Bảo vệ cháy nổ cho Máy kiểm tra trọng lượng - ATEX - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Bảo vệ cháy nổ cho Máy kiểm tra trọng lượng - ATEX

Webinar - On Demand
Hội thảo trực tuyến này nhằm giới thiệu về ATEX và mô tả những điểm chính cần cân nhắc đối với việc sử dụng cân kiểm tra trong môi trường cháy nổ.
20 mins.
English

Ai có thể tham dự?
Hội thảo trực tuyến miễn phí kéo dài 20 phút này được tổ chức nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất điều hành các dây chuyền sản xuất trong môi trường có nguy cơ cháy nổ.  Tất cả các cấp quản lý và những người đưa ra chịu trách nhiệm về độ an toàn ở những nơi sử dụng ATEX nên tham dự hội thảo trực tuyến này.

Hội thảo trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

  • Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ
  • Tổng quan về các quy tắc và tiêu chuẩn toàn cầu
  • Phân loại khu vực chính xác
  • Các nhóm cháy nổ do khí và bụi
  • Các phương pháp bảo vệ tránh cháy nổ cho cân kiểm tra

 

Bạn chỉ cần bỏ ra 20 phút để học cách bảo vệ tránh cháy nổ trong dây chuyền sản xuất của mình.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.