METTLER TOLEDO | Váhy odolné proti výbuchu | Řešení pro vážení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku

Váhy odolné proti výbuchu a řešení pro vážení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Přesné vážení s maximální bezpečností v prostředích s nebezpečím výbuchu

Váhy s celosvětovou certifikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu vám pomohou plnit požadavky norem na bezpečný a ekologický provoz a současně zvýší vaši produktivitu a kvalitu výroby. Ať už vážíte v zóně 1 nebo 21, v divizi 1, v zóně 2 a 22 nebo v divizi 2, společnost METTLER TOLEDO nabízí spolehlivé váhy a váhová řešení odolná proti výbuchu pro měření materiálu jakékoli velikosti, tvaru či váživosti.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Míchací váha pro automobilové barvy
+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené Vašemu vybavení

K Vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy. 

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Jiskrově bezpečné vážení pro špičkovou kvalitu výroby v průmyslovém prostředí s nebezpečím výbuchu

Řešení METTLER TOLEDO s celosvětovou certifikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu vám pomohou plnit požadavky norem na bezpečný a ekologický provoz a současně zvýší vaši produktivitu a kvalitu výroby. Ať vážení probíhá v prostředí zóny 1 nebo 21, divize 1, zóny 2 a 22 nebo divize 2, váhy, ukazatele a příslušenství, váhové modulyváhové můstky METTLER TOLEDO libovolné velikosti, tvaru a váživosti jsou zárukou přesného vážení.

Co je myšleno pojmem odolné proti výbuchu? Jak je zajištěna bezpečnost vah odolných proti výbuchu? Jaké jsou výhody váhy odolné proti výbuchu?

Váhy odolné proti výbuchu nebo váhy do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou speciálně konstruovány k minimalizaci rizika výbuchu, vytvářejí-li výrobní materiály a procesy prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu. Například v oblastech klasifikovaných jako zóna 1, kde se při běžném provozu může vyskytovat atmosféra obsahující výbušné plyny, je důležité mít vybavení s plně uzavřenou elektronikou, aby nehrozilo riziko jiskření či akumulace tepla, jež by mohlo zapříčinit výbuch. Elektrická zařízení odolná proti výbuchu dokážou udržet explozi ve vnitřním krytu a uhasit plamen. Při hledání vah do prostředí s nebezpečím výbuchu se zaměřte na získání důvěryhodného dodavatele, který dokáže u svého vybavení prokázat jeho jiskrovou bezpečnost.

Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment jiskrově bezpečných vah do zón s nebezpečím výbuchu. Do prostředí s nebezpečím výbuchu nabízíme stolní váhy, podlahové váhy, snímače hmotnosti a mnohem více. Vyhledejte svou ideální váhu do prostředí s nebezpečím výbuchu ještě dnes a dopřejte svému podniku bezpečné a efektivní vážení s přesnými výsledky.

Co přesně znamená „jiskrově bezpečné“? V čem spočívá rozdíl mezi provedením odolným proti výbuchu a jiskrově bezpečným provedením? Jaké jsou výhody ochrany jiskrové bezpečnosti?

Jiskrově bezpečná technologie předchází explozi tím, že udržuje množství energie přenášené do prostředí s nebezpečím výbuchu na mnohem nižší úrovni, než je energie potřebná k výbušné reakci. Jako taková se omezuje na elektrické přístroje a obvody, u kterých je stanoveno omezení výkonu nebo spotřeby energie. Jiskrově bezpečné systémy umožňují použití vybavení bez ohrožení souvisejícího se vznícením jakéhokoli hořlavého plynu, prachu nebo vláken, které se v prostředí s nebezpečím výbuchu mohou nacházet. Naše váhy do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou jiskrově bezpečné.

Metoda ohnivzdorné ochrany je založena na koncepci ochranného oddělení oblasti, v níž smí dojít k výbuchu, avšak která musí zůstat bezpečně uzavřena, což znamená, že její konstrukční provedení musí být schopno odolat nadměrnému tlaku způsobenému vnitřním výbuchem. Ohnivzdorný systém je obecně považován za poněkud konstrukčně jednodušší než jiskrově bezpečný systém, jelikož nevyžaduje zcela novou konstrukci veškerého vybavení. Obecně je však spojen s nákladnější instalací, což je způsobeno vysokými náklady na ukládání provozní kabeláže v ochranných kabelovodech, které musí být mezi bezpečnou a nebezpečnou oblastí utěsněny. Často má také větší fyzické rozměry a mnohem vyšší hmotnost než jiskrově bezpečné řešení. U ohnivzdorného vybavení je navíc nutno počítat s obtížnější a časově náročnější údržbou, protože před sejmutím krytů musí být buď známo, že příslušná oblast již není nebezpečná, nebo zajištěno odvedení veškeré energie z vybavení. Při provádění prací údržby na těchto systémech jsou potřebná povolení pro zacházení s otevřeným ohněm. Navíc je při opětovné instalaci krytů nutno se zvýšenou pečlivostí kontrolovat, zda jsou upevňovací součásti utaženy s přesným dodržením specifikovaných hodnot utahovacích momentů.

Další informace naleznete v průvodci Kompetence v oblasti bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu, který je dostupný ke stažení.

Co přesně znamená „odolné proti výbuchu“? Jaký je rozdíl mezi pojmy odolné proti výbuchu a jiskrově bezpečné?

Zařízení odolné proti výbuchu je navrženo tak, aby v případě exploze byla tato exploze udržena ve vhodném krytu.  Jiskrově bezpečné zařízení je navrženo tak, aby byla omezena energie jisker a povrchová teplota, čímž se zabrání výbuchu. Naše váhy do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou jiskrově bezpečné.

Co je prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 divize 1?

Prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 divize 1 jsou oblasti, které jsou definovány v příručce Národní elektrické předpisy (National Electrical Code, NEC) v článcích 500, 501, 502, 503, 505 a 506.  Oblasti třídy I jsou oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu přítomny hořlavé plyny nebo páry v dostatečném množství na to, aby v nich docházelo k tvorbě výbušných nebo vznětlivých směsí (NEC 501).  Divize 1 je podskupinou třídy I a je klasifikována jako oblast, ve které se za normálních každodenních provozních podmínek mohou vyskytovat výše zmíněné výbušné nebo hořlavé plyny, páry či kapaliny.

Co je prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2?

Zóny jsou klasifikovány podle příručky Národní elektrické předpisy (National Electrical Code, NEC) a jsou popsány v článku 505.  Jednou z charakteristik oblastí zóny 2 je situace, kdy nejsou vznětlivé koncentrace hořlavých plynů nebo par běžně přítomny, ale mohou být přítomny v určitých případech, které jsou objasněny v normách NEC.  Zóny jsou rovněž klasifikovány podle směrnice ATEX 1999/92/ES, a to na základě četnosti a doby trvání výskytu výbušné atmosféry.  Směrnice ATEX 1992/92/ES definuje zónu 2 jako oblast, ve které se výbušná atmosféra vyskytuje méně často nebo krátkodobě.

Co je kabeláž odolná proti výbuchu?

Kabeláž odolná proti výbuchu, jejíž použití vyžaduje divize 1, zahrnuje kabelová vedení a těsnění.  Používají se za účelem izolace obvodu od nebezpečných plynů.  Postupně se ke kabelovému vedení připevňuje těsnění jako upevňovací prvek, do kterého můžete nalít tmel. Tato instalace zabraňuje vnikání plynů do kabelového vedení a následně do nekontrolovaných oblastí.