Quản lý Pipet - Tổng quan - METTLER TOLEDO

  Quản lý Pipet

  Kiểm soát pipet bằng SmartStand và Phần mềm EasyDirect.

  Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
  Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất bằng phần mềm quản lý pipet EasyDirect. Bạn sẽ biết pipet nào cần bảo dưỡng và hiệu chuẩn trong tháng, quý hoặc năm tới.
  Đơn giản hóa quy trình bảo dưỡng
  Ngoài việc cho biết pipet nào sắp đến hạn bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn, EasyDirect còn chuẩn bị và in các mẫu phiếu bảo dưỡng.
  Quản lý nhiều phòng thí nghiệm
  Cài đặt EasyDirect như một máy chủ để liên kết SmartStand ở các phòng thí nghiệm khác nhau với cơ sở dữ liệu trung tâm.
  Thực hiện các cuộc kiểm tra nhanh
  Sử dụng các buổi kiểm tra hiệu năng định kỳ để xác định các pipet gặp trục trặc trong khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng.
  Tối ưu hóa chương trình bảo dưỡng
  Sắp xếp việc bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn sao cho không ảnh hưởng đến khối lượng công việc và thời hạn tại phòng thí nghiệm.
  Quản lý tài sản pipet với EasyDirect™
  Quản lý tài sản pipet với EasyDirect™

  Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất bằng phần mềm quản lý pipet EasyDirect. Bạn sẽ biết pipet nào cần bảo dưỡng và hiệu chuẩn trong tháng, quý hoặc năm tới.

  Đơn giản hóa quy trình bảo dưỡng
  Ngoài việc cho biết pipet nào sắp đến hạn bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn, EasyDirect còn chuẩn bị và in các mẫu phiếu bảo dưỡng.
  Quản lý nhiều phòng thí nghiệm
  Cài đặt EasyDirect như một máy chủ để liên kết SmartStand ở các phòng thí nghiệm khác nhau với cơ sở dữ liệu trung tâm.
  Thực hiện các cuộc kiểm tra nhanh
  Sử dụng các buổi kiểm tra hiệu năng định kỳ để xác định các pipet gặp trục trặc trong khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng.
  Tối ưu hóa chương trình bảo dưỡng
  Sắp xếp việc bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn sao cho không ảnh hưởng đến khối lượng công việc và thời hạn tại phòng thí nghiệm.

  Dịch vụ

  Expert Service – Tailored to Fit Your Pipetting Needs

  METTLER TOLEDO supports and services your pipettes through their entire life-cycle, from good pipetting techniques to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

  Nhanh chóng
  Hỗ trợ và sửa chữa
  Hiệu suất
  Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
  Tuân thủ
  Hiệu chỉnh và Chất lượng
  Chuyên gia
  Đào tạo và Tư vấn
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.