High-throughput Pipetting - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  High-throughput Pipetting

  BenchSmart™ 96 Speeds Your Workflow

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

  Fast, accurate and efficient, Liquidator™ 96 is designed to speed high-throughput application workflows, without complicated programming or dedicated technician time.

  Hãy trải nghiệm độ chính xác của quy trình tự động hóa kết hợp với tốc độ và khả năng linh hoạt của một hệ thống thủ công.
  Ba khoảng dung tích
  Ba đầu hoán đổi giúp đạt hiệu quả đa năng: 0,5-20 µL, 5-200 µL và 100-1000 µL.
  Điều khiển bằng màn hình cảm ứng
  Tích hợp màn hình cảm ứng và các menu đồ họa rất trực quan, BenchSmart 96 cần rất ít hoạt động đào tạo – nếu cần
  Tính năng tự động hóa
  Các chế độ cài sẵn bao gồm Cơ bản, Nâng cao, Đa pha chế, Pha loãng, Đảo ngược, Xếp dung tích theo chuỗi, Pha trộn và Tự đo khoảng cách.
  Điều khiển thủ công
  Người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn về tốc độ chuyển động, vị trí các đầu mút trên khuôn in và trình tự lấp đầy khuôn in.
  Bốn khay
  Đơn giản hóa và tăng tốc quy trình hoạt động bằng cách giảm bớt - nếu chưa loại bỏ - nhu cầu hoán đổi các đầu mút và bể chứa.
  Dấu chân nhỏ
  BenchSmart chiếm rất ít không gian bàn máy
  Hệ Thống Trộn Mẫu Bán Tự Động BenchSmart™ 96
  Hãy để tốc độ và sự đơn giản của Liquidator 96 hoàn thành công việc cho các ứng dụng 96 và 384 giếng.
  Hai khoảng dung tích
  Các mẫu 0.5-20 µL và 5-200 µL cho phép hút với độ chính xác cao.
  Làm đầy 96 giếng cùng lúc
  Nhanh và hầu như loại trừ toàn bộ rủi ro bỏ qua hoặc lặp lại các giếng.
  Khả năng lặp lại cao
  Tính đồng nhất giữa các kênh cho các dữ liệu phân tích chất lượng cao.
  Simple
  Không cần lập trình, đào tạo trước và thậm chí không cần đến điện!
  Đã được chứng minh
  Tăng tốc các thí nghiệm như ELISA và qPCR mà không làm giảm chất lượng dữ liệu.
  Đáng Tin Cậy và Giá Cả Phải Chăng
  Sản xuất với chất lượng cực cao và theo tiêu chuẩn.
  Hệ thống pipet thủ công Liquidator™ 96
  Available SBS-format reservoirs, accessories and adjustment posts to speed throughput.
  High Throughput Pipetting Accessories
  Rainin BioClean LTS tips for great accuracy, precision and speedy throughput
  Stacked and racked tips
  Available in 20uL, 200uL and 1000uL volumes
  LiteTouch System LTS
  Great channel to channel consistency and precision
  Many options
  From normal tip to filtered and pre-sterile tip formats
  High-throughput LTS tips
  Hệ Thống Trộn Mẫu Bán Tự Động BenchSmart™ 96

  Hãy trải nghiệm độ chính xác của quy trình tự động hóa kết hợp với tốc độ và khả năng linh hoạt của một hệ thống thủ công.

  Ba khoảng dung tích
  Ba đầu hoán đổi giúp đạt hiệu quả đa năng: 0,5-20 µL, 5-200 µL và 100-1000 µL.
  Điều khiển bằng màn hình cảm ứng
  Tích hợp màn hình cảm ứng và các menu đồ họa rất trực quan, BenchSmart 96 cần rất ít hoạt động đào tạo – nếu cần
  Tính năng tự động hóa
  Các chế độ cài sẵn bao gồm Cơ bản, Nâng cao, Đa pha chế, Pha loãng, Đảo ngược, Xếp dung tích theo chuỗi, Pha trộn và Tự đo khoảng cách.
  Điều khiển thủ công
  Người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn về tốc độ chuyển động, vị trí các đầu mút trên khuôn in và trình tự lấp đầy khuôn in.
  Bốn khay
  Đơn giản hóa và tăng tốc quy trình hoạt động bằng cách giảm bớt - nếu chưa loại bỏ - nhu cầu hoán đổi các đầu mút và bể chứa.
  Dấu chân nhỏ
  BenchSmart chiếm rất ít không gian bàn máy
  Hệ thống pipet thủ công Liquidator™ 96

  Hãy để tốc độ và sự đơn giản của Liquidator 96 hoàn thành công việc cho các ứng dụng 96 và 384 giếng.

  Hai khoảng dung tích
  Các mẫu 0.5-20 µL và 5-200 µL cho phép hút với độ chính xác cao.
  Làm đầy 96 giếng cùng lúc
  Nhanh và hầu như loại trừ toàn bộ rủi ro bỏ qua hoặc lặp lại các giếng.
  Khả năng lặp lại cao
  Tính đồng nhất giữa các kênh cho các dữ liệu phân tích chất lượng cao.
  Simple
  Không cần lập trình, đào tạo trước và thậm chí không cần đến điện!
  Đã được chứng minh
  Tăng tốc các thí nghiệm như ELISA và qPCR mà không làm giảm chất lượng dữ liệu.
  Đáng Tin Cậy và Giá Cả Phải Chăng
  Sản xuất với chất lượng cực cao và theo tiêu chuẩn.
  High Throughput Pipetting Accessories

  Available SBS-format reservoirs, accessories and adjustment posts to speed throughput.

  High-throughput LTS tips

  Rainin BioClean LTS tips for great accuracy, precision and speedy throughput

  Stacked and racked tips
  Available in 20uL, 200uL and 1000uL volumes
  LiteTouch System LTS
  Great channel to channel consistency and precision
  Many options
  From normal tip to filtered and pre-sterile tip formats

  Dịch vụ

  Expert Service – Tailored to Fit Your Pipetting Needs

  METTLER TOLEDO supports and services your pipettes through their entire life-cycle, from good pipetting techniques to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
  Tuân thủ
  Hiệu chỉnh và Chất lượng
  Chuyên gia
  Đào tạo và Tư vấn

  Ấn phẩm

  • Nghiên cứu tình huống
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.