Bezpečné a produktivní vážení<br> v prostředí s nebezpečím výbuchu ve shodě s předpisy na každém kroku - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Bezpečné a produktivní vážení
v prostředí s nebezpečím výbuchu ve shodě s předpisy na každém kroku

Bílá kniha

Naše bezplatná stručná poznámka obsahuje doporučení k řízení životního cyklu váhového vybavení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Váhové vybavení provozované v prostředí s nebezpečím výbuchu musí vyhovovat nejpřísnějším regulativním požadavkům. Pouze tak může zajistit bezpečnost procesů. Vše začíná výběrem a instalací vhodného, certifikovaného vybavení a pokračuje údržbou a servisem po celou dobu životního cyklu zařízení.

Naše stručná poznámka obsahuje doporučení k zajištění bezpečnosti a produktivity váhových procesů po celou dobu životnosti zařízení a ve shodě s normami IECEx. Jedná se například o informace o požadavcích na zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně:

  • výběru a instalace,
  • kontroly a údržby,
  • oprav.

Zajišťování shody s Ex předpisy

Organizace IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) sestavila normy o způsobech výběru, instalace, vykonávání pravidelných prohlídek, údržby a oprav zařízení určených k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výběr a instalace (IEC 60079-14)

Zařízení musí být vybráno na základě klasifikace a požadavků prostředí s nebezpečím výbuchu a musí disponovat příslušnou homologací. Odborná instalace vah do prostředí s nebezpečím výbuchu, kterou zajistí kvalifikovaní odborníci, vám poskytne jistotu, že své přístroje můžete bezpečně používat hned od prvního dne.

Bezpečné a produktivní vážení&lt;br&gt; v prostředí s nebezpečím výbuchu ve shodě s předpisy na každém kroku
Bezpečné a produktivní vážení<br> v prostředí s nebezpečím výbuchu ve shodě s předpisy na každém kroku

Kontrola a údržba (IEC 60079-17)

Váhové vybavení se může časem poškodit nebo opotřebovat. Proto je třeba je pravidelně kontrolovat a v případě potřeby provést údržbu. Mezinárodní norma IEC 60079-17 vyžaduje provedení podrobné prohlídky po instalaci a po provedení opravy zařízení. Kromě těchto prohlídek se doporučuje provádět pravidelnou vizuální kontrolu, která napomůže zajistit bezpečnost váhového vybavení určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Opravy (IEC 60079-19)

Jestliže prohlídka odhalí nutnost provést opravu zařízení, servisní zásah by měl být svěřen vyškoleným a zkušeným technikům. Vždy je třeba používat výhradně vhodné náhradní díly a při opravě postupovat v souladu s požadavky konkrétního prostředí s nebezpečím výbuchu a pokyny k opravě zařízení.

Proaktivní zabezpečení pracoviště je přitom důležitým úkolem provozovatele. Stáhněte si našeho průvodce a získejte jistotu, že vaše váhové vybavení bude vždy využívat své možnosti naplno.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.