Bílá kniha „Jiskrově bezpečná váhová řešení“ ¦ METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Bílá kniha: Jiskrově bezpečná
váhová řešení

Bílá kniha

Nehody v prostředích s nebezpečím výbuchu mohou mít závažné následky na lidské zdraví i zisk podniku. Naše bílá kniha „Jiskrově bezpečná řešení: přesné vážení v prostředí s nebezpečím výbuchu vám pomůže se orientovat v různých způsobech ochrany a v předpisech, kterými se řídí jejich realizace.

 

 

 

Jiskrová bezpečnost nabízí bezpečnost a efektivitu procesů. Jiskrově bezpečné váhové systémy a certifikace Ex nabízejí celou řadu výhod a jsou akceptovány na celém světě ze strany organizací, jako je například IECEx.
 

Klasifikace jiskrové bezpečnosti

Při výběru správných vážicích přístrojů do prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba zohlednit především dva důležité faktory. Těmito faktory jsou správná klasifikace a vhodný způsob ochrany proti zapálení výbušné atmosféry.

Jak je uvedeno v bílé knize, je-li vaším cílem zvyšovat bezpečnost procesů a současně i efektivitu výroby, jiskrová bezpečnost představuje nejvhodnější metodu ochrany. Tato metoda poskytuje technické a ekonomické výhody a je i celosvětově akceptovaná organizacemi, jako například IECEx, ATEX a FM.


Konfigurace jiskrově bezpečných zařízení

Mezi různými způsoby ochrany proti zapálení jsou jiskrová bezpečnost a ohnivzdornost konstrukčně podobné vážicím přístrojům určeným do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskrová bezpečnost však představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů ochrany, které jsou v současnosti k dispozici. Je rovněž zcela odlišná od všech ostatních uznávaných způsobů ochrany přístrojů do certifikovaných prostředí s nebezpečím výbuchu. Naše bílá kniha se zabývá klasifikací prostředí s nebezpečím výbuchu a způsoby ochrany proti zapálení. Obsahuje i popis principů jiskrové bezpečnosti coby způsobu ochrany, zdůrazňuje její výhody a předkládá příklady možných konfigurací váhových systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.