Hệ thống đo nhiệt lượng phản ứng dùng cho đảm bảo an toàn, phát triển và mở rộng quy mô quá trình - Reaction Calorimeters - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Hệ thống đo nhiệt lượng phản ứng dùng cho đảm bảo an toàn, phát triển và mở rộng quy mô quá trình

Hệ thống đo nhiệt lượng phản ứng dùng cho đảm bảo an toàn, phát triển và mở rộng quy mô quá trình

Đo nhiệt lượng phản ứng từ nghiên cứu đến sản xuất

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Reaction Calorimetry

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Calorimetry Type
Dimensions (WxDxH)
Precision Heat Transfer
Accuracy and Precision Specific Heat
Accuracy Heat Flow
Material No.: 304057991
Xem chi tiết
Calorimetry TypeHeat Flow
Precision Heat TransferTypically <± 1.5 %
Accuracy and Precision Specific HeatTypically <± 5 to 8%
Accuracy Heat FlowIsothermal conditions: ± 1 % to 2 %; Non-isothermal conditions: ± 3 % to 8 %; Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
Material No.: 30090574
Xem chi tiết
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)33 cm x 36 cm x 28 cm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-12%
Accuracy Heat FlowNon-isothermal conditions: ± 5 % to 10%
Material No.: 30064130
Xem chi tiết
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (DxH)43 cm x 78 cm
Precision Heat TransferTypically +/- 3%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-10%
Accuracy Heat FlowNon-isothermal conditions: ± 5 % to 10%
Comparison

Dịch vụ

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Reaction Calorimetry

Transfer Chemical Reactions With Reaction Calorimetry

Why Reaction Calorimetry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.