In-line senzor pro měření rozpuštěného kyslíku | In-line sonda DO | In-line senzor DO

Senzory rozpuštěného kyslíku pro procesní a čistou vodu

Vysoce výkonné in-line senzory DO pro přesné měření

In-line senzory rozpuštěného kyslíku jsou analytické přístroje určené pro nepřetržité monitorování rozpuštěného kyslíku, které poskytují výsledky v reálném čase a jsou vhodné pro celou řadu průmyslových procesů. S robustní a přitom jednoduchou konstrukcí zaručí průmyslové sondy pro měření rozpuštěného kyslíku přesná měření ve všech procesních podmínkách.

Filtr:Odstranit vše

Porovnání

Objednat
+420 226 808 150
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je rozpuštěný kyslík (často nazývaný DO nebo O₂)?

Rozpuštěný kyslík je hladina volného kyslíku, který je přítomen ve vodě nebo jiné kapalině. V průmyslových procesech nebo systémech čištění vody se obvykle měří in-line senzorem rozpuštěného kyslíku.

Co je to in-line senzor rozpuštěného kyslíku?

In-line senzory rozpuštěného kyslíku jsou analytické přístroje určené pro nepřetržité monitorování a kontrolu rozpuštěného kyslíku, poskytující výsledky v reálném čase pro řadu průmyslových procesů. In-line senzory DO od METTLER TOLEDO jsou optimální pro in-line monitorování a kontrolu rozpuštěného kyslíku ve farmaceutické výrobě, pivovarnictví, chemické výrobě a monitorování čištěné vody.

Proč se měří rozpuštěný kyslík pomocí in-line senzoru DO?

Monitorování a správa hladin kyslíku jsou důležité v mnoha průmyslových procesech. In-line senzory DO pomáhají optimalizovat výtěžek a kvalitu produktu, snižovat náklady a zajišťovat bezpečnost produktu.

Jak in-line senzor rozpuštěného kyslíku funguje?

Analyzátory rozpuštěného kyslíku fungují na bázi vybrané technologie in-line senzoru DO od METTLER TOLEDO. METTLER TOLEDO nabízí dvě in-line technologie senzorů DO: Amperometrické a optické.

Amperometrický: Tyto in-line senzory rozpuštěného kyslíku používají pro plyny propustnou membránu pro oddělení vzorku od elektrochemického článku, který se nachází uvnitř. Kyslík prostupuje membránou v přímém poměru k parciálnímu tlaku kyslíku v kapalině mimo senzor DO. Katoda a anoda uvnitř sondy jsou polarizovány s napětím umožňujícím elektrochemickou reakci kyslíku. Kyslík je redukován na katodě, zatímco anoda je oxidována, což vytváří malý proud v přímém poměru k množství reagujícího kyslíku ve vzorku. Senzor rozpuštěného kyslíku navíc využívá hodnotu teploty k přeměně signálu parciálního tlaku kyslíku na hodnotu koncentrace rozpuštěného kyslíku kompenzací měnící se rozpustnosti kyslíku vlivem teploty.

Optický: Tyto in-line sondy rozpuštěného kyslíku používají k měření optickou technologii. Obsahují vrstvu citlivou na kyslík, která má schopnost fluoreskovat. Tato vrstva absorbuje světlo ze světelné diody v senzoru a světlo je uvolňováno jako fluorescence. Životnost fluorescence závisí na množství kyslíku přítomného ve vzorku.

Jak se provádí kalibrace in-line analyzátoru rozpuštěného kyslíku?

Každý in-line senzor DO má specifický proces kalibrace, který lze sledovat na jeho převodníku nebo pomocí senzorů ISM mimo proces. K zajištění vysoké přesnosti měření senzoru rozpuštěného kyslíku (DO), musí být provedena kalibrace po každé výměně náhradních dílů nebo náhradních dílů senzoru. Kalibrace senzorů rozpuštěného kyslíku může být provedena jako 1bodová nebo 2bodová kalibrace. Pro 1bodovou kalibraci je normálním kalibračním médiem vzduch, pro dvoubodovou kalibraci je navíc třeba použít plyn s 0% kyslíkem, což je obvykle čistý dusík. Senzory DO lze upravit také procesní kalibrací sledující procesní vzorek nebo plyn.

Existují in-line sondy DO s inteligentní správou senzorů (ISM)?

METTLER TOLEDO vyrábí širokou škálu in-line senzorů DO s technologií ISM. Tyto senzory vysílají silný digitální signál, který zabraňuje rušení signálu, takže můžete analyzátor rozpuštěného kyslíku umístit kamkoli potřebujete. Nabízejí prediktivní diagnostiku, která Vám sdělí, kdy Váš in-line senzor DO potřebuje náhradní díly nebo kalibraci. Díky technologii „Plug and Measure“ můžete Váš in-line senzor DO kalibrovat mimo proces a rychle ho vyměnit v případě nutnosti výměny senzoru.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.