Quản lý Pipet - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Quản lý Pipet

Quản lý Pipet

Kiểm soát pipet bằng SmartStand và Phần mềm EasyDirect.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Phần mềm quản lý pipet PipetteX của Rainin được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý và theo dõi việc sử dụng pipet.
Đơn giản hóa việc bảo trì
Ngoài việc cho biết pipet nào sắp đến hạn bảo trì hoặc hiệu chuẩn, PipetteX còn chuẩn bị và in các mẫu phiếu bảo trì.
Quản lý nhiều phòng thí nghiệm
Cài đặt PipetteX như một máy chủ để liên kết SmartStands ở các phòng thí nghiệm khác nhau với cơ sở dữ liệu trung tâm.
Thực hiện các kiểm tra nhanh
Sử dụng các buổi kiểm tra hiệu năng định kỳ để xác định các pipet gặp trục trặc trong khoảng thời gian giữa các lần bảo trì.
Tối ưu hóa chương trình bảo trì
Sắp xếp việc bảo trì hoặc hiệu chuẩn sao cho không ảnh hưởng đến khối lượng và thời hạn công việc tại phòng thí nghiệm.
quản lý pipet
quản lý pipet

Phần mềm quản lý pipet PipetteX của Rainin được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý và theo dõi việc sử dụng pipet.