Způsoby ochrany v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nehody v prostředích s nebezpečím výbuchu mohou mít závažné následky na lidské zdraví i zisk podniku.

Při výběru vhodného váhového vybavení do prostředí s nebezpečím výbuchu je kromě jiného třeba pečlivě uvážit výběr vhodného způsobu ochrany proti vznícení.

Náš nový, 20minutový webinář vám poskytne informace o způsobech ochrany proti vznícení, a to včetně:

  • Vhodných způsobů ochrany v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Principů jiskrové bezpečnosti, jednoho z nejbezpečnějších a nejvšestrannějších způsobů ochrany.
  • Příkladů váhových aplikací v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Autoři

Dr. Eva Rueba
Manažerka trhu
Chemický a farmaceutický průmysl
METTLER TOLEDO, průmyslová divize

Tobias Woelfing
Oborový marketingový specialista
Chemický a farmaceutický průmysl
METTLER TOLEDO, průmyslová divize

Program

  • Základy ochrany proti výbuchu
  • Typy ochrany proti vznícení
  • Základy jiskrové bezpečnosti
  • Váhová řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu