Tìm hiểu các ứng dụng thử thách – Tải tập tin PDF miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Tìm hiểu các ứng dụng thử thách – Tải tập tin PDF miễn phí

White Paper

Trang trắng cải thiện việc phát hiện kim loại

Tìm hiểu các ứng dụng thử thách
Tìm hiểu các ứng dụng thử thách

Trang trắng này giải thích rằng trong ngành thực phẩm và dược phẩm, nhiều sản phẩm được kiểm tra tạp chất kim loại phát sinh một hiện tượng được gọi là 'nhiễu từ sản phẩm'. Bởi vì hiện tượng này mà loại sản phẩm được kiểm tra có thể cản trở tính năng công nghệ kiểm tra, khiến máy không tìm ra được tạp chất cụ thể đó.

Khi tìm kiếm tạp chất, điều quan trọng cần lưu ý là kim loại không phải là chất liệu duy nhất có khả năng dẫn điện và tạo ra từ trường. Nhiều loại thực phẩm chúng ta đang tiêu thụ cũng có cùng khả năng này nhưng ở mức độ thấp hơn.

Trang trắng này bao gồm:

  • Cách máy dò kim loại làm việc
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễu từ sản phẩm
  • Sự khác biệt của sản phẩm "ướt" và "khô"
  • Xử lý nhiễu từ sản phẩm với các máy dò kim loại đa tần số đồng thời.

Các ứng dụng sản xuất những sản phẩm có mức độ nhiễu từ sản phẩm cao có thể rất thử thách và việc lựa chọn máy dò kim loại và nhà cung cấp sẽ phức tạp hơn. Trang trắng này đảm bảo cung cấp cho bạn kiến thức mới nhất nhằm đơn giản hóa và hỗ trợ quá trình ra quyết định để tối đa hóa hiệu quả.

Vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây để tải trang trắng miễn phí này.

Máy dò kim loại truyền thống bù trừ qua lại giữa nhiễu từ sản phẩm, tần số vận hành tối đa và độ nhạy của máy dò kim loại. Nhiễu từ sản phẩm càng cao (sản phẩm càng ướt), thì tần số tối ưu và độ nhạy của máy dò càng thấp. Ngược lại, nhiễu từ sản phẩm càng thấp (sản phẩm càng khô), thì tần số vận hành và độ nhạy phát hiện càng cao. Các sản phẩm khô với nhiễu từ sản phẩm thấp ảnh hưởng rất ít đến máy dò kim loại vận hành ở tần số cao, vì thế máy dò có thể dễ dàng dò ra các tạp chất kim loại rất nhỏ ở các tần số đó.

Bất chấp những thử thách nhiễu từ sản phẩm, một máy dò kim loại có thiết kế hiện đại sử dụng công nghệ tối ưu vẫn sẽ thực hiện khá tốt. Các máy dò kim loại nhạy nhất trên thị trường hoạt động đồng thời với nhiều hơn một tần số và được gọi là Máy dò đa tần số đồng thời (MSF). Chúng giải quyết vấn đề nhiễu từ sản phẩm một cách mới mẻ và sáng tạo.

Máy dò kim loại Profile Advantage loại mới sử dụng MSF kết hợp nhiều tần số cao và thấp cùng lúc. Công nghệ khử tín hiệu sản phẩm được tích hợp sẵn, bộ phân biệt hai giai đoạn tần số và hủy thông tin từ các kết hợp tần suất này để loại bỏ tín hiệu sản phẩm. Điều này cho phép phát hiện nhiều tạp chất kim loại nhỏ hơn. Những cải tiến về hiệu suất máy dò - từ máy dò kim loại đơn tần truyền thống đến máy dò MSF – nhiều đến 50% nhiễu từ sản phẩm hoặc các mẫu kiểm định đóng gói bằng màng bọc phủ kim loại.

Các trang trắng có liên quan

Sản xuất thực phẩm an toàn hơn
Trang trắng này nghiên cứu về sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm. Trang trắng mô tả cách kết hợp hai phương pháp trê...
OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...
Trang Trắng về Luật quy định và Các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm
Trang trắng này xem xét các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến nhất và những yêu cầu mới nhất của chúng. Nó cũng trình bày cách mà các nhà sản xuất...
Máy dò kim loại, máy Kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai?
Trang trắng này đơn giản hóa hai công nghệ cạnh tranh. Nhờ vậy, nó giúp các nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm chọn giải pháp phát hiện phù hợp.

Các Giải pháp phát hiện kim loại

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.