Ứng dụng và kiểm soát ozon đối với nước dược phẩm | Mettler Toledo
White Paper

Ứng dụng và kiểm soát ozon đối với nước dược phẩm

White Paper
White Paper: Ozone Application and Control
White Paper: Ozone Application and Control

Ozon hòa tan là chất khử trùng hiệu quả cho với các hệ thống nước dùng trong sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Để bảo đảm nồng độ ozon đáp ứng các yêu cầu trong quá trình khử trùng cũng như trong vận hành thông thường, thiết bị kiểm soát ozon đóng vai trò quyết định. Mettler-Toledo Thornton mang đến các giải pháp đo ozon đáng tin cậy với hàng loạt các nền tảng thiết bị chuyên dụng và thuận tiện, đáp ứng yêu cầu của từng hệ thống riêng biệt.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.