Senzory rozpuštěného kyslíku - Přehled - METTLER TOLEDO
Senzory rozpuštěného kyslíku

Senzory rozpuštěného kyslíku pro procesní a čistou vodu

Vysoce výkonné optické a polarografické sondy pro in-line analyzátory rozpuštěného kyslíku

 

Často kladené otázky o analyzátorech rozpuštěného kyslíku

Otázka: Co je rozpuštěný kyslík (O2)?

Odpověď: Rozpuštěný kyslík je hladina volného, ve sloučeninách nevázan...

Otázka: Co je rozpuštěný kyslík (O2)?

Odpověď: Rozpuštěný kyslík je hladina volného, ve sloučeninách nevázaného kyslíku, který je přítomen ve vodě či jiné kapalině. Obvykle se měří pomocí in-line analyzátoru rozpuštěného kyslíku.
 

Otázka: Co je in-line analyzátor rozpuštěného kyslíku?

Odpověď: Analyzátor rozpuštěného kyslíku je systém pro in-line měření rozpuštěného kyslíku. In-line analyzátor rozpuštěného kyslíku obvykle tvoří tři hlavní součásti: senzor rozpuštěného kyslíku, převodník rozpuštěného kyslíku (nebo víceparametrový převodník) a systém pro přizpůsobení procesu/kryt. Senzor rozpuštěného kyslíku, který se běžně používá v analyzátoru rozpuštěného kyslíku, je přímo konstruován pro měření rozpuštěného kyslíku v průmyslových provozech a nikoli pouze v laboratorním prostředí. In-line analyzátory rozpuštěného kyslíku mohou využívat buď optické senzory rozpuštěného kyslíku, nebo polarografické senzory rozpuštěného kyslíku.
 

Otázka: Proč se rozpuštěný kyslík měří in-line analyzátorem rozpuštěného kyslíku?

Odpověď: Správná hladina kyslíku je důležitá v mnoha procesech v oblasti biotechnologie, farmaceutického vývoje, potravin a nápojů, chemické výroby a při úpravě nebo primární úpravě vody. In-line analyzátory rozpuštěného kyslíku jsou zásadní pro optimalizaci výnosnosti a kvality výroby, snižování nákladů i bezpečnost procesů.


Otázka: Co in-line analyzátor rozpuštěného kyslíku zobrazuje?

Odpověď: Měřič rozpuštěného kyslíku METTLER TOLEDO měří průběžně a v reálném čase hladinu rozpuštěného kyslíku ve vodě nebo jiné kapalině. V závislosti na typu aplikace a odvětví je koncentrace rozpuštěného kyslíku vyjádřena buď v relativním počtu, jako je procento nasycení, objemové procento, procento rozpuštěného kyslíku, ppm, nebo v absolutním počtu, jako např. mg/l nebo mmol/l.


Otázka: Jak in-line analyzátor rozpuštěného kyslíku funguje?

Odpověď: Analyzátor rozpuštěného kyslíku (také nazývaný měřič rozpuštěného kyslíku) funguje na bázi technologie průmyslového senzoru rozpuštěného kyslíku. Společnost METTLER TOLEDO nabízí dvě různé technologie senzorů pro analyzátory rozpuštěného kyslíku: amperometrické a optické.

Amperometrický: Senzor pro analyzátor rozpuštěného kyslíku využívá plynopropustnou membránu k oddělení vzorku od elektrochemického článku, který se nachází uvnitř. Kyslík prostupuje membránou v přímém poměru k parciálnímu tlaku kyslíku v kapalině mimo senzor. Katoda a anoda uvnitř sondy jsou polarizovány s napětím umožňujícím elektrochemickou reakci kyslíku. Kyslík je redukován na katodě, zatímco anoda je oxidována, což vytváří malý proud v přímém poměru k množství reagujícího kyslíku. Senzor rozpuštěného kyslíku navíc využívá hodnotu teploty k přeměně signálu parciálního tlaku kyslíku na hodnotu koncentrace rozpuštěného kyslíku kompenzací měnící se rozpustnosti kyslíku vlivem teploty.

Optický: Sondy rozpuštěného kyslíku využívající optickou technologii pro měření obsahují vrstvu citlivou na kyslík, která může být fluoreskující. Tato vrstva absorbuje světlo ze světelné diody v senzoru a světlo je uvolňováno jako fluorescence. Množství fluorescence závisí na množství kyslíku přítomného ve vzorku média.


Otázka: Jak se provádí kalibrace in-line analyzátoru rozpuštěného kyslíku?

Odpověď: Každý in-line analyzátor rozpuštěného kyslíku má své vlastní kalibrační parametry, které se mohou měnit. K zajištění vysoké přesnosti měření analyzátoru rozpuštěného kyslíku musí být provedena kalibrace po každé výměně jednoho či více náhradních dílů senzoru. Kalibrace senzorů rozpuštěného kyslíku může být provedena jako 1bodová nebo 2bodová kalibrace. Pro 1bodovou kalibraci je normálním kalibračním médiem vzduch, pro dvoubodovou kalibraci je navíc třeba použít plyn s 0% kyslíkem, což je obvykle čistý dusík.


Otázka: Existují analyzátory rozpuštěného kyslíku s technologií inteligentní správy senzorů (ISM)?

Odpověď: Společnost METTLER TOLEDO vyrábí širokou škálu senzorů s technologií ISM pro analyzátory rozpuštěného kyslíku. S digitálními senzory získá váš in-line analyzátor rozpuštěného kyslíku přednosti nabízené technologií ISM, včetně silného digitálního signálu bránícího rušení, abyste mohli instalovat analyzátor přesně tam, kam potřebujete, prediktivní diagnostiky senzoru, abyste věděli, kdy je zapotřebí provést výměnu dílů nebo kalibraci analyzátoru, a funkce Plug and Measure, která vám umožní kalibrovat senzor mimo analyzátor a urychlit tak jeho výměnu.


 
Senzory pro měření stopových množství rozpuštěného kyslíku a pro měření při výrobě čištěné vody
Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Optické senzory rozpuštěného kyslíku

Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Vysoce výkonné senzory rozpuštěného kyslíku pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl, mikroelektroniku a aplikace čištěné vody.
Vysoce výkonné polarografické senzory rozpuštěného kyslíku O₂ pro farmaceutický, potravinářský, nápojový i chemický, energetický průmysl a mikroelektroniku a aplikace čištěné a odpadní vody.
Velmi nízký výskyt výchylek a krátká doba odezvy
Rychlá údržba díky konstrukci bez elektrolytu
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM
Nejnižší úrovně DO od 0,1 ppb po saturaci
Snadná údržba díky membráně s dlouhou životností
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM
Senzory pro měření stopových množství rozpuštěného kyslíku a pro měření při výrobě čištěné vody

Vysoce výkonné senzory rozpuštěného kyslíku pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl, mikroelektroniku a aplikace čištěné vody.

Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Vysoce výkonné polarografické senzory rozpuštěného kyslíku O₂ pro farmaceutický, potravinářský, nápojový i chemický, energetický průmysl a mikroelektroniku a aplikace čištěné a odpadní vody.

Dokumenty

Snadná manipulace a výjimečný výkon

Brožury

Katalog výrobků pro procesní analytiku
Katalog výrobků pro procesní analytiku 2020 nabízí ucelený přehled řešení pro analytická měření prováděná v aplikacích spojených s kapalnými procesy,...
Katalog výrobků pro procesní analytiku
Katalog výrobků pro procesní analytiku 2020 nabízí ucelený přehled řešení pro analytická měření prováděná v aplikacích spojených s kapalnými procesy,...

Řešení pro aplikace

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Nabídka servisních služeb

Výjimečný výkon

Objednat
+420 226 808 150
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.