Thao tác dùng pipet - METTLER TOLEDO
 
Menu
White Paper

Thao tác dùng pipet

White Paper

Thao tác dùng pipet Nắm rõ thao tác dùng pipet để giảm rủi ro

Có thể tránh những tổn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại bằng cách nắm rõ lực và lựa chọn khi sử dụng pipet.

Lấy mẫu bằng pipet là một hoạt động cần dùng sức và lặp đi lặp lại, và việc lấy mẫu bằng pipet rất dễ dẫn đến tổn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại (RSI). Trong thực tế, việc lấy mẫu bằng pipet chỉ hơn một giờ một ngày trong suốt một năm là đủ để đặt bạn vào rủi ro và những rủi ro có xu hướng tăng theo khối lượng công việc và tuổi tác.

Rainin đi tiên phong trong sự phát triển pipet giúp giảm sức lực cần thiết ở mỗi bước trong chu trình lấy mẫu bằng pipet. Khi biết những điều kiện đặt ra hoặc làm tăng rủi ro cho bạn, bạn nên tìm một tư thế tốt hơn để giảm thiểu hoặc loại bỏ chúng.

Tải trang trắng về Thao tác lấy mẫu bằng pipet và tìm hiểu cách giúp hạn chế rủi ro khi phải lấy mẫu bằng pipet lặp đi lặp lại.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.