Hiệu chuẩn và Kỹ thuật pipet - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
White Paper

Hiệu chuẩn và Kỹ thuật pipet

White Paper

Việc hiệu chuẩn pipet và tuân thủ cẩn thận các quy trình đối với pipet sẽ mang lại kết quả lặp lại trong phòng thí nghiệm.

Các lý thuyết khoa học gần đây không ngừng nhấn mạnh rằng pipet và kỹ thuật pipet tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một thí nghiệm. Đánh giá này chủ yếu là những thông tin từ các tác phẩm nghiên cứu hệ gen và protein được xuất bản trong những năm gần đây.i Đánh giá này đưa ra các ví dụ về rủi ro do không chú trọng công tác hiệu chuẩn và kỹ thuật, và bao gồm các quy trình pha trộn mẫu cũng như tiêu chuẩn hiệu chuẩn được khuyến nghị.

Khi công tác hiệu chuẩn pipet và kỹ thuật người dùng được chú trọng, các bất thường phát sinh do máy móc và con người được giảm đi đáng kể. 

Tải trang trắng về hiệu chuẩn và kỹ thuật pipet và bắt đầu giảm lỗi thường gặp khi lấy mẫu bằng pipet đồng thời tăng độ chính xác trong phòng thí nghiệm ngay bây giờ.

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.