Instalační balíčky - METTLER TOLEDO
Balíčky pro zajištění výkonu

Instalační balíčky

Špičkový výkon od prvního dne

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Balíček StarterPac – připraveno během chvilky

Potřebujete vážit s přesnými výsledky hned
od prvního dne?


Šetřete čas i náklady díky výrazně rychlejšímu zaškolení. Specialisté METTLER TOLEDO Service zajistí instalaci váhy a provedou Vás všemi funkcemi přístroje, aby obsluha mohla pracovat správně hned od prvního dne.

Balíček StarterPac – připraveno během chvilky

Používáte systém řízení
jakosti?

Naše kvalifikační služby IQ, OQ, PQ a MQ jsou poskytovány v průběhu instalace. Tato služba je zárukou stabilní kvality a komplexní dokumentace pro účely auditů
v aplikacích v bezpečném prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX).

Balíček StarterPac – připraveno během chvilky

Ovlivnilo by Váš podnik nesplnění tolerancí?

Harmonogram rutinních zkoušek a kalibrace, sestavený na základě zjištěných procesních rizik, obsahuje nejvhodnější objem servisních prací, se kterým získáte dlouhodobou přesnost. Snižte své úsilí vynakládané na zkoušky při současném zajištění výkonu a shody s předpisy.

Připraveno během chvilky

 • Instalace, nastavení a zaškolení uživatelů přímo ve Vaší provozovně
 • Dle potřeby přidejte kalibraci

Kvalifikace pro hladký průběh auditů

 • Instalace, nastavení a zaškolení uživatelů přímo ve Vaší provozovně
 • Kvalifikace pomocí služeb IQ, OQ, PQ a MQ pro zajištění kvality a shody s předpisy
 • Dle potřeby přidejte kalibraci
 • Volitelný doplněk pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Dlouhodobě špičkový výkon váhy

 • Instalace, nastavení a zaškolení uživatelů přímo ve Vaší provozovně
 • Kvalifikace pomocí služeb IQ, OQ, PQ a MQ pro zajištění kvality a shody s předpisy
 • Prvotní kalibrace a verifikace tolerancí procesu
 • Harmonogram zkoušek a servisních služeb na základě rizik procesu pro zajištění přesnosti váhy
 • Zavádění zásad Good Weighing Practice® (Správné praxe vážení)
 • Volitelný doplněk pro prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Balíček StarterPac – připraveno během chvilky

 

IPac – kvalifikace ve shodě s požadavky auditů

 

AccuracyPac – dlouhodobě špičkový výkon váhy

 

 

Kalibrace a zkoušky

Jistota přesnosti a shody výsledků s místními i celosvětově platnými předpisy, včetně předpisů pro stanovená měřidla HB44 a OIML.

Smlouvy o zajištění servisní péče

Využijte maximálně návratnost investice a výkon svých přístrojů díky správnému servisnímu řešení.

Stanovená měřidla

Potřebujete definovat požadavky nebo provádět legislativní verifikaci dle norem OIML nebo HB44? Dokážeme Vám pomoci.

Servisní služby do prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezpečnost především! Technici jsou vyškoleni a akreditováni k poskytování služeb v prostředí s nebezpečím výbuchu zón 1/21 a 2/22. Přečtěte si podrobné informace.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.