Senzory pro měření rozpuštěného kyslíku - Přehled - METTLER TOLEDO
Senzory rozpuštěného kyslíku

Senzory rozpuštěného kyslíku pro procesní a čistou vodu

Vysoce výkonné optické a polarografické in-line sondy

 

FAQ: časté dotazy

Q: Co je zhášení fluorescence a jak funguje princip optického měření množství kyslíku?

A: Zhášení fluorescence je optický princip ...

Q: Co je zhášení fluorescence a jak funguje princip optického měření množství kyslíku?

A: Zhášení fluorescence je optický princip měření množství kyslíku v kapalinách. Chromofor (barvivo) je vystaven světelnému impulzu. Chromofor toto světlo nejprve absorbuje a poté je opět vyzařuje (jev zvaný fluorescence). Doba fluorescence závisí na koncentraci kyslíku v kapalině.
 

Q: Co je automatická kontrola stability (ASC)?

A: ASC je algoritmus, který měří namáhání, jemuž je senzor v procesu vystaven, s cílem zvýšit stabilitu měření. Tím přispívá ke spolehlivosti výsledků. Senzor se „učí“ z faktorů namáhání, jako jsou například teplota nebo kalibrace, a takto „poučen“ zkvalitňuje svůj výkon dobudoucna.
 

Q: Co je diagnostika před dávkou?

A: Senzory vybavené technologií ISM sledují svůj vlastní technický stav. Je-li senzor připojen k softwaru iSense, veškeré příslušné informace o jeho výkonu se zobrazují v modulu iMonitor. Diagnostické informace, například dynamický indikátor životnosti (DLI) a adaptivní časovač kalibrace (ACT), ukazují, kdy je třeba provést příští kalibraci. Tyto informace lze snadno využít ke kontrole, zda bude senzor spolehlivě fungovat po celou příští dávku.
 

Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si našeho průvodce Správné pracovní postupy při používání optických senzorů množství rozpuštěného kyslíku


 
Senzory pro měření stopových množství rozpuštěného kyslíku a pro měření při výrobě čištěné vody
Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Optické senzory rozpuštěného kyslíku

Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Vysoce výkonné senzory rozpuštěného kyslíku pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl, mikroelektroniku a aplikace čištěné vody.
Vysoce výkonné polarografické senzory rozpuštěného kyslíku O₂ pro farmaceutický, potravinářský, nápojový i chemický, energetický průmysl a mikroelektroniku a aplikace čištěné a odpadní vody.
Velmi nízký výskyt výchylek a krátká doba odezvy
Rychlá údržba díky konstrukci bez elektrolytu
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM
Nejnižší úrovně DO od 0,1 ppb po saturaci
Snadná údržba díky membráně s dlouhou životností
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM
Senzory pro měření stopových množství rozpuštěného kyslíku a pro měření při výrobě čištěné vody

Vysoce výkonné senzory rozpuštěného kyslíku pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl, mikroelektroniku a aplikace čištěné vody.

Velmi nízký výskyt výchylek a krátká doba odezvy
Rychlá údržba díky konstrukci bez elektrolytu
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM
Polarografické senzory rozpuštěného kyslíku

Vysoce výkonné polarografické senzory rozpuštěného kyslíku O₂ pro farmaceutický, potravinářský, nápojový i chemický, energetický průmysl a mikroelektroniku a aplikace čištěné a odpadní vody.

Nejnižší úrovně DO od 0,1 ppb po saturaci
Snadná údržba díky membráně s dlouhou životností
Snáší opakované autoklávování/sterilizaci a CIP
Hygienický design
Funkce prediktivní diagnostiky ISM

Dokumenty

Snadná manipulace a výjimečný výkon

Brožury

Katalog výrobků pro procesní analytiku
Katalog výrobků pro procesní analytiku 2018–2019 nabízí ucelený přehled řešení pro analytická měření prováděná v aplikacích spojených s kapalnými proc...
Katalog výrobků pro procesní analytiku
Katalog výrobků pro procesní analytiku 2018–2019 nabízí ucelený přehled řešení pro analytická měření prováděná v aplikacích spojených s kapalnými proc...

Aplikace-řešení

InPro 6860i Modbus Programmers Guide
On the web, there are plenty of Modbus testing tools or modbus libraries available for C++, Phyton or other programming languages. For manually access...

Nabídka servisních služeb

Výjimečný výkon

Objednat
+420 226 808 150
Provoz
Podpora a opravy
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.