Mikroanalytické váhy

Odečitatelnost na mikrogramy a vysoká váživost

Mikroanalytické váhy jsou extrémně přesný přístroj k vážení s odečitatelností na mikrogramy a vysokou váživostí, díky čemuž představují ideální řešení pro vážení velmi malých vzorků přímo ve velkých laboratorních nádobách. Toho lze dosáhnout díky druhému vnitřnímu krytu proti proudění vzduchu, který zajišťuje stabilní prostředí ve vážicí komoře. Mikroanalytické váhy METTLER TOLEDO XPR se mohou pochlubit odečitatelností na 0,001 mg a váživostí až 52 g. Díky velmi nízkým minimálním hmotnostem můžete značně ušetřit na materiálu i nákladech.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
View Results ()
Filter ()

Přidejte 1 nebo 2 další produkty k porovnání

Výhody

Vysoká výkonnost vážení

Vysoká výkonnost vážení

Druhý vnitřní kryt proti proudění vzduchu a aktivní regulace teploty zajišťují mimořádnou stabilitu vážení. Ve spojení se špičkovým snímačem hmotnosti lze s vysokou přesností vážit malé objemy a cenné materiály.

Správné výsledky hned napoprvé

Správné výsledky hned napoprvé

Integrované systémy StatusLight™, LevelControl a certifikace GWP se aktivně podílejí na splnění všech podmínek pro správné vážení. I díky tolerančním profilům můžete mít jistotu, že výsledky jsou platné a že splňují vaše požadavky na kvalitu.

Funkce StaticDetect™ odhalí skryté chyby

Funkce StaticDetect™ odhalí skryté chyby

Mikroanalytické váhy XPR jsou vybaveny patentovanou funkcí StaticDetect, která rozpoznává elektrostatické náboje na vzorcích a v nádobách a upozorňuje na ně. Volitelný ionizátor během několika sekund náboj automaticky eliminuje, aby nedošlo k chybě při vážení.

Rychlé pracovní postupy

Rychlé pracovní postupy

Díky automatickým dvířkům, které se otevírají mávnutím ruky, knihovně metod nabízející rychlý přístup k uloženým úlohám a závěsné vážicí misce, která výrazně zkracuje dobu ustálení (a to i v odvětrávané skříni), se můžete spolehnout na rychlé a efektivní pracovní postupy.

Snadná správa dat

Snadná správa dat

Díky knihovně metod máte své uložené vážicí úlohy vždy po ruce. Všechny výsledky a parametry úloh se ukládají do záznamníku výsledků a lze je přenést přímo do počítače, čímž se eliminuje riziko chyb souvisejících s ručním opisováním hodnot.

Integrita dat bez námahy

Integrita dat bez námahy

Software LabX™ kromě komplexní správy dat zajišťuje také zobrazení pokynů pro uživatele přímo na obrazovce, dále plnou sledovatelnost procesů a automatickou dokumentaci pro účely auditu. Software LabX také pomáhá zajistit shodu s požadavky předpisu 21 CFR, část 11 a s požadavky na integritu dat stanovené v zásadách ALCOA+.

Bezpečné a snadné čištění

Bezpečné a snadné čištění

Vnitřní a vnější ochranný kryt proti proudění vzduchu, závěsnou vážicí misku a odkapávací misku lze v několika málo sekundách snadno odstranit, aniž byste k tomu potřebovali nějaké nástroje. Všechny díly lze mýt v průmyslové myčce na nádobí, což umožňuje ještě snadnější čištění.

Nízké nároky na prostor

Nízké nároky na prostor

Mikroanalytické váhy XPR mají malý půdorys, takže ušetříte cenný prostor na pracovním stole a můžete je využít i v bezpečnostních skříních, kde není nikdy místa nazbyt.

Přímé dávkování eliminuje nutnost přenosu vzorku

Vyhněte se přenosu vzorku

Vysoká váživost umožňuje přímé dávkování do nádob, takže nemusíte provádět zpětné vážení ani přepočty spojené s tradičními metodami přenosu vzorku. Ušetříte tak nejen čas, ale navíc nebudete plýtvat cennými vzorky.

Hospodárné využití vzorku

Hospodárné využití vzorku

Extrémně vysoká přesnost a nízká minimální navážka umožňují vážení mimořádně malých vzorků, což výrazně šetří cenné materiály a snižuje náklady.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené vašemu vybavení

K vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy.

Chcete, aby vaše váhy spravoval lídr na trhu?

FAQs

Co je mikroanalytická váha?

Mikroanalytická váha je v zásadě hybridní přístroj kombinující mikrováhu a analytickou váhu. Na první pohled vypadá hodně podobně jako analytická váha a skutečně má i stejnou konstrukci. Snímač hmotnosti je však pečlivě vybrán pro svou mimořádnou odečitatelnost umožňující vážení až na šest desetinných míst (1 µg) – tedy stejnou citlivost, jako má většina mikrovah. Mikrováhy jsou vybaveny druhým vnitřním krytem proti proudění vzduchu, který přispívá k jejich vysoké výkonnosti. Tento přídavný ochranný kryt proti proudění vzduchu vytváří stabilnější vážicí prostředí, protože chrání vysoce citlivý snímač hmotnosti před prouděním vzduchu. Vážicí miska je rovněž menší. Mikroanalytické váhy XPR se vyznačují vysokou váživostí v kombinaci s nízkou minimální navážkou, díky čemuž jsou ideálním řešením pro vážení malých vzorků přímo ve velkých tárovacích nádobách.

Jakým způsobem snižují mikroanalytické váhy XPR náklady na provádění analýz?

Mikroanalytické váhy XPR mají nízké minimální navážky. I model s váživostí 52 g má minimální navážku o hodnotě 1,2 mg. Díky této nízké minimální navážce stačí použít pouze maličké množství nákladných, vzácných či nebezpečných vzorků, čímž se sníží náklady na materiál. Vyšší váživost navíc umožňuje vážení velmi malých vzorků přímo na velkých nádobách, takže nebudete muset přenášet vzorky například na odvažovacím papíru. Držáky ErgoClips podporují tento proces tím, že nádoby spolehlivě drží na vahách přesně v té správné pozici pro dávkování. Tím si usnadníte proces vážení, eliminujete odpad a ušetříte čas.

Jakým způsobem mohou mikroanalytické váhy přispět k rychlejšímu získávání výsledků?

Mikroanalytické váhy XPR jsou vybaveny závěsnou vážicí miskou SmartGrid. Struktura mřížky značně snižuje vliv pohybu vzduchu na snímač hmotnosti, což má za následek kratší dobu ustálení a rychlejší získání výsledku. Mikroanalytické váhy XPR jsou díky tomu také ideálním řešením pro práci v obtížných podmínkách pro vážení, jako například v odvětrávané skříni. Dva ochranné kryty proti proudění vzduchu (vnitřní a vnější) pomáhají společně s technologií aktivní regulace teploty (ATC) k zajištění stabilního prostředí ve vážicí komoře mikroanalytických vah XPR.

Mikroanalytické váhy XPR jsou rovněž vybaveny celou řadou funkcí, které zrychlují vážicí postupy: Automatická dvířka lze otevírat mávnutím ruky, prostřednictvím knihovny metod lze rychle přistupovat k vážicím úlohám a díky indikátoru StatusLight™ na první pohled uvidíte, zda je váha připravena k vážení, aniž byste museli provádět kontrolu.

Jak lze zjednodušit generování protokolů?

Mikroanalytické váhy jsou plně kompatibilní s naším patentovaným laboratorním softwarem LabX™. Software LabX umožňuje nastavit individuální protokoly se všemi potřebnými informacemi a zahrnout do nich lze i analýzu výsledků vážení. Se softwarem LabX můžete navíc na konci každého procesu příslušný protokol automaticky vytisknout. Software LabX bezpečně ukládá data do centrální databáze, takže budete mít k výsledkům kdykoli přístup a budete moci vytvářet protokoly. To oceníte zejména při přípravě standardů a vzorových řešení pro výzkumné projekty. Můžete určit, která sada dat nejvíce souvisí s vaším experimentem, a podle toho vytvářet protokoly.

Podrobné informace o softwaru LabX

Mé nové mikroanalytické váhy jsou vybaveny funkcí StaticDetect™. Jak funguje?

Po položení předmětu na vážicí misku mikroanalytických vah XPR je na ukostřenou vážicí misku přiveden střídavý proud. Patentovaná technologie StaticDetect prozkoumá hmotnost zaznamenanou v průběhu kladného a záporného polovičního cyklu vlnového signálu s obdélníkovým průběhem. Jakákoli odchylka mezi zaznamenanými hmotnostmi znamená přítomnost elektrostatického náboje. Tímto způsobem dokáže funkce StaticDetect zjistit míru, jakou je výsledek vážení ovlivněn elektrostatickým nábojem, a v případě rozpoznání chyby překračující nastavenou úroveň vás upozorní indikací na obrazovce.

V případě zájmu o podrobnější informace stran elektrostatických nábojů a jejich vlivu na vážení si můžete stáhnout naši bílou knihu.

Jak se čistí mikroanalytické váhy?

Mikroanalytické váhy XPR mají důmyslnou konstrukci umožňující snadné čištění. Dva kryty proti proudění vzduchu, závěsnou vážicí misku i odkapávací misku lze za několik málo sekund z vah odstranit bez použití jakéhokoli nářadí. Všechny tyto součásti pak můžete umýt v průmyslové myčce.

V našem bezplatném průvodci naleznete postupy SOP pro čištění a také spoustu rad a triků, jak udržovat mikroanalytické váhy ve špičkovém stavu, včetně informací o metodách čištění a čisticích prostředcích. Stáhněte si našeho průvodce zdarma.

Které mikroanalytické váhy jsou pro mě nejlepší?

Při výběru těch nejvhodnějších mikroanalytických vah je nutné zvážit několik důležitých aspektů:

  1. Jaké nejmenší množství potřebujete vážit?
  2. Jaké největší množství potřebujete vážit?
  3. Jak přesně potřebujete vážit (tzn. jaké jsou vaše procesní tolerance)?
  4. Jak vysoká jsou vaše procesní rizika (tzn. jak vážné následky by měly nepřesné výsledky vážení)?

Pochopení nejistoty je klíčem k zajištění přesnosti výsledků a předcházení chybám. S každým vážením na mikroanalytických vahách – a obecně na jakýchkoli vahách – se pojí určitá míra nejistoty. Dominantním faktorem nejistoty v dolní části vážicího rozsahu mikroanalytických vah je opakovatelnost. Je důležité si uvědomit, že přesnost váhy není určena její odečitatelností jako spíše opakovatelností, s jakou je výsledků dosahováno. Odečitatelnost je nejmenší rozlišení, s jakým lze zjišťovat hmotnost. Absolutní nejmenší hmotnost, kterou lze přesně zjistit pomocí vah, se nazývá minimální navážka vah; hmotnosti pod touto hodnotou vykazují příliš velkou nejistotu, a výsledkům tak nelze důvěřovat. Nejmenší hmotnost, kterou můžete bezpečně vážit v rámci své jedinečné aplikace, však závisí také na procesních tolerancích a procesních rizicích.

S naší bezplatnou poradenskou službou GWP® Recommendation si můžete vybrat vhodnou váhu, která splní vaše specifické potřeby související s konkrétní aplikací a požadavky na přesnost. Podrobné informace získáte u místního obchodního zastoupení společnosti METTLER TOLEDO.

Jak se mikroanalytické váhy kalibrují a justují? Jaké pravidelné testování je třeba provádět?

Mikroanalytické váhy XPR jsou vybaveny funkcí proFACT, která využívá interní testovací závaží k automatickému justování vah v závislosti na výkyvech teploty prostředí. Funkce proFACT tak pomáhá zajistit stálou přesnost vážení.

Při kalibraci se vyhodnocuje výkonnost mikroanalytických vah. Měla by být prováděna pouze certifikovaným servisním technikem. V rámci kalibrační služby může technik v případě potřeby také justovat váhy a určit jejich minimální navážku. Po provedení kalibrace obdržíte kalibrační list, který potvrzuje, že váha funguje očekávaným způsobem, a který je potřeba k doložení sledovatelnosti.

V intervalech mezi kalibracemi je rovněž nezbytné, aby uživatel prováděl pravidelné testování. Pravidelné testování vah může včas odhalit odklon od optimálního fungování, čímž lze předejít situaci, kdy se výsledky vážení dostanou mimo toleranci.

Norma Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení) neboli GWP® společnosti METTLER TOLEDO je globální vědecká norma pro bezpečný výběr, kalibraci a provoz vážicího vybavení. V rámci ověřovací služby GWP® Verification poskytujeme komplexní kalibraci a pravidelné testování plánované podle vašich individuálních potřeb.

Více informací o normě GWP®

Přečtěte si více o našich kalibračních službách a upravte si balíček přesně podle svých potřeb.

Existuje účinný způsob, jak spravovat všechna data o vážení pořízená mou mikroanalytickou váhou?

S mikroanalytickými váhami se všechny výsledky i procesní metadata automaticky ukládají do záznamníku výsledků. Díky tomu není nutné výsledky zaznamenávat ručně, čímž se předejde chybám při přepisu. Ze záznamníku výsledků lze informace snadno přenést přímo do počítače nebo přes rozhraní USB do připojeného úložiště.

Laboratorní software LabX™ se v rámci komplexní správy dat automaticky stará o všechna vaše data a ukládá je do centrální databáze. Kromě toho software LabX nabízí uživatelům pokyny k postupům SOP přímo na displeji vah a zajišťuje centrální správu úloh, přístrojového vybavení a uživatelů. Software LabX se rovněž stará o integritu dat a shodu s předpisem CFR 21, část 11.

Podrobné informace o softwaru LabX.

V tomto krátkém videu je software LabX stručně představen.