Dbejte na bezpečnost při vážení nebezpečných materiálů: Získejte bílou knihu zdarma

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku
Bílá kniha

Zůstaňte při vážení v bezpečí

Bílá kniha

Nebezpečné nebo citlivé materiály

Dbejte na bezpečnost při vážení nebezpečných materiálů
Dbejte na bezpečnost při vážení nebezpečných materiálů

Mnoho látek zpracovávaných v dnešních provozních laboratořích a výrobních prostředích vyžaduje, aby byla zachována čistota jejich složení. Řada z těchto látek rovněž představuje riziko pro bezpečnost uživatelů, zejména v prostředích mikrobiologických a farmaceutických pracovišť. Základním předpokladem pro zajištění čistoty materiálů a prevenci křížové kontaminace jsou osobní ochranné pomůcky pro uživatele a ochranné prvky pro vážené látky.
 

Jak zajistit bezpečnost obsluhy a uchovat jakost produktů

Kryty, jakými jsou bezpečnostní boxy a speciální izolátory, jsou nejvhodnější k zajištění citlivých a nebezpečných materiálů, které představují riziko pro lidské zdraví a vyžadují prostředí s vysokou třídou čistoty. Tyto uzavíratelné prostory zajišťují vyšší stupeň ochrany než běžné digestoře nebo vážicí boxy.

Riziko expozice však nelze odvrátit úplně, především v případech náhodného rozlití či rozsypání materiálu – ať už většího, nebo menšího rozsahu. Aby se riziko expozice snížilo co nejvíce, je nutné, aby zaměstnanci dbali na bezpečnostní zásady vážení a příslušné provozní protokoly (např. školení, standardní pracovní postupy a hygienické zásady).

 

13 kroků pro bezpečné vážení

V této knize je popsáno 13 kroků, které vám pomohou zajistit bezpečnost a přesnost při vážení v bezpečnostních boxech nebo obdobných uzavíratelných pracovních prostorech. Pozornost je věnována také technickým parametrům ochranných pomůcek a boxů a dále strategiím, jak za daných složitých podmínek zajistit bezpečnost uživatelů, přesnost vážení , čistotu a jakost produktů.