Hướng dẫn chính xác: Các gợi ý và mẹo để cải thiện độ chính xác - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Guide

Hướng dẫn chính xác: Các gợi ý và mẹo để cải thiện độ chính xác

Guide

Trong DO và đo pH

Hướng dẫn chính xác cho cảm biến pH và DO
Hướng dẫn chính xác cho cảm biến pH và DO

Chất lượng và hiệu quả cao của sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất là những mục tiêu chính trong sản xuất dược phẩm.

Để đạt được mục đích này, quy trình sản xuất phải ổn định, có thể dự báo và hoạt động liên tục ở mức mục tiêu của việc thực hiện.

Phân tích quy trình sử dụng bộ cảm biến trong dòng đóng một vai trò chính trong việc giám sát sản xuất để đảm bảo các điều kiện quy trình yêu cầu luôn được đáp ứng. Rõ ràng, độ tin cậy của dữ liệu từ các cảm biến tương quan với độ chính xác đo cảm biến.

Độ chính xác không hoàn toàn phụ thuộc vào việc sử dụng các cảm biến chất lượng cao. Làm thế nào bảo trì và hiệu chuẩn cảm biến được thực hiện đáng kể ảnh hưởng đến khả năng đo của một đầu dò đáng tin cậy. Trong quá trình lên men hoặc nuôi cấy tế bào, đảm bảo rằng các cảm biến sẽ đưa ra các phép đo đáng tin cậy trong suốt một đợt là đặc biệt quan trọng.

Hướng dẫn này bao gồm các quy trình vận hành tốt và bao gồm các lời khuyên để duy trì bộ cảm biến độ pH và oxy hoà tan (DO) để đảm bảo độ tin cậy cao trong mọi thời điểm.