Optimax 1001 HFCal | METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

OptiMax Starter Kit and HFCal

Material No.: 511628301

optimax pg thumbnail
Gọi để được báo giá
Các thông số - OptiMax Starter Kit and HFCal
Trọng lượng
35 kg
Thể tích Vận hành
60 mL – 1.000 mL
Kích thước (CxCxC)
78 cm x 39 cm x 42 cm
Giới hạn nhiệt độ
-40 °C – 180 °C
Chiếu đèn Phía sau / Phía Trước
Precision Heat Transfer
Typically +/- 3%
Accuracy and Precision Specific Heat
Typically +/-10%
Accuracy Heat Flow
Isothermal conditions: ± 3 % to 5 %
Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
Non-isothermal conditions: ± 5 % to 10%
Calorimetry Type
Heat Flow
Vật liệu
Chế độ Nhiệt độ
Gia nhiệt / Làm lạnh
Bộ ổn nhiệt Trạng thái Rắn
Yêu cầu Nguồn điện
Mã đặt hàng
511628301

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

ParticleTrack G400
ParticleTrack G400 with FBRM Technology is a probe-based instrument that is inserted directly into laboratory reactors to track changing particle size...
Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  
Các nhà hóa học hữu cơ và các nhà khoa học nỗ lực để cải thiện nghiên cứu và phát triển các hợp chất hóa học, sự biến đổi và quy trình hóa học tổng hợ...

Hướng dẫn lắp đặt

Phần mềm

iControl Software
Comprehend the chemical reaction in detail. Draw the right conclusions from each experiment by combining reactor data.
iC data center
iC Data Center is a powerful tool that improves productivity for the researcher while facilitating knowledge management for the organization.

Ứng dụng

Truyền nhiệt và Mở rộng quá trình
Mở rộng quy mô một quá trình hóa học từ phòng thí nghiệm sang sản xuất chỉ mang lại kết quả hữu ích khi hệ số truyền nhiệt chính xác. Nếu nhiệt trở và...
An toàn quy trình
Phát hiện Nguy cơ Nhiệt Sớm và Thiết kế An toàn cho Quy trình Hóa học
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất

Thông tin sản phẩm mở rộng

Phụ tùng

Specifications

Thermostat 
HeatingElectrical
CoolingPeltier
Cooling Performance0°C   35 W 
20°C 65 W
40°C   95 W
Temperature Range-40°C to 180°C (jacket temperature)
Control Modesisothermal and isoperibolic, constant or ramp, reflux, distillation & crystallization
Stirring30 rpm to 1200 rpm
DimensionsThermostat: 388 mm x 414 mm x 539 mm
Power Supply100 V to 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz, 1300 VA
OperationiControl software for calorimetric applications
Graphical touchscreen and/or iControl Software
 
  
Reactors 
TypeSingle piece or two piece (with bottom drain valve)
Volume1000 mL
Pressure50 mbar to 1 bar
MaterialDuran® glass
StirrerPitch-blade (glass, Alloy 22)
Anchor (glass, Alloy 22)
Half-moon (PTFE for single piece reactor)
  
Calorimetry 
TypeHeat Flow
Calibration HeaterMax. 20 W
Precision Heat TransferTypically ± 3%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically ± 10%
Accuracy Heat FlowTypically ± 3% to 5%, under isothermal conditions
Typically ± 5% to 10%, under non-isothermal conditions
Sensitivity≤0.1 W measured as standard deviation of qr under steady state conditions.
Peak-to-peak noise is ≤ approximately 0.4 W.
  
HFCal Module 
Power and Data InterfaceDirect connection to CAN interface of standard OptiMax,
no additional power supply or PC connection required
Data LoggingVia iControl Software
Dimensions120 mm x 40 mm x 170 mm
  
SoftwareiControl 5.2 or higher required, HFCal license

Hàng tiêu hao

Nhận Báo giá
OptiMax Starter Kit and HFCal