1. Čím se METTLER TOLEDO liší od ostatních poskytovatelů údržby a servisu vah?

Své servisní techniky pravidelně školíme v hlavním sídle společnosti METTLER TOLEDO a ti jako jediní mají nástroje na případné seřizování. Navíc používají originální software a náhradní díly v souladu se zárukami.

2. Jak často se preventivní údržby provádějí?

Četnost PÚ závisí na tolerancích a posouzení rizik každého postupu a je jednoznačně uvedena v dokumentaci k verifikaci metodikou GWP®.

3. Je před nebo po PÚ nutná kalibrace?

Kalibrace je samostatná služba a provádí se před preventivní údržbou i po ní, aby bylo zajištěno, že přesnost přístroje odpovídá běžným provozním požadavkům. 

4. Proč se vyplatí kombinovat preventivní údržbu s ostatními službami v balíčku servisní péče?

Balíčky servisní péče k PÚ doplňují další služby jako kalibrace, vzdálená podpora a smlouva o úrovni služeb (SLA). V SLA se stanovuje rychlost odezvy servisních pracovníků a určuje se, která strana bude hradit případné náklady na opravy, včetně odměn za práci a cestovních nákladů. Díky tomu obě strany přesně vědí, jak se opravy budou plánovat, a navíc je podstatně ulehčená správa rozpočtu.

5. Jaké jsou hlavní výhody údržby laboratorních vah?

Preventivní údržba není zdarma. Související náklady však zůstávají řádově nižší než případná porucha přístroje kvůli zanedbání údržby (neočekávané prostoje, zastavení výroby, stahování výrobků apod.).