CertiRef – automatické ověřování výkonu UV VIS spektroskopie
Bílá kniha

Automatické ověřování výkonu – moderní vývoj UV VIS spektroskopie

Bílá kniha

Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro důvěru ve výsledky – nástroj CertiRef vyhovuje požadavkům lékopisu USP 857 a jeho součástí je i zkouška rozptýleného světla.

Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro ověřování výkonu v souladu s americkým lékopisem USP 857 a evropským lékopisem, včetně nové zkoušky rozptýleného světla.
Nástroj pro ověřování modulu CertiRef zajišťuje integraci automatického ověřování výkonu do analytického procesu. Pro ověřování výkonu v souladu s americkým lékopisem USP 857 a evropským lékopisem, včetně nové zkoušky rozptýleného světla.

V UV/VIS spektroskopii představuje pravidelné ověřování výkonu základní předpoklade pro zajišťování přesných výsledků a spolehlivého výkonu přístroje. Všeobecně přijímané pokyny pro ověřování výkonu spektrofotometrů jsou uvedeny v americkém lékopisu USP 857.

Mezi doporučené zkoušky se řadí kontrola fotometrické přesnosti a opakovatelnosti, přesnosti a opakovatelnosti vlnové délky, rozlišení přístroje, jakož i měření rozptýleného světla.

Součástí amerického lékopisu se nově stala kapitola USP 857 o ultrafialovo-viditelném spektru a zkouška rozptýleného světla. V tomto dokumentu se zabýváme porovnáním metod měření rozptýleného světla dle současného i předchozích vydání amerického lékopisu, posouzením výhod nové zkoušky a představením automatického ověřování optického výkonu. 


Automatické ověřování optického výkonu

Moduly CertiRef reagují na stále přísnější požadavky na časově náročné ověřování výkonu přístrojů v regulovaných laboratořích a nabízejí plně automatizované řešení, které je zcela v souladu s americkým lékopisem USP 857 a Evropským lékopisem (Ph. Eur.). Provozní zkoušku lze spustit zcela jednoduše, způsobem One Click. Zkoušky ověření výkonu se po spuštění provedou zcela automaticky a za použití referenčních materiálů certifikovaných dle amerického lékopisu USP 857, případně Evropského lékopisu. Veškerá data o certifikátu jsou bezpečně uložena v modulu CertiRef, výsledky zkoušky se automaticky vyhodnotí a přístroj vygeneruje komplexní protokol. Šetřete čas a předcházejte chybám, které vznikají při manuální analýze.


Stáhněte si naši brožuru a přečtěte si informace o automatickém ověřování optického výkonu v souladu s požadavky na zkoušku rozptýleného světla v nejnovějším vydání amerického lékopisu.

Ověřování výkonu UV VIS spektroskopie

Obsah

1.1 CertiRef™ – Automatické ověřování výkonu v souladu s lékopisy
1.1.1 Jak ověřování funguje
1.1.2 Výhody modulu CertiRef™

1.2 Rozptýlené světlo – základní parametr
1.2.1 Shoda s nejnovějšími předpisy USP o rozptýleném světle

1.3 Nabídka servisu UV/VIS spektrofotometrů
1.3.1 Správná UV/VIS praxe
1.3.2 Kvalifikace UV/VIS přístrojů
1.3.3 Rutinní provoz UV/VIS přístrojů


1.1 CertiRef™ – Automatické ověřování výkonu v souladu s lékopisy

Regulovaná prostředí vyžadují pravidelná ověřování výkonu UV/VIS spektrofotometrů. Výkon přístrojů představuje hlavní faktor, který přímo ovlivňuje přesnost a opakovatelnost výsledků měření. Proto je důležité výkon přístrojů pravidelně kontrolovat a výsledky kontroly dokumentovat. Jelikož postup ověřování výkonu je pracný a časově náročný, jeho integrace do analytického postupu přináší řadu výhod. Z toho důvodu odborníci METTLER TOLEDO vyvinuli modul CertiRef, který zajišťuje automatickou kalibraci a provozní zkoušky UV/VIS spektrofotometrů řady Excellence. Modul CertiRef nabízí plnou podporu požadavků amerického lékopisu USP na automatické ověřování výkonu UV/VIS spektrofotometrů UV7, UV5 a UV5Bio řady Excellence.


1.1.1 Jak ověřování funguje

Kvalitu UV/VIS spektrofotometrie lze kvantifikovat v rámci jejího spektra. Provozní zkoušky musejí ověřit:

  • správnost pozic vlnových délek na ose x (přesnost vlnových délek) a jejich stabilitu (opakovatelnost vlnových délek),
  • správnost měření intenzit, absorbancí nebo transmitancí (osa y; fotometrická přesnost) a jejich stabilitu (fotometrická opakovatelnost),
  • správnost a nezkreslenost tvaru spektra (rozlišení při měření toluenu, rozptýlené světlo).

 
Certifikované referenční materiály (CRM), které se používají ke zkouškám, vyrábí a certifikuje společnost Starna Scientific Ltd. (Spojené království). CRM jsou skladovány v křemenných kyvetách s tepelně zavařeným uzávěrem a uvnitř modulu CertiRef, který je chrání proti působení světla a poškození a který umožňuje jejich dlouhodobé používání. Plně automatizovaný systém spouští kalibrační zkoušky s parametry dle příslušného lékopisu a za méně než 10 minut zobrazí výsledky na displeji terminálu. Výsledky se ukládají i do přístroje, takže lze kdykoli zobrazit regulační diagram ze 100 předchozích kalibrací. Výsledky zkoušky lze vytisknout nebo uložit do souboru PDF.

Automatické ověřování výkonu – moderní vývoj UV VIS spektroskopie
Obrázek 1: Uzavřený referenční materiál v kyvetách modulu CertiRef. Obrázek 2: Modul CertiRef připevněný k horní straně spektrofotometru METTLER TOLEDO UV7.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.