OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí

White Paper

Việc tập trung vào sự hiệu quả của quy trình và tính toán Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) có thể làm nổi bật các lĩnh vực cần cải thiện cho nhà sản xuất dược phẩm.

OEE và kiểm tra sản phẩm
OEE và kiểm tra sản phẩm

Mục đích của trang trắng này là nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường OEE. Sau đó nó tiếp tục giới thiệu những cách thức mà thiết bị kiểm tra sản phẩm có thể ảnh hưởng đến OEE trong ngành dược phẩm.

Trang trắng tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Xác định và tính toán OEE
  • Dược phẩm - Những thách thức cụ thể và OEE
  • Sự cần thiết của cải thiện báo cáo

Tải trang trắng có đầy đủ thông tin để tìm hiểu thêm

Việc đo lường hiệu quả mà một sự thay đổi quy trình sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của quy trình sản xuất trở thành một phần rất quan trọng trong việc cải tiến hoặc những thay đổi khác đối với dây chuyền sản xuất. Phép đo này là một trong những cách sử dụng của Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE), một phương pháp để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả của quy trình sản xuất.

Thực hiện công việc cải thiện OEE có thể đòi hỏi đầu tư cả về thời gian lẫn tiền bạc, nhưng những lợi ích của nó thật sự đáng giá. Khi kết hợp với nhau trong một chương trình, chúng có thể giúp bạn làm việc với một nhà cung cấp thiết bị, người cam kết rằng các tính năng của hệ thống sẽ đóng góp tích cực cho OEE. Những hệ thống được lập trình với sự hỗ trợ của PackML hoặc các đề án kiểm soát trung tâm khác có thể giúp thu thập dữ liệu liên quan đến việc tính toán OEE một cách dễ dàng, đồng thời việc thu thập dữ liệu tự động cũng đảm bảo các phép đo chính xác hơn - các nhân viên vận hành có thể quên hoặc tính sai, nhưng một hệ thống thì không.

Sản phẩm có liên quan
Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri

Các Trang trắng liên quan

Tác động của việc kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm
Tài liệu này nói về những tác động tiềm ẩn của kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm và nêu lý do, cách thức mà các nhà sản xuất sử dụng Tia X để kiểm...
Công nghệ cảm biến tải trọng động
Tài liệu này đưa ra hướng dẫn lựa chọn công nghệ cảm biến tải trọng động tối ưu.
Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào?
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét việc kiểm tra bằng tia X để tuân thủ các quy định và pháp lý về an toàn thực phẩm.
Kiểm tra bằng tia X, không chỉ là phát hiện tạp chất
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét về Hệ thống kiểm tra bằng Tia X nhằm tuân thủ các quy định và pháp luật về an toàn th...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.