Các Yêu cầu FSMA mới nhất – Tải bản PDF miễn phí | Mettler Toledo
 
Menu
White Paper

Các Yêu cầu FSMA mới nhất – Tải bản PDF miễn phí

White Paper

Hiểu và đáp ứng các yêu cầu FSMA cuối cùng để chuẩn bị cho Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm.

Các Yêu cầu FSMA mới nhất
Các Yêu cầu FSMA mới nhất

Trang trắng này khuyến nghị các hành động mà nhà chế biến thực phẩm cần thực hiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật FSMA. Các hành động này bao gồm việc đánh giá sự hiệu quả của kế hoạch kiểm tra sản phẩm hiện tại và các hệ thống để đáp ứng những yêu cầu này. Trang trắng này còn đưa ra lời khuyên về việc xác nhận khả năng cung cấp dữ liệu báo cáo cần thiết để đáp ứng các yêu cầu FSMA.

Nhiều nhà chế biến và nhà sản xuất thực phẩm đã khôn ngoan chuẩn bị các hoạt động trong những tháng trước đây để đáp ứng các yêu cầu này thay vì chờ đến khi chúng có hiệu lực. Bây giờ quyết định ban hành luật đã được đưa ra và thời gian hành động đã đến.

Trang trắng bao gồm 4 phần chính:

  • Các quy định cơ bản của Đạo luật
  • Các yêu cầu FSMA
  • Các yêu cầu chuỗi cung ứng
  • Các yêu cầu cụ thể về dán nhãn

Việc đánh giá các quy trình sản xuất và thiết bị an toàn được yêu cầu bởi FSMA mang lại cơ hội tăng hiệu quả sản xuất cho các nhà sản xuất. Các hệ thống mới được lắp đặt nhờ việc đánh giá sẽ có tiềm năng tăng tự động hóa quy trình và giảm chi phí nhân công.

Các cơ sở sản xuất bắt đầu quy trình lập tài liệu và phân tích càng sớm thì họ càng tự tin trong việc đáp ứng các yêu cầu FSMA và tránh nguy cơ thu hồi sản phẩm tốn kém và kiện cáo.

Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm 2011 (FSMA) đã đặt trách nhiệm về an toàn thực phẩm lên các nhà sản xuất thực phẩm, với các yêu cầu sẽ đi vào hiệu lực khi được hoàn thành và tài trợ. Ngày mà các yêu cầu này bắt đầu hiệu lực đã được xác định và đang nhanh chóng đến gần.

Đạo luật này nói chung được xem là một sự thay đổi tích cực, đối với cả những người đề xuất an toàn thực phẩm đã vận động hành lang hơn mười năm và ngành công nghiệp thực phẩm. Họ không chỉ công nhận lợi ích mà nó mang lại trong việc phòng tránh các bệnh do thực phẩm và cứu người, mà còn giảm khả năng thu hồi sản phẩm và các vụ kiện dẫn đến những chi phí đáng kể không được dự tính và mất giá trị thương hiệu trong quá khứ.

Các Trang trắng liên quan

Toàn vẹn dữ liệu trong phân tích nhiệt
Tài liệu này trình bày chi tiết các yêu cầu theo quy định đối với hệ thống máy tính hóa và các bước quan trọng để tránh vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu...
Đo pH trong dây chuyền
Tài liệu này giải thích các ưu điểm của việc đo pH trong dây chuyền.
Khôi phục R&D hóa chất trong đại dịch COVID-19
Những hạn chế mới trong các phòng thí nghiệm – bao gồm giãn cách xã hội – đòi hỏi các nhà khoa học điều chỉnh lịch trình và cách thức làm việc để duy...
Quang phổ FTIR đối với phản ứng hóa học theo dòng chảy
Tổng quan lý thuyết này nêu bật 10 bài viết thể hiện giá trị của phân tích FTIR trong dây chuyền, như một phần của phương pháp tiếp cận tổng thể đối v...

Các Giải pháp Kiểm tra Sản phẩm

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.