Plakát „Prostředí s nebezpečím výbuchu“
Know-how

Plakát: Označování zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Know-how

Plakát o označování zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí srozumitelný přehled používaných metod ochrany a souvisejících označení. Pomůže obsluze zajistit, aby váhové vybavení vyhovovalo příslušným normám pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Používání vybavení, které nesplňuje provozní normy pro prostředí s nebezpečím výbuchu, může pro zpracovatelský průmysl znamenat dalekosáhlé důsledky. Snadné a rychlé rozpoznávání značek a způsobů ochrany může obsluze pomoci se přesvědčit, zda váhové vybavení vyhovuje příslušným předpisům pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a předejít případným bezpečnostním rizikům.

Náš přehledný plakát obsahuje:

  • příklady typického označení elektrických a neelektrických zařízení,
  • informace o označování elektrických zařízení na základě nejnovějších norem IECEx, ATEX a FM,
  • klasifikace prostředí s nebezpečím výbuchu a typy ochrany přístrojů před nežádoucím zážehem.
Udržujte si přehled o nejnovějších normách a předpisech
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.