Strojírenství, výroba přístrojů a vybavení - METTLER TOLEDO
Strojírenství, výroba přístrojů a vybavení
Součásti pro snadnou integraci a s celosvětovou podporou
Přejímka materiálů
Váhové terminály
Váhové terminály se používají v nejrůznějších průmyslových aplikacích, od základního vážení po komplexní procesy obsahující ovládací systémy, podnikové sítě a další periferní přístroje.

Nabízíme různé technologie displejů, které jsou zárukou nejlepší možné čitelnosti v konkrétním prostředí.
Stolní, přenosné
a kompaktní váhy

Ucelený sortiment standardních vah s širokou nabídkou můstků různých velikostí, které lze snadno začlenit do různých systémů a strojních zařízení.

V naší nabídce najdete aplikace od jednoduchého vážení, počítání kusů a recepturování až po statické kontrolní vážení. K dispozici jsou samostatné modely určené do suchého, mokrého a výbušného prostředí.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy jsou určeny k přesnému vážení v suchém prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu a v provozech s požadavkem na vysoké vytížení a vysokou hygienickou úroveň váhy.

K dispozici je široká nabídka standardních tvarů, velikostí a materiálů i doplňků pro zajištění mobility váhy. Na objednávku zajistíme i výrobu individuálních modelů pro specifické požadavky konkrétních procesů.
Váhové moduly
a snímače

Přesné váhové moduly umožňují dosahovat vysokou přesnost vážení. Usnadňují mechanickou integraci do strojních zařízení a systémů a chrání snímač. Jejich jedinečné vlastnosti jsou zárukou bezpečné instalace.

Nabízíme i jednoduché snímače, které lze přímo zabudovat do strojů a přístrojů. Specifické příslušenství zajišťuje správné zatěžování snímače, který tak dosahuje požadovanou přesnost.
Snímače
pro silniční váhy

Vážení nákladních vozidel je často základním předpokladem výkonu a ziskového chodu společnosti. Naše výkonné přístroje a rozsáhlé služby vám pomohou splnit veškeré cíle, které si kladete v oblasti vážení i samotného chodu společnosti.

Přesnost a spolehlivost našich systémů ochrání váš podnik, a to i v nejnáročnějších prostředích.
Skladové hospodářství
Váhové terminály
Váhové terminály se používají v nejrůznějších průmyslových aplikacích, od základního vážení po komplexní procesy obsahující ovládací systémy, podnikové sítě a další periferní přístroje.

Nabízíme různé technologie displejů, které jsou zárukou nejlepší možné čitelnosti v konkrétním prostředí.
Váhové moduly
pro nádrže a sila

Součástí přesného skladového hospodářství je i vážení nádrží, sil a násypek. Vážení je zcela nezávislé na tvaru nádoby a je vhodné i pro materiály bez schopnosti samonivelace.

Jelikož váhové moduly nepřicházejí do styku s uskladněným materiálem, je zaručena nejvyšší přesnost a maximální životnost modulů.
Počítací váhy
Široký sortiment počítacích vah s širokou nabídkou můstků různých velikostí, které lze snadno integrovat do různých systémů a strojních zařízení.

K dispozici jsou aplikace pro jednoduché počítání kusů i počítací systémy s tiskem, identifikačními přístroji a vestavěnou databází.
In-situ analýza obsahu kyslíku
Pronikání vzduchu do hořákových systémů a do rekuperace výparů organických rozpouštědel je nebezpečné a jeho úroveň je třeba udržovat pod kritickou mezí. K tomu se často využívá ředění odpadních plynů inertním plynem.

Analyzátory METTLER TOLEDO s technologií nastavitelného diodového laseru umožňují spolehlivé in-situ měření množství kyslíku, které pomáhá udržovat bezpečnou hladinu kyslíku vždy a za všech okolností.
Výroba
Systémy pro kontrolu dávkování
Dávkovací terminál IND780 optimalizuje dávkování stabilním a přesným přenosem materiálů, snižuje množství odpadu na minimum a zvyšuje kvalitu dávek.

Kontrola tolerancí, identifikace materiálů prostřednictvím čárového kódu a uživatelské pokyny pomáhají bezpečně provést obsluhu celým procesem dávkování.
Stolní, přenosné
a kompaktní váhy

Ucelený sortiment standardních vah s širokou nabídkou můstků různých velikostí, které lze snadno začlenit do různých systémů a strojních zařízení.

V naší nabídce najdete aplikace od jednoduchého vážení, počítání kusů a recepturování až po statické kontrolní vážení. K dispozici jsou samostatné modely určené do suchého, mokrého a výbušného prostředí.
Váhové terminály
Váhové terminály se používají v nejrůznějších průmyslových aplikacích, od základního vážení po komplexní procesy obsahující ovládací systémy, podnikové sítě a další periferní přístroje.

Nabízíme různé technologie displejů, které jsou zárukou nejlepší možné čitelnosti v konkrétním prostředí.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy jsou určeny k přesnému vážení v suchém prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu a v provozech s požadavkem na vysoké vytížení a vysokou hygienickou úroveň váhy.

K dispozici je široká nabídka standardních tvarů, velikostí a materiálů i doplňků pro zajištění mobility váhy. Na objednávku zajistíme i výrobu individuálních modelů pro specifické požadavky konkrétních procesů.
Váhové moduly
pro nádrže a reaktory

Kapaliny, práškové materiály, pevné látky i plyny se ukládají a zpracovávají v různých typech nádob.

Gravimetrická kontrola množství náplně představuje spolehlivou metodu měření zásob agresivních a horkých materiálů i materiálů bez schopnosti samonivelace. Nabízíme řešení pro řízení zásob, zajišťování stabilní kvality výroby a eliminaci odpadu.
Vysoce přesné vážení
pro automatizaci

Váhové moduly s technologií kompenzace elektromagnetické síly nabízejí nejvyšší úroveň linearity, opakovatelnosti a rychlosti.

Jsou plně přizpůsobené potřebám výrobců strojního vybavení a umožňují snadnou mechanickou i elektrickou integraci. Jejich dlouhodobě prověřená odolnost je zárukou spolehlivého provozu v náročném průmyslovém prostředí.
Měření pH
v reaktorech

V různých fázích syntézy, organické i anorganické, představuje pH často parametr zásadní důležitosti. pH senzory METTLER TOLEDO se vyznačují robustností a jsou navrženy tak, aby dlouhodobě poskytovaly spolehlivé výsledky v nejrůznějších procesních podmínkách.
Inteligentní správa senzorů
Technologie METTLER TOLEDO Intelligent Sensor Management (Inteligentní správa senzorů; ISM) je platforma pro procesní analyzátory, která využívá schopnosti inteligentních senzorů ke zvyšování spolehlivosti systémů, bezpečnosti procesů a snižování nákladů a úsilí vynakládaných na údržbu.

Technologie ISM poskytuje vyšší produktivitu při současném snížení provozních nákladů v systémech pro měření pH, ORP, konduktivity, DO a kyslíku v plynné fázi.
Procesní analytika
Široký sortiment in-line měřicích systémů pro účinné sledování a kontrolu výroby, čištění zařízení v místě jejich použití a úpravu vody.

Spolehlivé senzory, převodníky a instalační kazety pro měření pH, O2, rozpuštěného CO2, zákalu, barvy a konduktivity.
Rentabilní plnění
Terminály pro plnění barelů a plynových lahví
Manuální a automatické plnění barelů a plynových lahví vyžaduje vysokou míru přesnosti.

Nezáleží na tom, zda je váha provozována samostatně, nebo je součástí složitého systému: váha musí vždy umožňovat rychlé a přesné dosažení nastavené cílové hmotnosti. Naše řešení disponují veškerou potřebnou certifikací metrologických úřadů i certifikací k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Stolní, přenosné a kompaktní váhy
Ucelený sortiment standardních vah s širokou nabídkou můstků různých velikostí, které lze snadno začlenit do různých systémů a strojních zařízení.

V naší nabídce najdete aplikace od jednoduchého vážení, počítání kusů a recepturování až po statické kontrolní vážení. K dispozici jsou samostatné modely určené do suchého, mokrého a výbušného prostředí.
Váhové moduly pro individuální provedení vah
Přesné váhové moduly umožňují dosahovat vysokou přesnost vážení. Usnadňují mechanickou integraci do strojních zařízení a systémů a chrání snímač. Jejich jedinečné vlastnosti jsou zárukou bezpečné instalace.

Nabízíme i jednoduché snímače, které lze přímo zabudovat do strojů a přístrojů. Specifické příslušenství zajišťuje správné zatěžování snímače, který tak dosahuje požadovanou přesnost.
Vysoce přesné plnění
vialek a stříkaček

Váhové moduly s technologií kompenzace elektromagnetické síly nabízejí nejvyšší úroveň linearity, opakovatelnosti a rychlosti.

Jsou plně přizpůsobené potřebám výrobců strojního vybavení a umožňují snadnou mechanickou i elektrickou integraci. Jejich dlouhodobě prověřená odolnost je zárukou spolehlivého provozu v náročném průmyslovém prostředí.
Detekce cizorodých částic
Ať se rozhodnete pro detekci kovů nebo pro rentgenovou kontrolní technologii, systémy Safeline pro detekci kontaminantů vám pomohou zajistit maximální bezpečnost vašich výrobků.

Rentgenové kontrolní systémy dokáží navíc vykonávat i řadu dalších kontrolních úkonů in-line s cílem zajistit integritu výrobku i obalu. Společně jsou pak zárukou špičkové kvality výrobků.
Dynamické kontrolní vážení
Spojení automatické kontroly množství náplně a technologie úpravy nastavení plnicího stroje v reálném čase je zárukou konzistentního plnění obalů. Vaše zboží tak bude vždy vyhovovat zákonným požadavkům a podmínkám průmyslových norem.

Díky integraci s dalšími zařízeními, například kamerami, skenery, detektory kovů a rentgenovými přístroji, se z kontrolních vah stává vysoce výkonné kontrolní řešení.
Podniková kontrola kvality
Dynamické kontrolní vážení
Spojení automatické kontroly množství náplně a technologie úpravy nastavení plnicího stroje v reálném čase je zárukou konzistentního plnění obalů. Vaše zboží tak bude vždy vyhovovat zákonným požadavkům a podmínkám průmyslových norem.

Díky integraci s dalšími zařízeními, například kamerami, skenery, detektory kovů a rentgenovými přístroji, se z kontrolních vah stává vysoce výkonné kontrolní řešení.
Stolní, přenosné a kompaktní váhy
Když přijde řeč na manuální kontrolní vážení a kontrolu jakosti, stávají se rychlost, průchodnost procesů a kvalita důležitým tématem.

Naše přenosné a stolní váhy pomáhají zvyšovat efektivitu a přesnost postupů a současně snižují počet chyb na straně obsluhy.
Kontrola kompletnosti vialek a stříkaček
Váhové moduly s technologií kompenzace elektromagnetické síly nabízejí nejvyšší úroveň linearity, opakovatelnosti a rychlosti.

Jsou plně přizpůsobené potřebám výrobců strojního vybavení a umožňují snadnou mechanickou i elektrickou integraci. Jejich dlouhodobě prověřená odolnost je zárukou spolehlivého provozu v náročném průmyslovém prostředí.
Detekce kovů
Detektory kovů s maximální citlivostí a spolehlivým provozem on-line k zajištění shody s požadavky HACCP, FDA, GMP, BRC a IFS.
Detekce cizorodých částic
Ať se rozhodnete pro detekci kovů nebo pro rentgenovou kontrolní technologii, systémy Safeline pro detekci kontaminantů vám pomohou zajistit maximální bezpečnost vašich výrobků.

Rentgenové kontrolní systémy dokáží navíc vykonávat i řadu dalších kontrolních úkonů in-line s cílem zajistit integritu výrobku i obalu. Společně jsou pak zárukou špičkové kvality výrobků.
Balení a expedice
Váhové terminály
Váhové terminály se používají v nejrůznějších průmyslových aplikacích, od základního vážení po komplexní procesy obsahující ovládací systémy, podnikové sítě a další periferní přístroje.

Nabízíme různé technologie displejů, které jsou zárukou nejlepší možné čitelnosti v konkrétním prostředí.
Stolní, přenosné a kompaktní váhy
Ucelený sortiment standardních vah s širokou nabídkou můstků různých velikostí, které lze snadno začlenit do různých systémů a strojních zařízení.

V naší nabídce najdete aplikace od jednoduchého vážení, počítání kusů a recepturování až po statické kontrolní vážení. K dispozici jsou samostatné modely určené do suchého, mokrého a výbušného prostředí.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy jsou určeny k přesnému vážení v suchém prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu a v provozech s požadavkem na vysoké vytížení a vysokou hygienickou úroveň váhy.

K dispozici je široká nabídka standardních tvarů, velikostí a materiálů i doplňků pro zajištění mobility váhy. Na objednávku zajistíme i výrobu individuálních modelů pro specifické požadavky konkrétních procesů.
Váhové moduly a snímače
Přesné váhové moduly umožňují dosahovat vysokou přesnost vážení. Usnadňují mechanickou integraci do strojních zařízení a systémů a chrání snímač. Jejich jedinečné vlastnosti jsou zárukou bezpečné instalace.

Nabízíme i jednoduché snímače, které lze přímo zabudovat do strojů a přístrojů. Specifické příslušenství zajišťuje správné zatěžování snímače, který tak dosahuje požadovanou přesnost.
Snímače pro silniční váhy
Vážení nákladních vozidel je často základním předpokladem výkonu a ziskového chodu společnosti. Naše výkonné přístroje a rozsáhlé služby vám pomohou splnit veškeré cíle, které si kladete v oblasti vážení i samotného chodu společnosti.

Přesnost a spolehlivost našich systémů ochrání váš podnik, a to i v nejnáročnějších prostředích.
Měření rozměrů palet a balíků
Údaje jako rozměry, hmotnost a identifikace jsou základem každé faktury a musí být vždy správné. Naše řešení Cargoscan™ pro měření rozměrů palet a balíků nabízejí vysoký výkon a dlouhou životnost.

Všechna řešení jsou schválena Úřadem pro míry a váhy a zaručují maximální ochranu výnosů a jistou důvěru zákazníka.
Vážení beden
Automatizovaná kontrola kompletnosti. Kontrola kompletnosti dodávek před expedicí je důležitou součástí výstupní kontroly.

Naše chytrá řešení pro vážení beden umožňují poslední kontrolu před expedicí zásilek k zákazníkům a pomáhají zajistit kompletnost dodávek.
Prodej potravin
Tisk cenovek
Profesionální funkce – výhodná cena. Pultové váhy a terminály řady bPro.
Obalový systém
Velkoobjemové balení čerstvého zboží – stanice pro ruční označování a automatizované systémy
Baličky
Systémy pro balení, vážení a označování – od stanic pro ruční balení po plně automatizovaná řešení
Pultové váhy
Tlačítkové váhy a počítačové váhy s dotykovým displejem pro inteligentní řešení v odděleních s čerstvým zbožím
Samoobslužné váhy
Tlačítkové váhy a počítačové váhy s dotykovým displejem pro snadné samoobslužné vážení
Váhopokladny
Integrovaná řešení pro vážení a odbavování zákazníků v pokladní zóně
Základní váhy
Kompaktní váhy s funkcí výpočtu ceny, s tiskárnou i bez tiskárny. Jednoduché, pohodlné, mobilní
1
Hledáte ucelené řešení?
Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás. Obratem vám odpovíme.
2
Součásti pro strojní konstruktéry
a systémové technology
Společnost METTLER TOLEDO vyrábí a dodává součásti, které lze snadno integrovat do strojů i tovární infrastruktury a které zvyšují produktivitu a kvalitu a současně snižují provozní náklady. Pokud se zabýváte výrobou diskrétních strojů, zpracovatelských nebo balicích strojů, vždy pro Vás máme součásti, které výborně doplní Váš systém. Mezi těmito součástmi mimo jiné najdete:
  • pH, CO2, O2 senzory a senzory pro další důležitá měření
  • Silniční a železniční váhy
  • Velmi přesné průmyslové váhové senzory
  • Velmi odolné váhové moduly, snímače a váhy
  • Systémy detekce kovů a optické systémy
  • Váhové systémy a systémy pro měření rozměrů


Stáhněte si brožuru „Kompetence v oblasti automatizace“
Celosvětové zastoupení
Obchodní a servisní organizace
Díky našemu zastoupení ve většině průmyslových zemí a síti pečlivě vybraných partnerů v ostatních regionech dokážeme snadno plnit požadavky zákazníků na celém světě. Za všechny aspekty prodeje, servisu a podpory zodpovídají naše obchodní organizace a partneři, kteří se zaměřují na příslušnou zeměpisnou oblast. Více než 5 000 důkladně vyškolených odborníků na prodej a servis vám kdykoli a kdekoli ochotně pomůže s vašimi požadavky.

METTLER TOLEDO Service
Upřesněte svůj výběr
v rámci strojírenství a výroby přístrojů a vybavení
Žádost o další informace
Systémy a vybavení pro řízení procesů 3 Výroba fermentačních zařízení a bioreaktorů Vybavení pro vodní systémy
 
Ostatní systémy pro úpravu kapalin
 
Strojní vybavení pro výrobu a montáž
Strojní vybavení pro výrobu balicích a plnicích zařízení
 
Strojní vybavení pro přepravu a logistikuLaboratorní a lékařské přístroje
 
Součásti pro automatizaci
 
 
Shoda s předpisy, návaznost, stabilní kvalita a spolehlivost naměřených dat: to jsou nejdůležitější hlediska provozu. Řešení METTLER TOLEDO jsou určena pro automatizaci vývoje léčiv, účinný vývoj chemických procesů, automatizaci výrobních postupů. Jejich součástí jsou služby s vysokou přidanou hodnotou, které zajišťují shodu s národními předpisy a stabilní a přesná data z měření.
45