Đầu hút Rainin BioClean - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
White Paper

Đầu hút Rainin BioClean

White Paper

Chứng nhận Không Tạp chất

Độ chính xác của pipet chỉ hữu ích khi đầu hút pipet được đảm bảo không làm nhiễm tạp chất sinh học và hóa học vào mẫu.

Các điều kiện phản ứng và kết quả thí nghiệm có thể bị ảnh hưởng xấu bởi các tạp chất hữu cơ và vô cơ vô tình bị đưa vào mẫu lỏng qua đầu hút pipet không được chứng nhận. Những tạp chất này có thể là thành phần trong một số hỗn hợp nhựa đầu hút, hoăc chúng có thể dính vào đầu hút trong bất kỳ giai đoạn nào của việc đúc đầu hút và đóng gói trong môi trường phòng không sạch. Tạp chất có thể gây ra ảnh hưởng xấu, không thể dự đoán đến hoạt động và tuổi thọ của enzym, tương tác phân tử, phân tích quang phổ và sắc ký, v.v.  

Được sản xuất dưới điều kiện phòng sạch 100K, các đầu hút Rainin BioClean được kiểm tra thường xuyên, nghiêm ngặt bởi phòng thí nghiệm nội bộ và bên ngoài để cung cấp độ tin cậy 100% trong kết quả thu được từ việc sử dụng.

Tải trang trắng Đầu hút Rainin BioClean và tìm hiểu làm cách nào Đầu hút BioClean được đảm bảo không có các thành phần hoạt tính sinh học và tạp chất bên ngoài.

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.