Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào – Tải bản PDF miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào – Tải bản PDF miễn phí

White Paper

Trang trắng về các nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm tra X-quang và cách các hệ thống X-quang phát hiện tạp chất

Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào
Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào

Trang trắng này giải thích X-quang là gì, cách hệ thống X-quang hoạt động và cách chúng phát hiện tạp chất trong cả các sản phẩm rời và được đóng gói. Nó cũng xem xét đến các vấn đề phổ biến mà các nhà sản xuất phải đối mặt khi sử dụng hệ thống X-quang để phát hiện tạp chất vật lý.

Trong bối cảnh các quy định an toàn ngày càng khắt khe hơn, việc tuân thủ và khả năng truy xuất qua mỗi giai đoạn của quy trình sản xuất ngày càng trở nên quan trọng. Kiểm tra X-quang đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn bởi các nhà sản xuất của những thương hiệu nổi tiếng để phát hiện và loại bỏ tạp chất.

Trang trắng này có thể được tải miễn phí và giải thích chi tiết năm điểm sau:

  • X-quang là gì?
  • Các Nguyên tắc của Kiểm tra X-quang
  • Các tạp chất điển hình
  • Tìm thấy tạp chất trong sản phẩm và bao bì?
  • Đảm bảo tính toàn vẹn sản phẩm

Tìm kiếm tạp chất là chức năng sử dụng chính của các hệ thống kiểm tra X-quang trong sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Đảm bảo rằng các tạp chất được loại bỏ bất kể ứng dụng và loại bao bì là điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tải trang trắng có nhiều thông tin này để tìm hiểu thêm

Các hệ thống kiểm tra X-quang có thể tìm thấy tạp chất ở mỗi giai đoạn sản xuất các sản phẩm rời, số lượng lớn, được bơm, và đóng gói, nhưng sự hiệu quả của công nghệ phụ thuộc vào mật độ, độ dày và tính đồng nhất của sản phẩm.

Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của kiểm tra X-quang là giống nhau, nó là một công nghệ linh hoạt và các ứng dụng khác nhau yêu cầu các hệ thống X-quang khác nhau. Việc lựa chọn đúng hệ thống là rất quan trọng cho sự thành công của kiểm tra X-quang vì các tạp chất không thể được phát hiện trừ khi mỗi yếu tố, từ góc chùm tia đến cơ chế loại bỏ, được lựa chọn phù hợp với dây chuyền và sản phẩm. Hiểu biết về các hình thức khác nhau và sự phù hợp của chúng đối với các thách thức khác nhau trong việc phát hiện tạp chất chính là cơ sở cho thông số và việc lựa chọn hệ thống.

Các sản phẩm đi qua hệ thống kiểm tra X-quang thành công giúp nâng cao sự an tâm của nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm về chất lượng và sự an toàn sản phẩm, giúp họ tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm

  • Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)
  • Hiệp hội các Nhà bán lẻ Anh (BRC)
  • Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC 22000)
  • Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc
  • Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (IFS)

Các Trang trắng liên quan

Các Yêu cầu FSMA mới nhất
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu FSMA mới nhất để chuẩn bị cho Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm.
Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào?
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét việc kiểm tra bằng tia X để tuân thủ các quy định và pháp lý về an toàn thực phẩm.
Tác động của việc kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm
Tài liệu này nói về những tác động tiềm ẩn của kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm và nêu lý do, cách thức mà các nhà sản xuất sử dụng Tia X để kiểm...
Kiểm tra bằng tia X, không chỉ là phát hiện tạp chất
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét về Hệ thống kiểm tra bằng Tia X nhằm tuân thủ các quy định và pháp luật về an toàn th...

Giải pháp Kiểm tra X-quang

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.