Phê duyệt, kiểm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm - Tải miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Phê duyệt, kiểm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm - Tải miễn phí

White Paper

Tổng quan về thuật ngữ và yêu cầu quy trình

Phê duyệt, thẩm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm
Phê duyệt, thẩm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm

Trang trắng này đưa ra hướng dẫn về các quy trình cần thiết để phê duyệt, kiểm định và giám sát hiệu suất định kỳ cho thiết bị kiểm tra sản phẩm trong hệ thống. Nó chủ yếu nhắm đến các Bộ phận quản lý chất lượng và Bộ phận quản lý sản xuất trong các nhà máy sản xuất thực phẩm, ngoài ra các nhà máy sản xuất thuộc ngành công nghiệp khác cũng có thể áp dụng.

Các thuật ngữ phê duyệt, kiểm định, và giám sát hiệu suất định kỳ thường được sử dụng thay thế cho nhau, dẫn đến sự nhầm lẫn trong tổ chức và giữa các ngành công nghiệp vì mọi người hiểu và sử dụng chúng theo cách thức khác nhau. Trên thực tế, mỗi thuật ngữ là một quy trình phân biệt, có mục đích và vai trò rõ ràng cho các thời điểm khác nhau trong vòng đời thiết bị. Điều quan trọng là hiểu mục đích của mỗi quy trình để đảm bảo rằng việc phê duyệt, kiểm định và các kiểm tra giám sát hiệu suất định kỳ được thực hiện nhằm tuân thủ yêu cầu theo quy định; đặc biệt là khi thiết bị được chỉ định làm một Điểm Kiểm soát Tới hạn (CCP).

Trang trắng tập trung chi tiết vào các khía cạnh sau:

  • Định nghĩa thuật ngữ chính
  • Yêu cầu tuân thủ là gì?
  • Quy trình phê duyệt là gì?
  • Quy trình thẩm định là gì?
  • Quy trình giám sát hiệu suất định kỳ là gì?
  • Hỗ trợ từ nhà cung cấp

Mục cuối cùng của tài liệu được đề xuất dành cho độc giả muốn có thêm thông tin chuyên sâu hơn về các chủ đề được nêu bật trong trang trắng này.

Tải trang trắng có đầy đủ thông tin để tìm hiểu thêm

Những thay đổi gần đây về tiêu chuẩn, quy định và pháp luật đã đặt trách nhiệm an toàn thực phẩm lên vai các nhà bán lẻ và nhà sản xuất. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị có thể hỗ trợ đáng kể trong việc đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ.

Sự khởi đầu đúng đắn sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho việc tuân thủ tối đa với các tiêu chuẩn và quy định, cũng như hỗ trợ hiệu quả hoạt động. Phê duyệt ban đầu tại điểm lắp đặt giúp đảm bảo thiết bị kiểm tra sản phẩm trong quy trình làm việc đúng như kỳ vọng. Thẩm định hiệu suất định kỳ xuyên suốt vòng đời thiết bị kiểm tra sản phẩm trong hệ thống đảm bảo thiết bị hoạt động như mong đợi, đồng thời giúp tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan. Kiểm tra giám sát hiệu suất định kỳ phải được thực hiện thường xuyên để bảo đảm thiết bị trong tầm kiểm soát, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm và tránh tổn hại đến uy tín nhà sản xuất.

Điều quan trọng là hiểu sự khác biệt giữa các thuật ngữ và các quy trình liên quan. Mỗi quy trình đều rất quan trọng cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định ngành công nghiệp.

Sản phẩm có liên quan
Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri

Các Trang trắng liên quan

Quy định về nhãn mỹ phẩm tại Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc
Trang trắng này trình bày về các quy định chi phối việc dán nhãn mỹ phẩm tại các thị trường Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc và là nguồn thông ti...
Tìm hiểu các ứng dụng thử thách
Mọi sản phẩm được kiểm tra bởi máy dò kim loại đều ảnh hưởng đến khả năng dò tìm tạp chất kim loại: Loại bỏ “nhiễu từ sản phẩm” có nghĩa là thậm chí c...
Các Yêu cầu FSMA mới nhất
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu FSMA mới nhất để chuẩn bị cho Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm.
Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào?
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét việc kiểm tra bằng tia X để tuân thủ các quy định và pháp lý về an toàn thực phẩm.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.