Softwarová řešení pro laboratoře | METTLER TOLEDO

Softwarová řešení pro laboratoře

Připojte své laboratorní přístroje k síti pro efektivní správu dat

laboratory software solutions
Laboratorní software LabX
Software STARe Excellence pro termickou analýzu
Software iC pro automatické reaktory a in-situ analýzy

Laboratorní software LabX

Software STARe Excellence pro termickou analýzu

Software iC pro automatické reaktory a in-situ analýzy

Laboratorní software LabX™ propojí vaše důležité laboratorní přístroje METTLER TOLEDO, a zajistí tak bezproblémový průběh a vysokou efektivitu pracovních postupů.
Flexibilita a funkční výbava softwaru představuje u moderních systémů pro termickou analýzu klíč k maximální produktivitě.
Software iC zajišťuje pracovní postupy experimentů, usnadňuje vizualizaci, interpretaci a protokolování výsledků, na jejichž základě lze zvolit nejvhodnější způsob rozhodování.
Laboratorní software LabX

Laboratorní software LabX™ propojí vaše důležité laboratorní přístroje METTLER TOLEDO, a zajistí tak bezproblémový průběh a vysokou efektivitu pracovních postupů.

Software STARe Excellence pro termickou analýzu

Flexibilita a funkční výbava softwaru představuje u moderních systémů pro termickou analýzu klíč k maximální produktivitě.

Software iC pro automatické reaktory a in-situ analýzy

Software iC zajišťuje pracovní postupy experimentů, usnadňuje vizualizaci, interpretaci a protokolování výsledků, na jejichž základě lze zvolit nejvhodnější způsob rozhodování.

Softwarový balíček zavedení do výroby

Časté dotazy

 

1. Jaká laboratorní softwarová řešení nabízí společnost METTLER TOLEDO?

Společnost METTLER TOLEDO vyvíjí balíčky laboratorního softwaru k váhám a analytickým přístrojům, jakož i k zařízení pro termickou a chemickou analýzu. Tyto softwarové balíčky obsahují ucelenou nabídku funkcí pro správu a vyhodnocení dat a podporují nebo umožňují zavést některé postupy, jejichž používání by bez softwaru bylo obtížné, či dokonce zcela nemožné. Tato softwarová řešení lze snadno začlenit do stávajících systémů LIMS nebo jiných systémů pro správu dat.

 

2. Proč instalovat další software po boku systémů typu LIMS?

Softwarová řešení METTLER TOLEDO LabX, STARe a iC zajišťují správné zaznamenávání a přenos kompletních dat z měření, a to včetně všech metadat. Usnadňují vývoj a programování metod a umožňují jejich přímočaré zavádění. Všechny tyto výkonné platformy jsou vybaveny společným rozhraním k systémům LIMS a ERP.

 

3. Jakým způsobem pomáhá laboratorní software spravovat data?

Elektronická správa dat představuje nejefektivnější způsob vyhodnocování a správy výsledků. Kromě zásadních časových úspor pomáhá předcházet i chybám vznikajícím při přepisování dat. Do společného úložiště se ukládají nezpracované i zpracované datové záznamy, a renderování neúplných dat se tak stává minulostí.

 

4. Jaké jsou výhody propojené laboratoře?

Propojení jednotlivých přístrojů do sítě nabízí nejen ucelený přehled o používaném vybavení, takže vždy přesně víte, které přístroje jsou připraveny k použití a které vyžadují kalibraci nebo servis, ale navíc umožňuje i snadné shromažďování víceparametrových dat s konsolidovanými protokoly.

 

5. Jakým způsobem a kde se laboratorní software uplatňuje?

Laboratorní software lze používat kdykoli, kdekoli a může jej používat kdokoli. Čím větší je síť přístrojů a čím více se používá aplikací, tím větší jsou i přínosy pro uživatele i vedení laboratoře.

 

6. Jaké jsou společné výhody systémů LabX, STARe a iC?

Všechny tři prémiové softwarové systémy METTLER TOLEDO, LabX, STARe a iC, nabízejí velmi vysokou úroveň zabezpečení, standardizaci analýzy, podporují dodržování shody s předpisy a současně usnadňují dosažení vyššího stupně automatizace laboratoře. Elektronická správa a vyhodnocování dat je pouze jednou z mnoha výhod, které tato softwarová řešení nabízejí.