Laboratorní software LabX | Integrace a shoda s předpisy | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku

Laboratorní software LabX

Vytvořte laboratorní síť pro efektivní a bezproblémový průběh procesů v souladu s předpisy

Zavolejte nám pro individuální nabídku
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Software LabX pro titrátory
Software LabX pro váhy
Software LabX UV Vis

Software LabX pro titrátory

Software LabX pro váhy

Software LabX UV Vis

Titrační software LabX™ zajistí propojení vašich laboratorních přístrojů a zrychlení titračních analýz prostřednictvím elektronického zpracování dat při současném zajištění flexibility a shodu s předp...
Software LabX™ pro váhy nabízí centralizovanou správu přístrojů, úkolů a uživatelů, zobrazování pokynů k SOP na terminálu váhy a odstranění nutnosti manuálního přepisování výsledků.
Software LabX™ pro UV Vis spektrofotometry zajišťuje automatické ukládání veškerých dat do zabezpečené databáze, a tak napomáhá snadné správě výsledků. Zajistěte si trvalou shodu s předpisy díky autom...
Software LabX pro pH metry
Software LabX pro hustoměry a refraktometry
Software LabX pro stanovení bodu tání

Software LabX pro pH metry

Software LabX pro hustoměry a refraktometry

Software LabX pro stanovení bodu tání

Po připojení pH metru SevenExcellence™ k softwaru LabX™ pH získáte špičkovou úroveň integrity dat. Ve spojení s automatickým podavačem vzorků InMotion™ tak umožňuje automatické zpracování více než 300...
Software LabX™ pro hustoměry a refraktometry nabízí elektronickou správu dat, podporuje dodržování shody s předpisy a propojí vaše přístroje tak, abyste mohli provádět i několik analýz souběžně.
Software LabX™ pro stanovení bodu tání nabízí bezpečné a flexibilní zpracování dat, podporu zajišťování shody s normou 21 CFR 11 a bezproblémovou integraci do systémů LIMS, ELN nebo ERP.
Software LabX pro titrátory

Titrační software LabX™ zajistí propojení vašich laboratorních přístrojů a zrychlení titračních analýz prostřednictvím elektronického zpracování dat při současném zajištění flexibility a shodu s předp...

Software LabX pro váhy

Software LabX™ pro váhy nabízí centralizovanou správu přístrojů, úkolů a uživatelů, zobrazování pokynů k SOP na terminálu váhy a odstranění nutnosti manuálního přepisování výsledků.

Software LabX UV Vis

Software LabX™ pro UV Vis spektrofotometry zajišťuje automatické ukládání veškerých dat do zabezpečené databáze, a tak napomáhá snadné správě výsledků. Zajistěte si trvalou shodu s předpisy díky autom...

Software LabX pro pH metry

Po připojení pH metru SevenExcellence™ k softwaru LabX™ pH získáte špičkovou úroveň integrity dat. Ve spojení s automatickým podavačem vzorků InMotion™ tak umožňuje automatické zpracování více než 300...

Software LabX pro hustoměry a refraktometry

Software LabX™ pro hustoměry a refraktometry nabízí elektronickou správu dat, podporuje dodržování shody s předpisy a propojí vaše přístroje tak, abyste mohli provádět i několik analýz souběžně.

Software LabX pro stanovení bodu tání

Software LabX™ pro stanovení bodu tání nabízí bezpečné a flexibilní zpracování dat, podporu zajišťování shody s normou 21 CFR 11 a bezproblémovou integraci do systémů LIMS, ELN nebo ERP.

Licence

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Přizpůsobte si laboratorní software LabX svým potřebám

 

1. krok: Vyberte si počáteční balíček

Starter Pack Express
Edice LabX™ Express, kterou lze spustit na místním počítači a ke které lze připojit nejvýše tři přístroje. Tento balíček obsahuje licenci k jednomu přístroji.

Starter Pack Server
Edice LabX Server umožňuje připojení až 60 přístrojů prostřednictvím různých počítačů. Tento balíček obsahuje licenci k jednomu přístroji, správu uživatelů a licenční doplněk pro automatický import/export dat. 
 

2. krok: Sestavte si licenci na základě požadavků konkrétní aplikace

Správa uživatelů: Umožňuje centralizovanou správu a řízení uživatelských účtů a rolí.
Databáze výrobků: Umožňuje centralizovanou správu dat a parametrů výrobků; umožňuje spouštění metod na základě konkrétních výrobků.
Automatický import/export: Umožňuje automatický import a export dat ve formátu CSV a XML.
Statistika/trendy: Umožňuje analýzu měření a sledování procesů v souladu s příslušnými předpisy.
Předpisy: Plná podpora regulativních požadavků, včetně předpisu 21 CFR část 11 a EU přílohy 11.
Architekt protokolů: Umožňuje konfiguraci pokročilých protokolů se zobrazením dat v diagramech, tabulkách a grafech.  
Systémová integrace: Umožňuje propojení s laboratorními informačními systémy (LIMS, ELN, ERP) prostřednictvím API webových služeb.  
Integrace softwaru STAReX™: Koordinuje automatický přenos váhových hodnot do softwaru STARe pro termickou analýzu.
 

4. krok: Vyberte si úroveň služeb péče o software

Software Care Standard: Obsahuje nejnovější verzi softwaru a vzdálenou podporu. 

Software Care Comprehensive: Vždy nejnovější verze softwaru, vzdálený servis a servisní zásah u zákazníka.

On-Demand LabX Services: Vyberte si doplňkové služby, které budete u svého systému potřebovat.

Služby

služby laboratorní software LabX

Dokumentace

Dokumenty

Prospekt k softwaru LabX
Tento prospekt obsahuje přehledné informace o laboratorním softwaru LabX™, který propojí všechny laboratorní přístroje METTLER TOLEDO.

Časté dotazy


 

1. Co je LabX?

LabX™ je softwarový balíček pro laboratoře, ke kterému lze připojit váhy, titrátory, pH metry, UV Vis spektrofotometry, hustoměry, refraktometry, systémy pro stanovení bodu tání a automatizační řešení METTLER TOLEDO. Software LabX pomáhá zvyšovat produktivitu laboratoří prostřednictvím elektronické správy dat a pracovních pokynů, splnit požadavky zákonných norem, zajistit integritu dat a snižovat složitost systémů a úsilí vynakládané na údržbu a zaškolení uživatelů – to vše v jediném softwarovém řešení pro širokou škálu přístrojů.

Laboratorní software LabX
logo laboratorního softwaru LabX


 
Laboratorní software LabX
připojené laboratorní přístroje


 

 

3. Jakým způsobem zajišťuje software LabX podporu shody s předpisem 21 CFR část 11?

Doplněk softwaru LabX pro zajišťování shody s předpisy obsahuje všechny nezbytné nástroje, včetně elektronických podpisů a audit trailu, k plnění požadavků normy 21 CFR část 11 na správu a ukládání dat.


 

 

4. Musí se počítač nacházet v blízkosti přístroje?

Nikoli, počítač se může nacházet na jiném místě. Požadované informace a akce lze ze softwaru LabX načítat přímo na displej přístroje, takže uživatelé se mohou soustředit pouze na práci s přístrojem.


 

5. Jakým způsobem podporuje software LabX dodržování požadavků na integritu dat?

Software LabX zajišťuje shromažďování a ukládání kompletních, nezpracovaných dat a kontextových metadat do zabezpečené databáze SQL v souladu s normami rámce ALCOA+.

Laboratorní software LabX
průvodce zajišťováním integrity dat


 

 

6. Proč potřebujeme software LabX, když naše přístroje můžeme připojit přímo k našemu systému LIMS?

Začlenění přístrojů do systému LIMS vyžaduje programování rozhraní u každého přístroje. To však znamená nemalé dodatečné náklady a úsilí (prvotní programování, údržba, validace, aktualizace a další). Připojení přístrojů METTLER TOLEDO k systému LabX vyžaduje integraci, validaci a údržbu pouze jediného rozhraní LIMS.

 

 

 

7. Lze software LabX propojit se systémy ERP, LIMS, ELN, LES nebo jinými laboratorními systémy?

Ano, laboratorní software LabX je vyvíjen tak, aby umožňoval přímočarou integraci do laboratorních systémů. Při použití softwaru LabX lze veškeré připojené přístroje METTLER TOLEDO spravovat prostřednictvím společného rozhraní, což výrazně snižuje úsilí vynakládané na prvotní programování, údržbu a validaci celého systému.