Giảm thiểu chi phí, lỗi và các rủi ro sức khỏe một cách hiệu quả - METTLER TOLEDO
White Paper

Giảm thiểu chi phí, lỗi và các rủi ro sức khỏe một cách hiệu quả

White Paper

Các lỗi xảy ra hàng ngày trong phòng thí nghiệm như dữ liệu qPCR không thể sao chép, các đỉnh trình tự bị chứng minh là tạo tác, hoặc thí nghiệm enzym 96-giếng lặp lại do lỗi thao tác pipet. Về lâu dài, các lỗi này sẽ dẫn đến chi phí đáng kể. Tuy nhiên, có thể tránh được hầu hết các sai sót trên nếu thao tác với pipet được hiểu rõ như một quy trình toàn diện với nhiều thành phần. 

GPP (Thực hành pipet tốt) trình bày một cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống để tối ưu hóa độ chính xác và độ lặp lại của pipet.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.