn. Proto je in-line a on-line měření oxidu uhličitého v procesech měřením tlaku, kterým se oxid uhličitý aplikuje buď v plynu, nebo v kapalině, v níž se rozpouští. Rozpuštěný oxid uhličitý lze měřit pomocí senzoru rozpuštěného CO2 od METTLER TOLEDO. 

Jakým způsobem se měří CO2?

Rozpuštěný oxid uhličitý se měří senzorem rozpuštěného oxidu uhličitého navrženým společností METTLER TOLEDO. V závislosti na typu aplikace a odvětví je obsah rozpuštěného CO2 vyjádřen v různých jednotkách.

Co je senzor rozpuštěného CO2?

Senzor rozpuštěného oxidu uhličitého je analytický senzor, který měří rozpuštěný oxid uhličitý. Sondy rozpuštěného CO2 METTLER TOLEDO poskytují přesné údaje v reálném čase, které zvyšují pochopení důležitých procesů fermentace, kultivace buněčných kultur a procesy v pivovarnictví.

Jaké jsou různé typy senzoru CO2?

V portfoliu METTLER TOLEDO existují dva primární typy CO2 senzorů. 

Pro bioreaktory a farmaceutickou výrobu je InPro 5000i sondou rozpuštěného CO2, která poskytuje hodnoty CO2 v reálném čase na základě technologie principu Severinghaus, která využívá korelaci mezi rozpuštěným oxidem uhličitým a pH kapaliny. Snímací elektroda je vylepšení pH elektroda, oddělená od měřicího média komorou naplněnou elektrolytem a plyny propustnou membránou. CO2 prostupuje membránou do vnitřního elektrolytu senzoru rozpuštěného oxidu uhličitého, kde je ustálen ionty biokarbonů a mění hodnotu pH. Relativní změna hodnoty pH elektrolytu je poté měřena elektrodou s vylepšenou hodnotou pH a koreluje s hodnotou CO2.

V pivovarnictví je InPro 5500i senzorem CO2 s tepelnou vodivostí, který poskytuje spolehlivé in-line měření rozpuštěného oxidu uhličitého, který lze přímo integrovat do pivovarnických procesů nebo výroby nápojů. 

Které převodníky lze integrovat se senzorem CO2?

METTLER TOLEDO vyrábí řadu převodníků CO2, které lze použít při vytvoření Vaší smyčky kontroly měření. Všechny senzory rozpuštěného CO2 od METTLER TOLEDO jsou digitální, a proto by měly být integrovány do převodníku ISM.