1. Proč je samotná instalace vah důležitá?

Skutečné provozní podmínky se v různých laboratořích liší a s odbornou instalací můžete mít jistotu, že vaše váha nebo analyzátor vlhkosti bude na zvoleném místě pracovat optimálně a přesně již od začátku. Pouze odborná instalace zajistí, že dané váhy:

  • měří přesně,
  • jsou umístěné na vhodném místě,
  • byly nastaveny podle vašich požadavků,
  • vyhovují nárokům interních i externích auditů.

2. Který instalační a kvalifikační balíček pro nás bude nejvhodnější?

Protože se provozní podmínky, vážicí postupy a právní úpravy liší, nabízíme tři instalační balíčky: balíček EQPac splňuje nároky silně regulovaných oblastí (GMP/GLP, USP či Ph. Eur.) a dokumentace v rámci balíčku IPac se zpracovává se střední mírou podrobnosti, takže se uplatňuje v odvětvích, které se řídí kvalitativními normami (např. ISO či HCCP). Balíček StarterPac pak zajišťuje odbornou instalaci bez dodatečné kvalifikace.

3. Jak zajistit, aby váha byla správně obsluhována?

Součástí našich instalačních a kvalifikačních balíčků je i úvodní školení uživatelů. Během něj se uživatelé s přístrojem seznámí, naučí se jej spouštět a naučí se měřit přesně již od začátku.

4. Je po instalaci nutná kalibrace?

Prvotní kalibrace je samostatná služba, která se obvykle provádí po instalaci, aby bylo před zahájením běžného provozu zajištěno, že daný přístroj měří přesně. Prvotní kalibrace je v regulovaných oblastech povinná.

5. Proč se doporučuje doplnit kvalifikaci vah verifikací metodikou GWP®?

Verifikace metodikou GWP společnosti METTLER TOLEDO vychází z analýzy rizik a ověřuje, zda přístroj po celou životnost splňuje nároky daného procesu. Stanovuje optimální rozpis kalibrací, pravidelných zkoušek a údržby, aby přesnost přístroje zůstala dlouhodobě zachována. Verifikace metodikou GWP představuje srozumitelnou strategii určování četnosti kalibrací na základě rizik a vymezuje, které zkoušky, zkušební závaží a třídy přesnosti se v rámci pravidelného zkoušení mají používat. Mimo to stanovuje intervaly opětovných kalibrací zkušebních závaží.